fb

Kjøpsbetingelser

Her finner du de kjøpsbetingelser som gjelder for påmelding til kurs hos Positive Spiraler AS, på nettsidene www.foreldrekompetanse.no og www.famlab.no. 

Avtalen.

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om arrangementets tid, sted, innhold, pris og betingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse salgsbetingelsene.

 

Partene.

Selger er Positive Spiraler AS.

Kontaktadresse: Konventveien 5, 0377, Oslo.

E-post: hans@foreldrekompetanse.no.

Telefonnummer: +47 41318627

Organisasjonsnummer: 999544223.

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

Bindende påmelding

Påmelding til våre kurs og utdannelser er bindende. Det vil si at kursavgift ikke refunderes, og at tilsendt faktura må betales.

Om man ikke kan delta på et kurs man er påmeldt gir vi mulighet til å bruke kursavgiften på en senere kursdato, eller et av våre andre kurs. Vi tar et administrasjonsgebyr på 150 kr for bytte av kursdato, for å dekke våre utgifter i forbindelse med dette.

 

Bytte av kursdato, administrasjonsgebyr.

Det er mulig å bytte kursdato, om kurset du er påmeldt også går på andre kursdatoer.

Vi tar et administrasjonsgebyr på 150 kr for bytte av kursdato, for å dekke våre utgifter i forbindelse med dette.

 

Unntaksvis refusjon av kursavgift ved alvorlig sykdom.

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade som gjør det vanskelig å delta på et senere kurs, eller bruke kursavgiften på et av våre andre kurs.

 

Levering av kurs.

Kurset leveres på oppgitt kursdato, tidspunkt og på det stedet som er oppgitt på nettsiden med informasjon om kurset, og i vår påmeldingsløsning. 

 

Angrefrist og reklamasjonsrett på kurs.

Påmelding til kurs er bindende, og det er ikke angrefrist eller reklamasjonsrett. Vi ønsker å ha fornøyde deltagere, og gjør derfor i enkelte tilfeller unntak fra dette, basert på en individull vurdering. 

 

Kjøp av kurshefte, levering, fraktkostnad, angrefrist og reklamasjonsfrist.

Kursheftet for enkelte kurs er for salg, som opplyst på den enkelte kursside, også uten å delta på kurs. Ved kjøp av kurshefte blir dette sendt med posten, og leveres 3-7 dager etter bestilling. Fraktkostnad er inkludert i prisen for kursheftet, som opplyst på nettsiden. For kjøp av kurshefte gjelder vanlig angrefrist etter kjøpsloven på 14 dager. Det er også reklamasjonsrett i 2 år etter kjøpsdato.

 

Force majeur

Er Positive Spiraler AS forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller forsinkelser hos 3. parter er Positive Spiraler AS fritatt for alt ansvar.

 

Avlysning av kurs.

Dersom kurset du har meldt deg på blir avlyst på grunn av forhold hos oss vil vi refundere deg 100% av kursavgiften.

 

Rettigheter til bruk av øvelser & bilder/ opptak

Deltagere har ikke lov til å bruke kursmateriell og øvelser du lærer på våre kurs til fremvisninger eller undervisning i egen regi. Dette er regulert i Lov 1961-05-12 nr 02, Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven).

Unntak fra dette gjelder for de som deltar på våre veileder og instruktørutdannelser. Enkle unntak fra dette kan gjøres på forespørsel.

 

Priser og betaling.

Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Kursvirksomhet er fritatt for mva.

Positive Spiraler AS tilbyr betaling med kort via nettsidene. Betaling skjer da ved påmelding.  

Du kan også få tilsendt faktura.

 

Betalingsløsning.

Vi benytter en betalingsløsning fra Paypal og du kan betale med Visa eller Mastercard. Paypal garanterer for sikkerheten til dine data. Paypal lagrer dine personlige opplysninger i en sikker database. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger eller kredittkortnummer.

 

Faktura/Giro

Om du ønsker å betale med giro blir denne tilsendt via epost.

Det vil da påløpe et fakturagebyr.

Betalingsfrist er 14 dager fra bestillingsdato.

Ønsker du å dele beløpet i avdrag må du ta kontakt med oss på forhånd for å gjøre en avtale.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

 

Ordrebekreftelse

Så fort vi har mottatt din bestilling vil du få tilsendt en ordrebekreftselse til den  e-postadressen du oppgir. Pass på at du oppgir riktig e-postadresse.

Kontroller at ordren stemmer, og kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe. Skulle du ikke motta ordrebekreftelse innen rimelig tid kan det hende at du har oppgitt feil e-postadresse. Ta kontakt med oss, så skal vi sjekke det

 

Kvittering

Ordrebekreftelsen gjelder som kvittering på påmeldingen, og kan medbringes som bekreftelse.

 

Informasjon via epost.

Ved påmelding på kurs hos oss godtar du at vi kan sende ut informasjon via epost til deg som kunde.

 

Taushetsplikt.

Vi respekterer ditt privatliv, og det er et krav at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurs sammen med deg. Det betyr at dette er en gjensidig avtale om taushetsplikt. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt. Om du ikke overholder taushetsplikt overfor andre kursdeltagere, så vil din tilgang til kursportal bli fjernet på livstid. Det vil først bli gitt en advarsel, men skjer samme type oppførsel igjen – så stenges tilgang umiddelbart.

 

Personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.