facebook

Invester i bedriftens barn.

Du har barn som jobber i bedriften, enten du vil eller ei. For akkurat på samme måte som vi ikke skal ta med jobben hjem, men gjør det likevel, tar vi barna med på jobb. Vi tenker på dem, snakker om dem og gjør alt vi kan for at de skal ha det bra. Det er blant annet derfor vi jobber fem dager i uken.

Foreldrerollen kan være krevende.

Ofte langt mer krevende enn jobben. Opplevd stress og konflikter på hjemmebane kan ha stor innflytelse på dine ansatte, arbeidssituasjonen og evnen til å fokusere og prestere på jobb. Dine ansatte kommer på jobb med «hele seg», det finnes ingen bryter som kan slås av og på når vi veksler mellom våre ulike roller. Å tilby foreldrene i din organisasjon støtte i foreldrerollen kan bidra positivt ikke bare til dine ansatte, men også til din organisasjon da mindre stressede og bekymrede ansatte mest sannsynlig også kan være mer mentalt tilstede i arbeidstiden, og bidra bedre.

 

Det beste utgangspunktet for personlig utvikling, og læring av jobbrelevante ferdigheter.

Men foreldrerollen kan også være et svært godt utgangspunkt for utvikling, personlig vekst og læring av jobbrelevante ferdigheter. Velfungerende relasjoner, god og tydelig kommunikasjon, effektiv konflikthåndtering, relasjonskompetansene, motivasjon og læring er viktig både for trivsel, generell effektivitet og opplevelse av mening og utvikling i alle typer prosesser.

For de fleste er den perioden i livet hvor vi er foreldre den tiden hvor kommer tettest på disse prosessene, og derfor har størst mulighet til å utvikle og lære oss disse grunnleggende, og også avanserte ferdighetene, som er relevante på alle livets områder. Det finnes ingen typer av situasjoner eller roller som er bedre egnet til å lære denne typen ferdigheter enn det å være foreldre. Dette skyldes at vi i rollen som foreldre har mulighet til å lære i praksis, i ekte situasjoner, i høyt tempo, hver dag.

 

Trygge foreldre, bedre ansatte.

Gjennom å bygge opp og styrke de ansatte i foreldrerollen, vil du både kunne redusere stressrelatert ineffektivitet, feil og unødvendig friksjon på grunn av dårlig kommunikasjon og svak håndtering av konflikter, øke de ansattes lærings og utviklingskapasitet, og styrke bedriftens humane kapital.

 

Foreldre er bedre ledere.

Forskning viser også at ledere som også er foreldre, og opptatt av foreldrerollen, er bedre ledere. Dette skyldes at foreldre i praksis lærer en rekke praktiske ferdigheter man ellers ikke lærer på samme måte, som å multitaske, relasjonskompetanse, håndtere sterke følelser, lede de som ikke kan så mye fra før, eller som også er eksperter på noe man selv ikke kan så mye om, å lytte, å støtte lærings og utviklingsprosesser mm. Les gjerne mer om dette i en artikkel fra Forbes Magazine, her. Gjennom kurs og veiledning kan man få mer ut av denne unike læringsmuligheten enn ved å bare overlate dette til tilfeldighetene.

 

En attraktiv arbeidsplass for dyktige medarbeidere.

Vi vet at det som motiverer ansatte aller mest er følelsen av at de blir verdsatt, inkludert i et fellesskap, får interessante og meningsfulle oppgaver, og at de møter forståelse på jobben. Lønn eller andre frynsegoder kan lokke mennesker inn i en bedrift, men vil ikke alene føre til at de ønsker å bli værende. Det er en god investering for en bedrift å ta hensyn til sine ansattes barn.

Ved å legge til rette for og støtte dine ansattes hverdag som foreldre, viser du at de er viktige for deg og at du ser dem som mennesker. Du gir de også mulighet til å lære og utvikle seg i den viktigste rollen de har, foreldrerollen.

Resultatet er ansatte som opplever trygghet og tilhørighet, som er lojale og verdsetter arbeidsplassen sin. Med andre ord en attraktiv arbeidsplass, som vil være bedre i stand til både å beholde og tiltrekke seg gode medarbeidere, og sikre langsiktig lønnsomhet.

 

Kurs vi anbefaler for bedrifter og organisasjoner.

For bedrifter anbefaler vi spesielt kurset Trassalder? om kommunikasjon og konflikthåndtering.  Dette kurset og PLS modellen (Positive Lærings Spiraler) har stor overføringsverdi direkte til mange typer prosesser i organisasjoner.  Du kan lese mer om dette kurset her.

Vi har også flere andre kurs for foreldre, i regi av Famlab. Spesielt populære er kursene “Styrk ditt barns selvfølelse” og “Kunsten å si nei”. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Varighet og mulige formater:

Vi kan holde kurs over 30 minutter, eller over flere dager.

Korte kurs passer godt til kick off, inspirasjonsforedrag i forbindelse med møter eller samlinger el.

Ønsker dere å gi et mer solid tilbud til de ansatte anbefaler vi et innledende kurs på 3-6 timer. Dette kan gå over 1 eller 2 kvelder, eller på dagtid. Videre gir det best resultat om vi også har  1-2 oppfølgingsmøter over 2-3 timer. Dette vil gi veldig godt praktisk utbytte.

Det er også mulig å tilby ansatte å delta på våre fast oppsatte kurs i Oslo. Du finner all informasjon om kursdatoer mm. her.

Veiledning for foreldre.

I mange tilfeller så kan det også være verdifullt for dine ansatte med tilbud om individuell veiledning. Det kan enten være når kurs tidsmessig eller praktisk ikke passer, og også som tillegg til kursene når mer oppfølging er fordelaktig.

Veiledning kan også gis over skype eller telefon. Dette er aktuelt for eksempel for de som bor i utlandet, eller langt unna et veiledningstilbud. Det kan også være tidseffektivt ellers også.

 

Har du spørsmål eller ønsker et pristilbud er det bare å ta kontakt enten via vårt kontaktskjema eller på telefon 41318627.

Kontakt oss