facebook
Plakaten av PLS reguleringsstøttemodellen
Plakaten av PLS reguleringsstøttemodellen
Responstraktplakaten

Plakater og kurshefte

Du kan nå kjøpe kursheftet «Relasjoner med barn, de vanskelige situasjonene» om kommunikasjon og konfliktløsning med PLS reguleringsstøttemodellen, og plakatene «PLS reguleringsstøttemodellen» og «Responstrakten»!

Disse er gode hjelpemidler for å lære og forstå hva som foregår i konfliktsituasjoner, hvordan vi kan løse de best mulig og samtidig støtte barns utvikling. Og hjelper også å formidle dette videre til andre voksne, foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Priser og rabatter

 • Plakater 250 kr.
 • En ekstra plakat 150 kr.
 • En av hver plakat 400 kr.
 • Ti eller flere ekstra plakater 100 kr pr stk. (250 kr for den første)
 • Kurshefte 350 kr.
 • Et ekstra kurshefte 250 kr.
 • En kurshefte og en plakat 500 kr.
 • En kurshefte og to plakater 600 kr.
 • Ti eller flere kurshefter 200 kr. pr stk. (350 kr for den første)

Priser og rabatter

 • Plakater 250 kr.
 • En ekstra plakat 150 kr.
 • En av hver plakat 400 kr.
 • Ti eller flere ekstra plakater 100 kr pr stk. (250 kr for den første)
 • Kurshefte 350 kr.
 • Et ekstra kurshefte 250 kr.
 • To plakater og 1 kurshefte 600 kr.
 • Ti eller flere kurshefter 200 kr. pr stk. (350 kr for den første)

A3 og A4 format

Ved bestilling av en plakat så får du plakaten både i A3 og A4 format, for prisen av en!
A3 plakaten er brettet, så den er lett å ta med seg i møter mm.

PLS startpakke!

Ved kjøp av PLS startpakken får du kursheftet, plakatene i tillegg til vårt populære nettkurs i 3 deler, «Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling».

Du kan lese mer om PLS startpakken her.

Kurshefte Relasjoner med barn, de vanskelige situasjonene.

Kursheftet er det samme deltagerene på kursene om konfliktløsning og veilderutdanningen får utdelt.

Innholdet er praktisk orientert med fokus på hverdagslige situasjoner de fleste opplever såvel som i meget krevende situasjoner, med høy intensitet.

Du lærer også hvordan du kan jobbe med reguleringstøtte over tid for å styrke barns selvregulering og sosiale og emosjonelle kompetanse.

Heftet er relevant for deg som jobber med barn, i barnehage ol. Innholdet er meget praktisk og lett tilgjengelig, og godt egnet til selvstudium.

Kurshefte Relasjoner med barn, de vanskelige situasjonene.

Les mer her

Kursheftet er det samme deltagerene på kursene om konfliktløsning og veilderutdanningen får utdelt.

Innholdet er praktisk orientert med fokus på hverdagslige situasjoner de fleste opplever såvel som i meget krevende situasjoner, med høy intensitet.

Du lærer også hvordan du kan jobbe med reguleringstøtte over tid for å styrke barns selvregulering og sosiale og emosjonelle kompetanse.

Heftet er relevant for deg som jobber med barn, i barnehage ol. Innholdet er meget praktisk og lett tilgjengelig, og godt egnet til selvstudium.

X

Plakaten av PLS reguleringsstøttemodellen

Plakaten illustrerer PLS reguleringsstøttemodellen, som du lærer om i kursheftet og på våre kurs. Den hjelper deg å forstå og huske modellen, og er også inspirerende med tanke på å lære dette i praksis.

Den er også nyttige for å forklare om reguleringsstøtte og konfliktløsning videre til andre, også for de som har ansvar for å veilede foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Du får plakaten både i A3 versjon og i A4 versjon.

Plakaten av PLS reguleringsstøttemodellen

Les mer her

Plakaten illustrerer PLS reguleringsstøttemodellen, som du lærer om i kursheftet og på våre kurs. Den hjelper deg å forstå og huske modellen, og er også inspirerende med tanke på å lære dette i praksis.

Den er også nyttige for å forklare om reguleringsstøtte og konfliktløsning videre til andre, også for de som har ansvar for å veilede foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Du får plakaten både i A3 versjon og i A4 versjon.

X

Plakat av responstrakten

Responstrakten oppsummerer stress og traumeteorien du lærer om i våre kurs på en lett tilgjengelig måte og gjør det lett å forstå komplisert teori.

Den gjør det også enkelt å videreformidle til andre, foreldre, kollegaer og andre og er veldig nyttige for de som har ansvar for å veilede foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Målet er å skape en bedre forståelse for barnet og hvordan man kan styrke samarbeidet med barnet og mellom de ulike involverte voksne.

Du får plakaten i A3 format og A4 format.

Plakat av responstrakten

Les mer her

Responstrakten oppsummerer stress og traumeteorien du lærer om i våre kurs på en lett tilgjengelig måte og gjør det lett å forstå komplisert teori.

Den gjør det også enkelt å videreformidle til andre, foreldre, kollegaer og andre og er veldig nyttige for de som har ansvar for å veilede foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Målet er å skape en bedre forståelse for barnet og hvordan man kan styrke samarbeidet med barnet og mellom de ulike involverte voksne.

Du får plakaten i A3 format og A4 format.

X

Kontakt oss