facebook

Mindfulness for foreldre

Mindfulness, oppmerksomhet og nærvær i voksenrollen.

Kurs for foreldre, barnehager og skoler.

Dette kurset kan bestilles til dere. Kontakt oss da via kontaktskjemaet.

Mental tilstedeværelse i relasjonen med barn.

Mindfulness dreier seg om å være oppmerksomt tilstede i forhold til det som skjer her og nå, både rundt oss, og inne i oss selv. Og også om å møte det vi blir oppmerksomme på, her og nå, med åpen nysgjerrighet, vennlig og aksepterende holdning.

Å være mentalt tilstede i relasjonen med barn er nødvendig for å se barnas initiativ til kontakt, lek, fortellinger, kreative ideer, og behov for omsorg og trøst. Dette er vesentlig for å skape gode utviklingsstøttende miljøer for barn.

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan anvende prinsipper fra mindfulness i voksenrollen i relasjoner med barn, og være mer mentalt tilstede, se barn bedre og respondere mer hensiktsmessig og ivaretagende både på barnas positive initiativ, såvel som i mer utfordrende situasjoner, konflikter mm.

Hverdagens trusler mot mental tilstedeværelse og relasjonskvalitet.

I en vanlig hverdag er det mange ting som konkurerer om vår oppmerksomhet, tid og energi. Noen av disse tingene liker vi og opplever som positivt, og noen av de er primært avbrytende, slitsomme og oppleves som negativt stress. Noen enkle eksempler er en stadig strøm av små og store hverdagslige arbeidsoppgaver, mobiltelefon, sosiale medier mm.

I begge tilfeller så er det en risiko for at kvaliteten på oppmerksomheten og tilstedeværelsen vår i relasjonen med barna, og også andre voksne, blir redusert, distrahert og avbrutt. Og at det kan få negative konsekvenser for relasjoner, og spesielt for relasjonen med barna, og derfor også for barnas utvikling.

Ved å være mer beviste på dette, og kan vi redusere de negative virkningene av stress og distraksjoner. Mindfulness hjelper oss med dette.

 

Rolige og stabile voksne i konfliktsituasjoner.

Som voksne så kan vi også oppleve stress i relasjonen med barn. En vanlig hverdag med barn innbærer fort flere konflikter, møte med protester og adferd som lett kan oppleves som provoserende. Å klare å være rolig og opptre på en konfliktdempende og reguleringsstøttende måte er vesentlig for å ivareta relasjonen og støtte barnets utvikling.

Økt oppmerksomhet på oss selv, og økt evne til å beholde ro og oversikt i vanskelige situasjoner gjør at vi har større mulighet til å beholde roen, bryte ut av negative mønstre, og skape muligheter for ny læring, problemløsning og økt resiliens.

 

Fokus på oss selv og våre egne reaksjonsmønstre.

Dette kurset handler om våre egne reaksjonsmønstre, tanker og følelser, og hvordan vi kan jobbe med oss selv for å bryte ut av negative eller lite hensiktsmessige mønstre. Å observere og forstå våre egne tanker og følelser, og forstå hvordan de påvirker måten vi handler på, er viktig i forhold til å ikke gli rett inn i de samme negative spiralene gjentatte ganger.

Konkrete og praktiske øvelser.

I kurset vil vi jobbe med enkle øvelser som gir oss økt kroppskontakt, bedre indre stabilitet og evne til å observere våre egne tanker og følelser. Vi presenterer også en noen enkle kognitive modeller som gjør det lettere å se og forstå våre egne begrensende reaksjon og tankemønstre. Dette er ANT modellen (ANT: Automatiske Negative Tanker) og 123perspektiv modellen.

Kurset er ment som en kort innføring i Mindfulness og arbeide med egne reaksjonsmønstre, og gir deg noen konkrete redskaper du kan jobbe videre med. Dette er øvelser som over tid kan bidra til indre ro, stressreduksjon og selvinnsikt.

 

Mindfulness og konfliktløsning.

Dette kurset er et godt kompliment til kurset Trassalder? om kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn. Kurset Trassalder? dreier seg blant annet om å se barnets perspektiv, og gir deg en lang rekke praktiske ferdigheter i å løse konflikter.

Dette kurset om mindfulness fokuserer mer innover mot oss selv og våre egne reaksjonsmønstre. Hva som skjer med oss når vi selv blir irriterte, oppgitte, sinte, føler oss håpløse eller lignende. Kursene komplementerer og utfyller hverandre da vi både trenger gode praktiske ferdigheter, og også indre stabilitet, om vi skal bli gode i konfliktløsning og håndtere utfordringer og stress bedre.

Det er lettere å holde seg rolig, ha oversikt og føle at man lykkes om vi vet hva vi kan gjøre, og har gode praktiske ferdigheter. Samtidig får vi mer utbytte av de praktiske ferdighetene våre, og kan utnytte de bedre og mer presist, om vi klarer å holde oss rolige, ha oversikt og ikke bli overveldet av våre egne følelser, impulsive reaksjoner og negative tanker. Du kan lese mer om kurset Trassalder? her.

 

Praktisk informasjon

Dato: Dato kommer

Sted: .

Pris: 900 kr.

 

Dette kurset er satt opp som en del av Famlab kurshelgen “Skolealder”. Les mer om denne kurshelgen på nettsiden til Famlab.

Kontakt oss

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Du har abonnert på en god måte. Sjekk din epost for 10% kupongkoden.