facebook

Kjøp PLS kurshefte og plakater her!

PLS plakater og kursheftet hjelper deg å:

 • Forstå hva som skjer i konfliktsituasjoner
 • Lære hvordan du kan løse uenighet og konflikter på en utviklingsstøttende måte
 • Forstå dynamikken mellom relasjoner, kommunikasjon, stress, traumer og reguleringsvansker
 • Bidra med optimal regulerings og utviklingsstøtte i relasjoner med barn
 • Forstå, inkludere og møte barnets perspektiv og opplevelse i alle situasjoner
 • Veilede foreldre og personal i barnehage og skole
 • Forbedre samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole
Kjøp kurshefte og plakater her!
Kjøp kurshefte og plakater her!

“Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre.”

Foreldrepar

“Takk for tilsendt kursmateriale, det har virkelig hjulpet oss!”
Vennlig hilsen

Anne Bachmann

PLS startpakke nettkurs + plakater og kurshefte

PLS startpakke nettkurs + plakater og kurshefte

I denne pakken får du:

 • Et online introduksjonskurs om stress, traumer og PLS reguleringsstøttemodellen
 • En gruppesamling på Zoom hvor du kan stille spørsmål, få veiledning og lære mer om hvordan du kan bruke PLS reguleringsstøttemodellen.
 • Kurshefte og alle plakater.

Pris: 2290 kr.

Les mer ⤵

Kurshefte og alle plakater

I denne pakken får du kursheftet og alle plakatene i A3 og A4 størrelse.

Denne pakken er det mest prisgunstige alternativet.

Pris: 690 kr

Kurshefte og alle plakater
PLS reguleringsstøttemodellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Plakaten hjelper deg å forstå og huske PLS reguleringsstøttemodellen og de fem viktige fasene du må kunne for å jobbe med utviklings- og reguleringsstøtte.

Plakaten gir deg en oversikt over og forståelse av hvor hvilket intenstitets og eskaleringsnivå du selv og barnet befinner dere på, emosjonelt og adferdsmessig.

Les mer ⤵

Kurshefte: Relasjoner med barn, de vanskelige situasjonene

Kursheftet forklarer hvordan du kan bruke PLS reguleringsstøttemodellen i din egen hverdag.

Heftet gir deg praktiske verktøy og ideer til kommunikasjon, konfliktløsning og hvordan du kan bidra med regulerings- og utviklingsstøtte i hverdagen.

Les mer ⤵
Relasjoner med barn
Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen gir en oversikt over ferdighetene du trenger for å møte barn på en perspektivtagende, anerkjennende måte og med empati og forståelse i praksis.

Du får også en oversikt over og en oppsummering av ulike tiltak du kan gjøre og ledelsesferdigheter du kan bruke (evt utvikle og lære) i hver situasjon og over tid, og tilpasse disse til barnets perspektiv og situasjonen.

Les mer ⤵

Responstrakten

Responstrakten oppsummerer stress og traumeteori på en praktisk orientert måte som du kan kjenne igjen i din egen hverdag.

Plakaten gir deg en oversikt over og forståelse av hvor både du selv og barnet befinner dere, emosjonelt og adferdsmessig.

Les mer ⤵
Responstrakten
PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Plakaten gir en oppsummering av de viktigste praktiske ferdighetene som er viktige å kunne i hver av de fem fasene i PLS reguleringsstøttemodellen.

Den er nyttig både for å huske og repetere raskt de viktigste punktene i modellen og til å veilede andre.

Les mer ⤵

PLS Autoritativ Lederstil

Plakaten gir en oversikt over de 4 lederstilene, med spesielt fokus på den Autoritative stilen. Den Autoritative stilen er den anbefalte lederstilen, som gir best støtte til barns utvikling.

Plakaten er praktisk orientert, med fokus på det praktiske innholdet i den Autoritative stilen.

Plaktaten gjør det lett å forstå komplisert teori og å formidle den videre på en visuelt lett tilgjengelig og praktisk orientert måte.

Priser og rabatter

PLS startpakke

 • Alle fire plakater
 • Kurshefte
 • Nettkurset traumer, relasjonelt stress og barns utvikling
 • 1 samling på Zoom, 1,5 time.

Pris: 2290 kr

Kurshefte + plakater

 • Et kurshefte og fire plakater 690 kr.
 • Et kurshefte 350 kr.
 • Et ekstra kurshefte 250 kr.
 • Et kurshefte og en plakat 500 kr.
 • Ti eller flere kurshefter 200 kr./stk.

 

Plakater A3 + A4

(Når du kjøper en plakat i A3 får du også med en plakat i A4)

 • En plakat 250 kr.
 • En ekstra plakat 150 kr.
 • En av hver plakat 550 kr.
 • Ti eller flere ekstra plakater 100 kr/stk.

Plakater i A2

 • 1 plakat 400 kr.
 • 1 plakat i tillegg 250 kr.
 • 4 plakater 700 kr.
 • 1 plakat ekstra etter 4: 200 kr.

 

“Heftet inneholder mye kunnskap om kommunikasjon og konflikthåndtering, men Solhjell presenterer det veldig ryddig og oversiktelig. Han skriver slik at jeg forstår, med et enkelt og tydelig språk og mange konkrete eksempler. Jeg opplevde at de spørsmålene jeg stilte meg selv underveis ble svart på fortløpende.”
Les mer ⤵

Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

“Jeg har vært på mange kurs angående traumer, hvordan hjernen fungerer og mye annet, men jeg har lett etter noe mer, som kobler dette sammen med det praktiske, og som sier noe konkret om det de vanskelige og utfordrende situasjonene.

PLS reguleringsstøttemodellen er en fantastisk kombinasjon av det praktiske og det teoretiske – det går så hånd i hanske og det fungerer veldig godt.”

Astrid Svendsen

Fostermor

Kontakt oss