fb
De første årene

 

Nettkurs om søvn, kommunikasjon, emosjonell, språklig og sosial utvikling

 – for deg som venter barn, har barn 0-2 år, eller jobber med barn.

Nettkurs

Dato: Datoer kommer.

kl. 20.00 – 22.00. To kvelder.

Sted: Hjemme hos deg selv, på din datamaskin, telefon eller nettbrett.

Pris: 990 kr. To foreldre: 1500 kr.

Nye kursdatoer kommer snart. Du kan sette deg på interesseliste her.

 

Kurspakke: Dette kurset inngår i en pakke sammen med kurset «De første månedene». Dette kurset arrangeres uken før. Du kan lese mer om kurset «De første månedene» her. Melder du deg på begge kursene får du redusert pris, totalt 1500 kr, for begge kursene. To foreldre betaler 2500 kr for begge kursene.

Grupperabatt: Om dere er seks eller flere og betaler samlet. 700 kr per person. Kurspakke: 1150 kr per person. Kontakt oss da via kontaktskjemaet. Oppgi antall deltagere med navn og epost for alle, og fakturaadresse (en for alle).

Om kurset

De første årene utvikler barnet seg i et utrolig tempo. I tilegg til at både kroppen og hjernen vokser raskere enn på noe senere tidspunkt, så legges grunnlaget for barnets personlighet, sosiale kompetanse og relasjoner i denne perioden i barnets liv. I dette kurset ser vi på hva vi kan gjøre for å tilrettelegge for barnets sosiale, emosjonelle og språklige utvikling, og legge grunnlaget for en god utviklingsstøttende relasjon, trygg tilknytning og god kommunikasjon helt fra starten av.

De viktigste grunnstenene i barnets liv legges i disse årene, og du har den viktigste rollen i barnets liv.

Du får utdelt handouts/notark med alle de viktigste punktene som tas opp i kurset.

Dette kurset er for deg som ønsker å:

  • Kunne mer om barn og søvn, og hvordan du kan hjelpe barnet med å sovne lettere, og sove bedre. Alternativer til ”gråtemetoden.
  • Bli tryggere på deg selv i forhold til kommunikasjon, og møte barnets reaksjoner og følelser.
  • Legge et grunnlag for din egen kompetanse og forståelse, og relasjonen til barnet, som gjør det lettere å møte barnet og løse konflikter som lett oppstår når barnet kommer i “trassalderen”.
  • Hjelpe barnet å føle seg forstått, akseptert, og styrke sin sosiale kompetanse.
  • Kunne mer om overgangen fra amming til fast føde, og hvordan dette kan gjøres på barnets premisser.
  • Gi barnet et rikt språklig miljø, og tilrettelegge for barnets språklige utvikling.

Innholdet i kurset

Søvn

Barnets søvn og leggesituasjonen er for mange en av de mest utfordrende i barnets første leveår, og også i årene etter. I kurset tar vi for oss grunnleggende kunnskap og forståelse av søvn, og ser på hvordan vi kan bruke denne for å tilrettelegge for en enklere leggesituasjon, og bedre søvn både for barnet og foreldrene.

Metoden som presenteres er basert på kommunikasjonsteori og utviklingspsykologi, og vil også gi deg en mer grunnleggende forståelse av kommunikasjon med barnet, hvordan tilrettelegge for en god relasjon og læringssituasjoner generelt. Metoden det undervises i er et mer skånsomt og sunnere alternativ til den såkalte gråtemetoden.

Barnets språklige utvikling, naturlige lærelyst, nysgjerrighet og utforskning

Under denne delen ser vi på hvordan man på enkle måter kan gjøre ting på i hverdagen som gir barnet opplevelser barnet har glede av, og lærer av. Vi går igjennom hvordan vi kan tilrettelegge for og ivareta barnets naturlige nysgjerrighet, gi barnet muligheter til å utforske verden på en trygg måte, og støtte barnets egne forsøk på problemløsning.

Du lærer også hvordan du kan snakke til barnet på en måte som gir barnet rike språklige erfaringer allerede fra fødselen av. Og hva som støtter barnets utvikling emosjonelt, sosialt, motorisk og kognitivt.

Kommunikasjon

Barnet kommuniserer fra fødselen av, og mottar og tolker de sanseinntrykkene som omgir det. Allerede det første året legges det et grunnlag for barnet selvforståelse, opplevelse av å bli forstått, og følelse av mestring av seg selv, og det fysiske og sosiale miljøet. Det første året er også nesten all kommunikasjonen nonverbal, og emosjonelt basert, selv om det er viktig å aktivt bruke det verbale språket sammen med barnet. Denne nonverbale kommunikasjonen er grunnlaget også for barnets senere relasjoner, og for læring av språk og sosiale/emosjonelle ferdigheter.

I denne delen av kurset ser vi på hvordan vi kan forstå barnets kommunikasjon, og hvordan vi kan møte barnets uttrykk på en slik måte at det opplever mestring, forståelse, og selv utvikler sosiale ferdigheter og en positiv selvopplevelse.

Spisesituasjonen, og overgangen mellom amming og fast føde

Her ser vi på hvordan vi kan tilrettelegge spisesituasjonen også med tanke på barnets premisser, og som en naturlig deltager under måltider. Vi viser Filmen ”I can feed myself” som viser med konkrete eksempler hvordan vi kan tilrette for overgangen mellom amming og fast føde på en naturlig måte, i tråd med barnets motoriske og sosiale utvikling og dermed legge grunnlag for et naturlig forhold til mat.

Du får flere gode ideer, som blir demonstrert i praksis, og en bedre forståelse av barnets forhold til mat og spisesituasjonen det første året, og også senere.

Privat gruppe, barselgrupper?

Ønsker du et privat kurs, på andre tidspunkter enn det som er annonsert, ta kontakt for å lage en avtale. Dette er en god mulighet for blant annet barselgrupper ol.

Courses in English?

Would you like a course for an English speaking group? Contact us and we will make an arrangement.

Ha med barn?

Du kan ha med barn(spebarn) men bør være oppmerksom på at det kan bli lenge for barnet å være med i tre timer. Det er pause underveis. Noe lyd går greit, men ved høy gråt ol. må man gå ut til barnet roer seg og komme igjen etterpå, av hensyn til de andre kursdeltagerene. Du kan da spørre kurslederen i pausen om hva du gikk glipp av.

Anbefaler kurset til alle som har utfordringer og bekymringer rundt overgangen fra amming til fast føde. Vår 9 mnd gamle datter har allerede hatt stor glede av de konkrete rådene og filosofien rundt ”mattilvenning på barnets premisser”. Fra å være bekymrede foreldre som følte at hun ikke fikk den næringen hun trengte og press rundt spisesituasjonen som ble negativt for både oss og henne, smaker hun nå den samme maten som oss – ved egen hjelp. Hun fryder seg ved matbordet sammen med oss og vi har fått trygghet på at hun får i seg den næringen hun trenger. Tusen takk!
Anne Hilde Bermingrud

“Jeg er far til gutt på to år og jeg opplevde dette kurset som meget lærerikt og nyttig. Jeg trodde at jeg visste veldig mye om barn,men jeg lærte mye nytt på kurset som styrket meg i fars rollen som gjorde det mye enklere i hverdagen. Jeg fikk større innsikt og forståelse om mitt barn og hvordan jeg kan forstå barnets handlinger og hvordan barn tenker. Jeg vil anbefale dette kurset til samtlige småbarnsforeldre, foreldre som venter barn og ikke minst førstegangsforeldre”.
Hilsen Far

“Det var meget flott kurs som tok opp temaer om søvn,kommunikasjon,barnets utvikling (sosial,språklig,kognitiv,motorisk).Det ble også tatt opp meget viktige temaer som spising og amming, og barnets læring. Samtlige temaer var basert på forskning og teorier. Det kurset gav meg veldig mye og allerede nå det er blitt mye enklere å forstå barnet mitt og håndtere forskjellige situasjoner.Jeg føler meg mye sikrere i min rolle som mor. Dette kurset vil jeg absolutt anbefale til gravide mødre,til fedre og foreldre til spedbarn og småbarnsforeldre.Meget nyttig kurs som foreldre bør må få med seg”.
Hilsen Mor