fb

Eksplosive barn for Ørsta kommune

This product is currently out of stock and unavailable.

Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn og ungdom med sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utfordringer?

Bli med på kurs med Ross Greene om Problemløsning Gjennom Samarbeid!

Ross Greene gir oss praktiske og konkrete svar på hvordan vi kan jobbe og skape samarbeid også der ting har vært fastlåst, vanskelig, og kanskje også “eksplosivt”. Ross Greenes metode Problemløsning Gjennom Samarbeid, PGS, er praktisk, konkret, og brukt i familier, i barnehage, skole, barnevern, fengsler, og andre institusjoner.

Les mer her.

Additional information

Dato

Modul 1: Fredag 14. mai., Modul 1: Mandag 9. august., Modul 2: Tirsdag 10. august., Modul 2: Fredag 20. august.

Kontakt oss