fb

Veiledning og kurs med Lene Solvang-Dragland

Lene-Dragland-Solvang

Hei.

Mitt navn er Lene Solvang-Dragland.

Jeg har spesialisert meg på å finne løsninger på utfordrende situasjoner så vel som de vanskeligste
problemstillingene i hjem, barnehage og skole.

Det er en viktig oppgave å hjelpe barn som strever og som trenger ekstra hjelp i ulike former.

Jeg er utdannet førskolelærer, adjunkt og spesialpedagog og har jobbet som barnehagelærer, styrer i barnehage, faglærer, spesialpedagog, dramapedagog og miljølærer.

Over tid har jeg hatt særlig fokus på de barna som har behov for annen tilrettelegging og de med ulike utfordringer og bygget min kompetanse gjennom kurs og annen tilleggsutdannelse.

Nå tilbyr jeg kurs og veiledning med fokus på kommunikasjon, konfliktløsning og tilrettelegging.

Jeg har tilleggsutdannelse og kurs innen kommunikasjon og konfliktløsning, problemløsende samtaler, systematisk observasjon, metodikk for å identifisere manglende ferdigheter og uløste problemer, håndtering av utagerende adferd, systematisk tilrettelegging, ledelse og pedagogisk veiledning. Jeg søker til enhver tid å holde meg oppdatert på forskning og nye metoder.

Jeg jobber med alt fra enkeltpersoner, familier, foreninger, personalgrupper og
foreldregrupper i barnehage og skole.

Jeg kan veilede og holde kurs i temaer som er relevante for alle, som grensesetting i familien,  til tyngre saker, der kommunikasjonsmønsteret har satt seg fast og konfliktene er store med utagering både hjemme, i barnehage og på skole.

Jeg tilbyr også kurs og veiledning med fokus på tilrettelegging for barn med traumer, diagnoser og reguleringsutfordringer. I mitt arbeid bruker jeg mange ulike verktøy og kan tilrettelegge slik at veiledningen retter seg mot ditt spesielle behov.

 

Jeg bidar også med veiledning i saker relatert til §9A i opplæringsloven.

«Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og
støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til
faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.»

Alle har en del kunnskap om oppdragelse av barn, om kommunikasjon og om hvordan konflikter kan løses. Dersom dette settes inn et nytt system, kan det bidra til at selv svært utfordrende situasjoner endrer seg. Og ny kunnskap vil være med på å påvirke din evne til å se på utfordringene på en ny måte.

 

Jeg bruker blant annet PLS reguleringsstøttemodellen utviklet av Hans Holter Solhjell som verktøy for å forstå hvordan konflikter kan løses slik at de kan støtte barnets utvikling og bedre relasjonen. Du kan lese mer om PLS reguleringsstøttemodellen her.

Denne måten å tilnærme seg konfliktene på, har også potensiale for å løse ulike situasjoner på en varig og positiv måte. Modellen er svært lett å lære og den er konkret og er laget med i utgangspunkt i forskning og praktisk metodikk.

Ingen utfordringer er like, derfor tilbyr jeg skreddersydde kurs og veiledning som passer nettopp til ditt behov.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, slik at vi sammen finner den beste løsningen for deg.

Få din kopi av PLS reguleringsstøttemodellen
gratis her!

Til å printe ut!

PLS

Her er noe av det jeg kan bidra med:

– Kurs i kommunikasjon og konfliktløsning. Lær PLS reguleringsstøttemodellen for å minske
konflikter og lage varige gode løsninger både i familien og i barnehage/skole.
– Kurs i positiv grensesetting.
– Kurs i samtaleteknikk og problemløsende samtaler.
– Kartlegging av barnets utfordringer via observasjon, problemløsende samtaler og lage plan
for samarbeid og progresjon i hjem, barnehage og skole.
– Foreldreveiledning.
– Foreldremøter.
– Bidra til et samlende samarbeid mellom de som er rundt barnet, ved å delta i møter på
barnehage eller skole.
– Personalveiledning i barnehage/skole.
– Personalmøter med tema.
– Kurs på planleggingsdager i barnehage og skole.
– Kartlegge barn med ulike verktøy i forhold til sosial og faglig utvikling.
– Kartlegge uløste problem og manglende ferdigheter.
– Bistå foreldre, barnehage og skole med rapport til Barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikk
eller Pedagogisk psykologisk tjeneste.
– Bistå foreldre til godt samarbeid med barnehage og skole.
– Kurs og veiledning om mobbeproblematikk.
– Veilede foreldre og ansatte i forhold til tilrettelegging for barn med traumer og diagnoser.

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått på kurs og veiledning med Lene!

 

«Lene kom i en vanskelig tid og gav oss ny forståelse av konflikten og et nytt tankesett i
tilnærmingen til eleven. Dette ble et viktig verktøy for oss i arbeidet videre. Hun presenterte gode
eksempler og hadde stor integritet i å øse av egne konkrete erfaringer.
Det var en svært nyttig og spot- on workshop.»

 

Rektor

«Jeg hadde stor glede og nytte av veiledningen. Var godt å få noen verktøy til å mestre konfliktene med femåringen. Likte at det var så praktisk og konkret, at det var enkelt å praktisere umiddelbart.

Samtidig var det en viktig bevisstgjøring for hvor viktig det med god kommunikasjon, varme og forutsigbarhet i nære relasjoner.

Følte jeg fikk bedre mestringsfølelse og selvtillit som mor i etterkant. 

Lene er god på å lytte og tilpasse veiledningen til dette konkrete tilfellet. Hun er samtidig støttende og flink til å motivere.»

 

Mor til jente 5 år.

«Veiledningen styrket mannen min og meg til å takle og forstå vårt barn. Det var til stor hjelp i en vanskelig tid. Veiledningen kartla barnets atferdsmønster og rettledet oss slik at vi kunne gå videre med mye mer kunnskap og forståelse for hvorfor ulike situasjoner oppstod og hvordan vi skulle håndtere dem. Dette hjalp hele familien og vi er så takknemlige for den hjelpen vi fikk. 

Vi opplever Lene som lyttende, reflektert og som en faglig solid veileder.»

 

Foreldre til gutt 8 år.

Kontakt Lene