fb
Mindfulness for foreldre

Oppmerksom tilstedeværelse i relasjon med barn.

Mindfulness dreier seg om å være oppmerksomt tilstede i forhold til det som skjer her og nå, både rundt oss, og inne i oss selv.

Og også om å møte det vi blir oppmerksomme på, her og nå, med en åpen nysgjerrig, vennlig og aksepterende holdning.

Å være oppmerksomt tilstede i relasjoner med barn er nødvendig for å se barnas initiativ til kontakt, lek, fortellinger, kreative ideer, og behov for omsorg og trøst.

Dette er vesentlig for å skape gode utviklingsstøttende miljøer for barn.

Å se og møte barns behov

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan anvende prinsipper fra mindfulness i relasjoner med barn, for selv å være mer oppmerksomt tilstede, se barn bedre og respondere mer hensiktsmessig.

Vi har fokus på å se både på barnas positive initiativ til lek, kontakt og dialog, såvel som hvordan vi møter barna i de mer utfordrende situasjoner, små kriser, konflikter mm.

 

Hverdagens trusler mot

mental tilstedeværelse og relasjonskvalitet.

I en vanlig hverdag er det mange ting som konkurerer om vår oppmerksomhet, vårt fokus, tid og energi.

Noen av disse tingene liker vi og opplever som positivt, og noen av de er primært avbrytende, slitsomme og oppleves som negativt stress.

Noen enkle eksempler er en stadig strøm av små og store hverdagslige arbeidsoppgaver, mobiltelefon, sosiale medier mm. Og også andre voksne som vil noe, og flere barn på en gang som ønsker oppmerksomhet.

I begge tilfeller så er det en risiko for at kvaliteten på oppmerksomheten og tilstedeværelsen vår i relasjonene våre blir redusert, distrahert og avbrutt.

I verste fall kan dette  få negative konsekvenser for relasjoner generelt, og spesielt for relasjonen med barna, og også for barnas utvikling.

Ved å være mer beviste på dette kan vi redusere de negative virkningene av stress og distraksjoner.

I dette kurset ser vi på hvordan vi i praksis kan forholde oss til dette, og i praksis i situasjonene skape en bedre balanse mellom våre egne behov, barnas behov, arbeidsoppgaver og andre ting som trekker i oppmerksomheten vår.

little girl

Konkrete og praktiske øvelser.

I kurset vil vi jobbe med øvelser som gir  bedre indre stabilitet og ro, evne til å observere hva som foregår rundt deg og ha bedre oversikt over egne tanker, følelser, begrensninger og bekymringer.

Kurset er ment som en  innføring i oppmerksomt nærvær og stressmestring i relasjoner. Og vil gi deg en god start i dette arbeidet, med konkrete redskaper du kan jobbe videre med.

Mindfulness og konfliktløsning

Dette kurset er et godt kompliment til våre andre kurs om konfliktløsning, grensesetting, perspektivtagende kommunikasjon mm.

De andre kursene går mer i dybden på konfliktkløsning, perspektivtagning og gir deg en lang rekke praktiske ferdigheter i å løse konflikter.

Dette kurset om oppmerksomt nærvær og mindfulness fokuserer mer innover mot oss selv, vårt eget stress og våre egne reaksjonsmønstre.

Hva som skjer med oss selv når vi selv blir irriterte, oppgitte, sinte, redde, føler oss håpløse eller lignende? Og hva kan vi gjøre med det?

Dette er blant de temaene vi jobber med i dette kurset.

Rolige og trygghetsskapende voksne

i konfliktsituasjoner

Mindfulness kombinert med en forståelse av kaos, konfliktdynamikk og konfliktløsning gir oss økt evne til å beholde ro og oversikt i vanskelige situasjoner.

Og gjør at vi har større mulighet til å bryte ut av negative mønstre, og skape muligheter for ny læring, problemløsning og økt resiliens.

Mindfulness kombinert med en forståelse av kaos, konfliktdynamikk og konfliktløsning gir oss økt evne til å beholde ro og oversikt i vanskelige situasjoner.

Og gjør at vi har større mulighet til å bryte ut av negative mønstre, og skape muligheter for ny læring, problemløsning og økt resiliens.

Kursene komplementerer og utfyller hverandre da vi både trenger gode praktiske ferdigheter, og også indre ro og stabilitet, om vi skal skape gode relasjoner, løse konflikter og utfordringer bedre, og redusere relasjonelt stress.

I dette kurset lærer du prinsipper og ferdigheter det er viktig å ha fokus på og øve videre på. Det er også mulig å lære mer om dette og å få støtte i prosessen over tid. Den beste muligheten til det er ved å delta på fordypningskurset i konfliktløsning og reguleringsstøtte eller på vår veilederutdannelse i kommunikasjon og konfliktløsning.