facebook
PLS kurshefte og plakater
PLS kurshefte og plakater

Kjøp kurshefte og plakater her!

Plakatene og kursheftet hjelper deg å:
• Forstå hva som skjer i konfliktsituasjoner
• Hvordan du kan løse uenighet og konflikter på en utviklingsstøttende måte
• Forstå dynamikken i mellom relasjoner, kommunikasjon, stress, traumer og reguleringsvansker

Kjøp kurshefte og plakater her!
Kjøp kurshefte og plakater her!
 • Hvordan du kan bidra med optimal regulerings og utviklingsstøtte i relasjoner med barn
 • Hvordan du kan forstå, inkludere og møte barnets perspektiv og opplevelse i alle situasjoner
 • Veilede foreldre og personal i barnehage og skole
 • Forbedre samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole
PLS reguleringsstøttemodellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Plakaten hjelper deg å forstå og huske PLS reguleringsstøttemodellen og de fem viktige fasene du må kunne for å jobbe med utviklings- og reguleringsstøtte.

Plakaten gir deg en oversikt over og forståelse av hvor hvilket intenstitets og eskaleringsnivå du selv og barnet befinner dere på, emosjonelt og adferdsmessig.

Å bruke alle de 5 fasene, og ha oversikt over følelser og intenstitetsnivået er vesentlig for å kunne støtte gode, langssiktige læringsprosesser.
Plaktaten gjør det lett å forstå komplisert teori og å formidle den videre på en visuell og lett tilgjengelig måte.
Når du bestiller plakaten får du den både i A3 format og A4 format.Den kan også kjøpes i A2 format. Plakatene er brettet slik at de er lett å ha med seg i møter mm. og kan også henges på veggen.
Les mer ⤵

Relasjoner med barn, de vanskelige situasjonene PLS reguleringsstøttemodellen kurshefte

Kursheftet forklarer hvordan du kan bruke PLS reguleringsstøttemodellen i din egen hverdag.

Heftet gir deg pratkiske verktøy, ideer og forståelse med fokus på hvordan du kan bidra med regulerings- og utviklingsstøtte i alle hverdagslige situasjoner.

PLS reguleringsstøttemodellen og kursheftet gir deg praktiske verktøy for å møte barnet i situasjoner med alt fra lav intensitet, positiv intensitet, uenighet, konflikter og med spesielt fokus på situasjonene de fleste opplever som meget krevende, med høy intensitet.
Du lærer også hvordan du kan jobbe med reguleringstøtte over tid for å styrke barns selvregulering og sosiale og emosjonelle kompetanse.
Heftet er relevant for foreldre og deg som jobber med barn, i barnehage ol. Innholdet er praktisk og lett tilgjengelig, og godt egnet til selvstudium.
Dette kursheftet deles ut til deltagere på våre kurs og veilederutdanning.
Les mer ⤵
Relasjoner med barn
Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen gir en oversikt over ferdighetene du trenger for å møte barn på en perspektivtagende, anerkjennende måte og med empati og forståelse i praksis.

Du får også en oversikt over og en oppsummering av ulike tiltak du kan gjøre og ledelsesferdigheter du kan bruke (evt utvikle og lære) i hver situasjon og over tid, og tilpasse disse til barnets perspektiv og situasjonen.

Perspektivbarnsspiralen dreier seg om hvordan vi voksne kan:
-Forstå perspektiv og opplevelse bedre og mer presist.
-Kommunisere bedre med barn om deres perspektiv og opplevelse gjennom bruk av perspektivtagende, anerkjennende kommunikasjon.
-Hjelpe barn å utvikle språk for sitt eget perspektiv, opplevelse og følelser.
-Gjøre bedre og mer tilpassede små og store tiltak og beslutninger som inkluderer barnets behov og perspektiv, medvirkning og autonomistøtte.
Plakaten er også nyttige for å forklare perspektivtagning og anerkjennende kommunikasjon videre til andre, foreldre og ansatte i barnehage og skole.
Plakaten kommer i to versjoner, en med barn i barnehagealder og en med ungdom.
Når du bestiller plakaten får du den både i A3 format og A4 format. Den kan også kjøpes i A2 format. Plakatene er brettet slik at de er lett å ha med seg i møter mm. og kan også henges på veggen.
Les mer ⤵

Responstrakten

Responstrakten oppsummerer stress og traumeteori på en praktisk orientert måte som du kan kjenne igjen i din egen hverdag.

Plakaten gir deg en oversikt over og forståelse av hvor både du selv og barnet befinner dere, emosjonelt og adferdsmessig.

Responstrakten gir deg god oversikt og forståelse av hva som skjer både i enkeltsituasjoner og relasjoner over tid. Dette er vesentlig for å kunne støtte gode, langssiktige læringsprosesser. Den kan også brukes for å ha oversikt over egen utvikling i terapi og selvutviklingsprosesser.
Plaktaten gjør det lett å forstå komplisert teori og å formidle den videre på en visuell og lett tilgjengelig måte.
Når du kjøper plakaten får du den både i A3 og A4 versjon.
Den kan også kjøpes i A2. Plakatene er brettet slik at de er lett å ha med seg i møter mm. De kan også henges på veggen i et kontor, møte eller pauserom i skoler, barnehager eller hjemme.
Les mer ⤵
Responstrakten
PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Plakaten gir en oppsummering av de viktigste praktiske ferdighetene spm er viktige å kunne i hver av de fem fasene i PLS reguleringsstøttemodellen.

Den er nyttig både for å huske og repetere raskt de viktigste punktene i modellen og til å veilede andre.


Når du kjøper plakaten får du den både i A3 og A4 versjon.
Den kan også kjøpes i A2. Plakatene er brettet slik at de er lett å ha med seg i møter mm. De kan også henges på veggen i et kontor, møte eller pauserom i skoler, barnehager eller hjemme.
Les mer ⤵

Kurshefte og alle plakater

I denne pakken får du kursheftet og alle plakatene i A3 og A4 størrelse.

Denne pakken er det mest prisgunstige alternativet.

Pris: 690 kr

Kurshefte og alle plakater
PLS startpakke nettkurs + plakater og kurshefte

PLS startpakke nettkurs + plakater og kurshefte

I denne pakken får du:

 • Et online introduksjonskurs om stress, traumer og PLS reguleringsstøttemodellen
 • En gruppesamling på Zoom hvor du kan stille spørsmål, få veiledning og lære mer om hvordan du kan bruke PLS reguleringsstøttemodellen.
 • Kurshefte og alle plakater.

Pris: 2290 kr.


Dette er vår rimeligste kurspakke og hjelper deg å komme raskt i gang. Om du melder deg på et av våre mer omfattende kurs, «Barn og traumer fordypningskurs» eller Veilederutdanningen får du denne startpakken inkludert.
I nettkurset får du en oversikt over temaet traumer og relasjonelt stress.
Du lærer:
-Hva traumer er
-Hva slags situasjoner som typisk bidrar til traumer og som du bør være klar over om de har skjedd med deg eller ditt barn
-Hvordan traumer og negativt stress påvirker hjernen og barns utvikling.
-Typiske symptomer på alvorlig stress og traumer
-Hvor du og ditt barn kan få hjelp og hva slags terapi du kan spørre etter
-Om PLS reguleringsstøttemodellen og hva du kan gjøre selv hjemme, i barnehage eller skole for å gi barn bedre utviklings- og reguleringsstøtte
Kurset er aktuelt for foreldre, deg som jobber med barn og også deg som ønsker å forstå mer av deg selv og egne reaksjoner på relasjonelt stress og traumer.
Du kan lese mer om kurset og startpakken på nettsiden.
Les mer ⤵

Priser og rabatter

PLS startpakke

 • Alle fire plakater
 • Kurshefte
 • Nettkurset traumer, relasjonelt stress og barns utvikling
 • 1 samling på Zoom, 1,5 time.

Pris: 2290 kr

Kurshefte + plakater

 • Et kurshefte og fire plakater 690 kr.
 • Et kurshefte 350 kr.
 • Et ekstra kurshefte 250 kr.
 • Et kurshefte og en plakat 500 kr.
 • Ti eller flere kurshefter 200 kr. pr stk.

Plakater A3 + A4

(Når du kjøper en plakat i A3 får du også med en plakat i A4)

 • En plakat 250 kr.
 • En ekstra plakat 150 kr.
 • En av hver plakat 550 kr.
 • Ti eller flere ekstra plakater 100 kr pr stk.

Plakater i A2

 • 1 plakat 400 kr.
 • 1 plakat i tillegg 250 kr.
 • 4 plakater 700 kr.
 • 1 plakat ekstra etter 4: 200 kr.

(Prisene her er høyere på grunn porto og ekstra arbeid)

Kontakt oss