Mindfulness for foreldre

Mindfulness, oppmerksomhet og nærvær for foreldre.

Mindfulness dreier seg om å være oppmerksomt tilstede i forhold til det som skjer her og nå, både rundt oss, og inne i oss selv. Og også om å møte det vi blir oppmerksomme på, her og nå, med åpen nysgjerrighet, vennlig og aksepterende holdning. Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær som det heter på norsk, er blitt en populær rettning innen selvutvikling, stressmestring, terapi, prestasjons og lederutvikling de senere årene. I dette kurset ser vi på hvordan vi kan anvende prinsipper fra mindfulness i forbindelse med foreldrerollen, og gjør øvelser som bidrar til indre ro, stressreduksjon og selvinnsikt.

Dette kurset handler om våre egne reaksjonsmønstre, tanker og følelser, og hvordan vi kan jobbe med oss selv for å bryte ut av negative eller lite hensiktsmessige mønstre. Å observere og forstå våre egne tanker og følelser, og forstå hvordan de påvirker måten vi handler på, er viktig i forhold til å ikke gli rett inn i de samme negative spiralene gjentatte ganger. Økt oppmerksomhet på oss selv, og økt evne til å beholde ro og oversikt i vanskelige situasjoner gjør at vi har større mulighet til å kunne bryte ut av negative mønstre, og skape muligheter for ny læring, problemløsning og økt resiliens.

I kurset vil vi jobbe med enkle øvelser som gir oss økt kroppskontakt, bedre indre stabilitet og evne til å observere våre egne tanker og følelser. Vi presenterer også en noen enkle kognitive modeller som gjør det lettere å se og forstå våre egne begrensende reaksjon og tankemønstre. Dette er ANT modellen (ANT: Automatiske Negative Tanker) og 123perspektiv modellen.

Kurset er ment som en kort innføring i Mindfulness og arbeide med egne reaksjonsmønstre, og gir deg noen konkrete redskaper du kan jobbe videre med.

Kurset er et godt kompliment til kurset Trassalder?, om kommunikasjon og konflikthåndtering for foreldre. Kurset Trassalder? dreier seg primært om å se barnets perspektiv, og en lang rekke praktiske ferdigheter i forhold til å håndtere konflikter, men i mindre grad om det som skjer på innsiden av oss selv, om vi selv blir irriterte, oppgitte, sinte, føler oss håpløse eller lignende. Kursene komplementerer og utfyller hverandre, da det er lettere å holde seg rolig, ha oversikt og føle at man lykkes om vi vet hva vi kan gjøre, og har gode praktiske ferdigheter. Samtidig får vi mer utbytte av de praktiske ferdighetene våre, og kan utnytte de bedre og mer presist, om vi klarer å holde oss rolige, ha oversikt og ikke bli overveldet av våre egne følelser, impulsive reaksjoner og negative tanker. Du kan lese mer om kurset Trassalder? her.

 

Praktisk informasjon

Dato: Søndag 11. september  kl. 13-16.

Sted: Kirkeveien 64A, sjette etasje. Oslo.

Pris: 800 kr.

 

Dette kurset er satt opp som en del av Famlab kurshelgen “Skolealder”. Les mer om denne kurshelgen på nettsiden til Famlab.

Kontakt oss