facebook
Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling

Samregulering og reguleringsstøtte.

Praktisk fordypning. 

 

Kurs over 4 dager. 2 samlinger av 2 dager i Oslo. 

Kurset holdes også som en nettbasert versjon, med 8 moduler av 3,5 timer. 

 

Hverdagen med barn kan by på mange utfordrende situasjoner. Om du selv har barn, eller jobber med barn, som trenger ekstra støtte til regulering i hverdagen vet du at disse utfordringene kan bli betydelig større enn med andre barn. Dette kan skyldes traumer, diagnoser og mer kompliserte kombinasjoner av diagnoser og traumer.

 

I dette kurset er fokuset på hva du kan gjøre i praksis for å møte barn og unge på en reguleringsstøttende måte i hverdagens mange potensielt utfordrende situasjoner.

Målet er å hjelpe deg å lede situasjonene slik at konfliktene blir færre, og intensiteten lavere, samtidig som du støtter barnets utvikling av selvregulering over tid. 

Kurset er spesielt aktuelt for deg som jobber i barnehage, skole, institusjoner, eller er foreldre til barn med reguleringsutfordringer. 

 

Dato og sted.

I Oslo:

Datoer:

Del 1:

Lørdag og søndag 7 – 8. september.

Del 2:

Lørdag og søndag 12 – 13. oktober.

Sted: Øvre Slottsgate 3, i Sentralen, 2. etasje. Dette ligger 2-3 minutters gange fra Egertorget og Stortinget T-banestasjon.

Nettkurs:

Datoer: 

Mandager og tirsdager,

9, 10, 16 og 17. september, og

21, 22, 28 og 29. oktober. 

Alle dager kl. 17.30 – 21.00.

Sted: Du deltar hjemme hos deg selv, fra din datamaskin, ipad, telefon el. Vi bruker en webinarløsning som heter Zoom. Ved påmelding får du mer informasjon om hvordan du gjør dette i praksis, som er veldig enkelt.

 

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

Opplever dere noe av dette?

 • Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
 • Nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint.
 • Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek.
 • Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
 • Vanskelig å håndtere overgangssituasjoner.

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

Dette kurset er for deg som først og fremst ønsker et praktisk kurs med fokus på hva du kan gjøre i utfordrende situasjoner i hverdagen, på en reguleringsstøttende måte. 

Den grunnleggende teorien får du i vårt introduksjonskurs om samme tema og i andre kurs om traumesensitiv omsorg.

Har du ikke tidligere deltatt på introduksjonskurset får du tilgang til et opptak av nettkurset.

Selv om et barn eller ungdom går i terapi eller for annen hjelp utenfor hjemmet, barnehage eller skole vil det være et stort behov for å møte barnet på en best mulig måte i hverdagen der barnet er mesteparten av tiden.

Mange situasjoner i hverdagen har potensiale til å bli konflikter, og når et barn har reguleringsutfordringer skal det lite til for å trigge barnets flukt, kamp og frysreaksjoner. Gjennom å ha en god praktisk forståelse av hva du kan gjøre i disse situasjonene kan du i vesentlig grad bidra til å styrke barnets egen evne til selvregulering. 

Innhold i kurset.

 • PLS reguleringsstøttemodellen.
  • Reguleringsstøtte i 5 faser i utfordrende situasjoner.
 • Spesielt utfordrende adferd, trussler, verbal og fysisk aggresjon.
  • Forebygging, deeskalering og etterarbeid.
  • Reguleringsstøtte og læringssprosesser over tid,
 • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i utfordrende situasjoner.
  • Reguleringsstøtte med utgangspunkt i barnets perspektiv og opplevelse.
 • Grensesetting.
  • Konstruktiv læringsorientert grensesetting.
  • Prosesstaktiske valg av grensesetting og læringsfokus.
 • Reguleringsstøtte som en langsiktig læringsprosess.
  • Valg og prioriteringer på ulike tidspunkter i prosessen. 
 • Utviklingsstøttende dialog med barn og ungdom.
  • Hvordan snakke om vanskelige situasjoner på en måte som styrker barnets reguleringsevne.
  • Hvordan snakke på en måte som hjelper barnet å lytte, snakke og delta i problemløsning. 
 • Øvelser for selvregulering du kan gjøre med barn, og for deg selv.
 • TRE, Trauma Release Exercises, øvelser for dypere kroppslig forløsning av stress.

Pris.

Som deltager får du utdelt omfattende kursmateriell, kurshefte og oppgavehefte i tillegg til handouts med alle slider og øvelser. 

Du får også lunsj alle dager, i tillegg til servering i løpet av dagen, med kaffe, te, frukt mm. (Ikke under nettkurset).

Full pris: 13500 kr. 

Fradrag i prisen: Har du tidligere deltatt på introduksjonskurset “Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling” får du fradrag i prisen for dette. Det samme gjelder for kurset “Trassalder?”.

 

Kurset undervises av Hans Holter Solhjell.

hansJeg jobber til daglig med kurs og veiledning til foreldre, barnehager og skoler, og da også inkludert i forhold til traumetematikk hos både barn og voksne. Over de siste 12 årene har jeg også utviklet PLS reguleringsstøttemodellen. Du kan lese mer om PLS reguleringsstøttemodellen her.

Jeg skrev min hovedoppgave i pedagogikk om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk utviklingsteori, traumer mm. Og er utdannet i to ulike kroppsorienterte traumeterapier, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE, i Feldenkraismetoden og i Kommunikologi.

Du kan lese mer om meg her.

PLS reguleringsstøttemodellen.

I kurset får du en grunding praktisk innføring i PLS reguleringsstøttemodellen. PLS reguleringsstøttemodellen er en praktisk orientert modell for reguleringsstøtte i relasjoner med barn. Målet med å modellen er å hjelpe voksne å bedre støtte alle barns utvikling av selvregulering og samregulering, i tillegg til å hjelpe barn med ulike typer av traumer og reguleringsutfordringer.

Du kan lese mer om PLS reguleringsstøttemodellen her. 

Ønsker du mer fordypning og en lengre modningsprosess anbefaler vi vår veilederutdannelse som går over 12 dager fordelt på 6 moduler. Denne utdannelsen er spesielt aktuell for deg som veileder andre, medarbeidere, foreldre mm.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

Mer om kursets innhold.

Dette kurset har primært et praktisk fokus, hvor du lærer konkrete ferdigheter og metoder. Vi går i mindre grad inn på den bakenforliggende teori og forskning under kurset, da den praktiske delen er det du har mest nytte av i relasjon med barn i hverdagen.

I vårt introduksjonskurs om dette temaet får du en oversikt over denne teorien og forskningen. Om du ikke har deltatt på introduksjonskurset tidligere får du et opptak av nettkurset du kan se i forkant av det praktiske fordypningskurset. Her får du en kort versjon av de vesentligste punktene, og forståelsen dette kurset er basert på. 

Psykonevrobiologisk tilknytningsteori beskriver hvordan relasjonelle, mellommenneskelige erfaringer påvirker hjernens og nervesystemets utvikling og funksjon. Og da spesielt de funksjonene og delene av hjernen som er relatert til det som kalles affektregulering, selvregulering og ”eksekutive” funksjoner. Affektregulering og selvregulering er ferdigheter som er i utvikling gjennom store deler av livsløpet, også hos voksne.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med. Og den biologiske modningen av barnets hjerne og nervesystem er på mange måte avhengig av denne samreguleringen, og utviklingsstøttende relasjonelle erfaringer over lang tid, i realiteten over hele livsløpet.

Vår kapasitet for selvregulering dreiser seg i stor grad om den kapasitet vi har for å håndtere stress og belastninger, og bevare, eller gjennopprette våre egen, indre, opplevelse av trygghet, indre frihet og vitalitet i de situasjonene vi befinner oss i. Og vår evne til å håndtere gradvis mer komplekse utfordringer gjennom livsløpet. Og da spesielt i forhold til både positivt og negativt relasjonelt stress.

Relasjonelt stress, positivt og negativt, er en iboende del av alle relasjoner og alt sosialt samspill. Et barns evne til selvregulering er ikke bare være viktig i forhold til demping av negative tilstander men også i forhold til økning og reduksjon av positive emosjoner. For barnet er dette viktig f.eks. i forhold til å ta initiativ til og delta i lek og nysgjerrighet under utforskning av seg selv, sitt sosiale og fysiske miljø.

Utviklingen av evnen til gradvis økt selvregulering over tid, og utviklingen av de tilhørende biologiske strukturene, er en vesentlig faktor i forhold til barnets utvikling av god mental helse, evne til å håndtere store påkjenninger, såkalt resiliens, og optimal utvikling videre i livet.

 

Kontakt oss