fb
Trassalder kurs om grensesetting, konfliktløsning og voksen ledelse

I dette kurset lærer du:

 • Hvordan du kan være en god, trygghetsskapende voksen leder i relasjoner med barn!

 • Og å sette grenser og løse konflikter på en måte som støtter barnets sosiale og emosjonelle utvikling!

trassalder - Tired single mother feel desperate about screaming kid daughter

Ønsker du å bli bedre på:

 • Kommunikasjon og konfliktløsning med barn?
 • Å forebygge problemer, konflikter og stress?
 • Å oppleve bedre stemning, mer lek, positiv læring og hygge?
 • Å støtte barns utvikling best mulig, emosjonelt og sosialt?
 • Å løse hverdagslige konfliktsituasjoner bedre?
 • Å vite hva du gjør om barn slår, sparker, biter mm.?
 • Ønsker du å føle bedre mestring og trivsel i foreldrerollen?

Da er dette kurset for deg! 

“Veldig lærerikt kurs med gode forklaringer og eksempler fra en typisk hverdag. Det fikk oss til å se på de utfordrende situasjonene på en ny måte. Gode tips som er konkrete og kan tas i bruk med en gang.”

Espen

Famlab foreldrekurshelg

Dette kurset arrangeres som en del av Famlabs foreldrekurshelg 28 og 29. januar 2023 i Oslo.

Du kan se hele programmet for kurshelgen på Famlabs nettside, her.

Kurs i Oslo.

Dato: Søndag 29. januar kl. 09 – 16.

Påmelding: Via vår påmeldingsside her.

Sted: I Oslo. Informasjon om adresse og lokale kommer snart.

Online: Du kan også delta online via Zoom, om du ikke kan komme til Oslo.

Kursleder: Kursleder er Hans Holter Solhjell, pedagog og leder av Famlab.

Pris og rabatter.

Pris: 2400 kr. (Inkluderer kursmateriell, servering og lunsj)

Partnerrabatt: Ved påmelding av to personer får deltager nr 2 20% rabatt. (Blir automatisk lagt til ved påmelding av 2 personer på nettsiden)

Servering: Prisen inkluderer servering av kaffe, te, frukt i en pause under kurset.

Venteliste: Er kurset fullt? Om du vil stå på venteliste kan du fylle ut skjemaet på denne siden.

«Vi fikk gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter.»

Hanna og Ivar

«Endelig har vi en deilig følelse av at vi gjør det riktige for barnet vårt.»
Anne og Sigurd

«Etter kurset kjenner jeg meg tryggere i konfliktsituasjoner.»
Hege

trassalder konflict barn 1
trassalder koflikt barn two
girl with a child

Situasjonstyper vi bruker som eksempel i kurset

Generelt

 • Situasjoner hvor barnet gråter intenst, blir rasende mm.
 • Om barnet truer, kaster eller ødelegger ting.
 • Om barnet slår, biter ol.
 • Konflikter mellom barn
 • Overgangssituasjoner

Yngre barn

 • Påkledning
 • Måltider og mat
 • Gå i butikken
 • Levere i barnehage
 • Komme seg ut om morgenen

Skolebarn

 • Lekser
 • Dataspill og TV
 • Utfordringer i skolen

“Kurset var en god arena for refleksjon og læring. Vi lærte gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter i omgang med vår sønn. I tillegg opplevde vi at vi som par fikk en bra dialog rundt det å være foreldre og opplevde det som viktig at begge deltok på kurset sammen.
Kurset ga oss en felles forståelse og referanseramme, som har gjort oss flinkere til å støtte hverandre i tilspissede situasjoner. Vi har også blitt bedre til å gi hverandre konstruktiv tilbakemeldinger på hvordan vi håndterer situasjoner i etterkant av konflikter. Vi kan varmt anbefale dette kurset til alle som har barn med sterk vilje.”

Hanna Sterner and Ivar Løvberg

foreldre til Max 2 år

I dette kurset lærer du å:

 • Bli bedre på å forebygge og løse konflikter.
 • Forstå de fem viktige fasene i konflikter og hva du kan gjøre i hver fase.
 • Bruke situasjonstilpasset ledelse i konfliktsituasjoner.
 • Sette grenser på en måte som skaper læring.
 • Bli tryggere på deg selv i forhold til hvilke grenser du setter, og hvordan.
 • Kombinere tydelighet i foreldrerollen med empati og forståelse for barnet.
 • Se barnets perspektiv og opplevelse i situasjonen bedre.
I dette kurset lærer du å trassalder
I dette kurset lærer du å - trassalder
 • Bruke anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting, også i konfliktfylte situasjoner.
 • Hjelpe barnet bedre med å håndtere sine egne følelser, og å føle seg forstått og akseptert, også når barnet ikke får det han/hun har lyst på.
 • Hjelpe barnet med å styrke sin sosiale, emosjonelle og språklige kompetanse.
 • Lære alternativer til straff, ignorering, timeouts og belønningsskjemaer.
 • Skape positiv læring av konflikter både for deg selv, barnet og relasjonen.
“Vi vil anbefale dette kurset til alle som har barn med sterk vilje”

“Jeg vil takke for fantastisk kurs. Et av mest nyttige kurs jeg har vært på”

“Gode konkrete eksempler og løsninger.”

trassalder koflikt lite barn
trassalder skoler barn
trassalder

Kursleder er Hans Holter Solhjell

Hei og velkommen til kurs!

En av mine hovedinteresser de siste 25 årene har vært å svare godt på spørsmålene:

 • Hva kan vi foreldre, og vi som jobber med barn, gjøre for å støtte barns utvikling best mulig?
 • Og hvordan kan vi støtte barn og løse situasjoner på en god måte, med spesielt fokus på hva vi kan gjøre når ting er krevende, frustrerende og vanskelig, i konfliktsituasjoner?
 • Og ikke minst, hvordan kan vi gjøre det morsommere og hyggeligere å være foreldre, med mer mestringsfølelse, mindre stress og frustrasjon?

Dette er spørsmål jeg har studert, praktisert og svart på så godt som hver dag, i min egen hverdag med egne barn, med andres barn, i kurs, veiledning og utdanning av foreldre og ansatte i barnehager og skoler.

Disse spørsmålene og interessene førte til at jeg tok et hovedfag i pedagogikk ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Jeg har også utviklet flere vitenskaplig baserte metoder og modeller for å gjøre kommunikasjon og konfliktløsning raskere og mer effektivt å forstå og lære, og selvfølgelig effektive å utøve i praksis i egen hverdag. Både i hverdagslige konfliktsituasjoner som alle opplever, og spesielt i de vanskelige situasjonene og relasjonene. Og i de livsfasene og situasjonene hvor utfordringene er størst for de fleste, og for de med sterkere temperament, sensitivitet, traumer og diagnoser.

Hans Holter

Å se foreldre og barn som opplever økt mestring, større glede, bedre samarbeid, mer lek, læring og moro er en stor glede for meg og gjør at interessen for dette temaet er like sterk i dag som for 25 år siden.

Ønsker du å dele dette engasjementet og gleden, og lære mer om hva du kan gjøre for å støtte barns utvikling, kommunikasjon og konfliktløsning?

Da vil jeg invitere deg til å bli med på dette kurset!

Hei og velkommen til kurs!

En av mine hovedinteresser de siste 25 årene har vært å svare godt på spørsmålene:

 • Hva kan vi foreldre, og vi som jobber med barn, gjøre for å støtte barns utvikling best mulig?
 • Og hvordan kan vi støtte barn og løse situasjoner på en god måte, med spesielt fokus på hva vi kan gjøre når ting er krevende, frustrerende og vanskelig, i konfliktsituasjoner?
 • Og ikke minst, hvordan kan vi gjøre det morsommere og hyggeligere å være foreldre, med mer mestringsfølelse, mindre stress og frustrasjon?

Dette er spørsmål jeg har studert, praktisert og svart på så godt som hver dag, i min egen hverdag med egne barn, med andres barn, i kurs, veiledning og utdanning av foreldre og ansatte i barnehager og skoler.

Disse spørsmålene og interessene førte til at jeg tok et hovedfag i pedagogikk ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Jeg har også utviklet flere vitenskaplig baserte metoder og modeller for å gjøre kommunikasjon og konfliktløsning raskere og mer effektivt å forstå og lære, og selvfølgelig effektive å utøve i praksis i egen hverdag. Både i hverdagslige konfliktsituasjoner som alle opplever, og spesielt i de vanskelige situasjonene og relasjonene. Og i de livsfasene og situasjonene hvor utfordringene er størst for de fleste, og for de med sterkere temperament, sensitivitet, traumer og diagnoser.

Å se foreldre og barn som opplever økt mestring, større glede, bedre samarbeid, mer lek, læring og moro er en stor glede for meg og gjør at interessen for dette temaet er like sterk i dag som for 25 år siden.

Ønsker du å dele dette engasjementet og gleden, og lære mer om hva du kan gjøre for å støtte barns utvikling, kommunikasjon og konfliktløsning?

Da vil jeg invitere deg til å bli med på dette kurset!

Hans Holter

“Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass.
Les mer

Anne og Sigurd

“Siden jeg ikke har hatt anledning til å bli med på kurs, har trassalder-hefte, dvd og individuell veiledning med Solhjell via internett vært et skreddersydd alternativ for meg. Jeg skjønte med en gang jeg begynte å lese at her får jeg virkelig svar.

Les mer
Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

“Takk for bra kurs vedrørende trass og grensesetting. Det var veldig bevisstgjørende, og jeg fikk stort utbytte av det personlig – og kommunikasjonen hjemme forbedret seg.
Les mer

Monica

(Tidligere kursdeltager)

Trygghet, mestring og læring i konfliktsituasjoner

For voksne, og barn

Praktisk kompetanse gir trygghet, mestringsfølelse og lavere stressnivå.

Målet med dette kurset er å gjøre deg tryggere gjennom økt mestringsfølelse, forståelse av konfliktdynamikken, og ikke minst at du vet hva du kan gjøre i praksis i konfliktsituasjoner. Både her og nå i situasjonen, for å forebygge konflikter, og også over tid for å støtte en god utvikling.

Økt praktisk kompetanse i utviklingsstøttende konfliktløsning gir økt trygghet, lavere stressnivå, høyere mestringsfølelse og en opplevelse av at det man gjør er meningsfullt, føles riktig og er synlig positivt for barnets utvikling.

girl with a child - trassalder
trassalder barn og mor i supermarkedet

Trygghet, mestring og læring i konfliktsituasjoner.

Dette kurset lærer deg å kommunisere med barn på en måte som bidrar til færre konflikter, lavere intensitet når uenigheter oppstår og mindre tid brukt på konflikter.

Målet er at du og barnet skal oppleve mer trygghet, mestringsfølelse og en økt opplevelse av samarbeid, tillit og nærhet.

Kurset er også nyttige for å bedre samarbeidet mellom foreldre.

Praktisk kompetanse gir trygghet, mestringsfølelse og lavere stressnivå.

Målet med dette kurset er å gjøre deg tryggere gjennom økt mestringsfølelse, forståelse av konfliktdynamikken, og ikke minst at du vet hva du kan gjøre i praksis i konfliktsituasjoner. Både her og nå i situasjonen, for å forebygge konflikter, og også over tid for å støtte en god utvikling.

Økt praktisk kompetanse i utviklingsstøttende konfliktløsning gir økt trygghet, lavere stressnivå, høyere mestringsfølelse og en opplevelse av at det man gjør er meningsfullt, føles riktig og er synlig positivt for barnets utvikling.

girl with a child

Trygghet, mestring og læring i konfliktsituasjoner.

Dette kurset lærer deg å kommunisere med barn på en måte som bidrar til færre konflikter, lavere intensitet når uenigheter oppstår og mindre tid brukt på konflikter.

Målet er at du og barnet skal oppleve mer trygghet, mestringsfølelse og en økt opplevelse av samarbeid, tillit og nærhet.

Kurset er også nyttige for å bedre samarbeidet mellom foreldre.

trassalder barn og mor i supermarkedet

Trassalder eller selvstendighetsalder?

 

Konflikter er en normal del av relasjoner og noe alle opplever enten du har barn i den typiske “trassalderen” eller eldre barn. Samtidig så er måten vi løser konfliktene med barna på vesentlig for barnas utvikling, og hvordan relasjonen utvikler seg over tid.

Målet med dette kurset er å lære å løse konfliktene på en måte som styrker barnas utvikling, øker deres sosiale og emosjonelle kompetanse, og styrker tilliten og nærheten i relasjonen.

Det blir da også lettere for oss voksne å se “trassalderen” som det den egentlig er, en “selvstendighetsalder”,  en viktig periode i barns utvikling. Og at dette er en utvikling vi kan støtte i alle aldre, uavhengig av barnets alder.

Kurset var veldig nyttig og vi har mye mindre konflikter nå, og de få vi har går mye fortere over. Takk for et fint og saklig kurs!
Anne Gry Venås

trassalder img barn
trassalder img barn 2
trassalder img barn 3

Få personlig veiledning!

Du kan få veiledning og private kurs for deg som ikke har mulighet til å komme på kurs. Veiledning er også nyttig for kursdeltagere som ønsker ekstra oppfølging.

Veiledningen skjer enten på Smestad i Oslo, eller i Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Du kan også få veiledning ved bruk av, Zoom, Skype el. eller over telefon.

Les mer om veiledning her.

Kurs i barnehager, skoler og SFO.

Vi holder også kurs under foreldremøter og for personalet i barnehager, skoler og institusjoner. Vi tilpasser da innholdet og lengden på kurset til den aktuelle gruppen, tidligere kompetanse og behov.

Du kan lese mer om kurs for barnehager og skoler her.

Ta kontakt for en samtale, prisoverslag mm.

Kontakt oss via epostskjemaet.

Kurs i barnehager, skoler og SFO.

Vi holder også kurs under foreldremøter og for personalet i barnehager, skoler og institusjoner. Vi tilpasser da innholdet og lengden på kurset til den aktuelle gruppen, tidligere kompetanse og behov.

Du kan lese mer om kurs for barnehager og skoler her.

Ta kontakt for en samtale, prisoverslag mm.

Kontakt oss via epostskjemaet.

Eldre barn

Mange foreldre opplever utfordringer og konflikter i relasjonen med eldre barn og ungdommer. Kurset er også høyst relevant for deg med eldre barn.

trassalder tenåring

Kurshefte og plakater

kan kjøpes også uten å delta på kurs.

Har du ikke mulighet til å delta på kurset, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene fra kurset.

Heftet er meget omfattende og guider deg i detalj gjennom hva du kan gjøre, også i vanskelige konfliktsituasjoner, i hver fase av situasjonen.

Kursheftet koster 350 kr, og kan kjøpes her.

Husk at du får kursheftet og plakatene gratis om du deltar på kurset! Deltagere på kurset får disse sendt i posten når du melder deg på. 

Konfliktløsning kurshefte
Responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøttemodellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

Ofte spurte spørsmål om kurset

Hvordan foregår kurset?

Denne versjonen av kurset er et nettkurs og all undervisningen forgår over nettet. Det er 5 samlinger som foregår over Zoom. Disse går hver 14 dag og varer i en time.

Til hver samling er det en video med foredrag. Totalt 5 videoer. Disse får du tilgang til med en gang du melder deg på kurset. Det vil si at du kan komme i gang med en gang, og ikke må vente til samlingene starter.

Du får også tilsendt et omfattende kurshefte og plakater som hjelper deg i læringen.

Barnet mitt kan bli rasende og slå, sparke og bite. Er dette kurset aktuelt for meg?
Ja, kurset er da veldig aktuelt.

Vi snakker spesifikt om slike tilfeller og hva som kan utløse denne type reaksjoner hos barn. Du lærer å forebygge slike situasjoner, og hvordan du kan håndtere dem de gangene det skjer, og du ikke klarer å forebygge de.

Holder dere kurs i barnehager og skoler?
Ja. Vi holder kurs både under foreldremøter og personalmøter. Du kan lese mer om våre kurs for barnehager her. Og om våre kurs i skoler her.
Kan jeg stille spørsmål om min egen situasjon under kurset?
Ja, du kan spørre om ting du selv opplever. Det er dette vi bruker tiden til i samlingene, som foregår på Zoomn.  I samlingene bruker vi det meste av tiden på situasjoner deltagerene selv opplever.

I foredragene du får på video går vi grundig gjennom mange ulike situasjoner de fleste deltagerene kjenner seg igjen i, men for å gjøre undervisningen mest mulig effektiv har du mulighet til å stille spørsmål og få veiledning i samlingene.

Jeg kan ikke være med på alle samlingene. Hva gjør jeg da?
Det er mulig å være med på de samlingene du går glipp på et senere kurs.
Barna mine er eldre enn 6 år. Har dere kurs for oss med eldre barn?
For øyeblikket har vi ikke kurs rettet spesielt mot denne gruppen, men flere av deltagerne på kurset «Trassalder» har eldre barn og får likevel stort utbytte av kurset.

I samlingene er det mulig å spørre om konkrete ting du selv opplever.

Hvem er kurset for?
Kurset er i utgangspunktet rettet mot foreldre med barn mellom ett og seks år, men det er også meget relevant for ansatte i barnehager og i barneskolen og andre som har kontakt med barn og foreldre.

Vi har også hatt mange deltagere som ikke har barn, som venter barn eller har eldre barn. Alle med interesse for konfliktløsning og relasjoner vil lære mye i dette kurset.

Har dere kurs for fagfolk også?
Ja. Vi holder kurs for personalgrupper i barnehager, skoler, og barnevern. Dette kan gå over én eller flere dager, og kan inneholde oppfølging og veiledning avhengig av behov og ressurser.

Vi har også en veilederutdannelse i konfliktløsning for de som ønsker å undervise og veilede i dette enten internt i egen organisasjon, i egen regi, eller i regi av oss. Du finner mer informasjon om denne utdannelsen her.

Vi har flere barn, og det er konflikter mellom barna. Er kurset deres aktuelt for oss?
Kurset er primært orientert mot voksen–barn-konflikter, men vi kommer også inn på konflikter mellom barn. Du kan også ta opp spørsmål om dette under samlingene.

Å kunne løse voksen–barn–konflikter på en konstruktiv måte er også en forutsetning for å kunne bidra konstruktivt i konflikter mellom barn.

Erfaringer fra tidligere deltagere.

«Et kjempeflott kurs som jeg vil anbefale til alle som har små barn. Få en lettere hverdag uten de unødvendige «kampene»
Les mer
Janniche Tvedt

«Kurset har gitt oss gode verktøy og økt forståelse av datteren vår. Nå vet vi hva vi skal gjøre for å i større grad unngå konflikter før de oppstår, og hvordan vi skal håndtere dem hvis vi ikke klarer å unngå dem.
Les mer
Foreldrene til Isabel, 2 år

«Har allerede anbefalt kurset til venner med barn. 🙂 Et godt kurs!Les mer
Ronny

«Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre.
Les mer
Foreldrepar

«Vi hadde ikke spesielle vansker med våre barn, men med små «justeringer» og bevisstgjøring av egen adferd og bruk av annerkjennenende kommunikasjon føler jeg har hjulpet for færre disputter i tiden etter første kursdel».
Les mer

«Det går strålende hjemme, lille frøken ‘’hjelper oss’’ nå med daglige gjøremål og vi har redusert krisenivå til nesten ingenting. Kurset ditt burde ha vært obligatorisk for alle foreldre!»

Peder.

Takk for tilsendt trassalder-kursmateriale, det har virkelig hjulpet oss!
Vennlig hilsen
Anne Bachmann

Siden jeg ikke har hatt anledning til å bli med på kurs, har trassalder-hefte, dvd og individuell veiledning med Solhjell via internett vært et skreddersydd alternativ for meg. Jeg skjønte med en gang jeg begynte å lese at her får jeg virkelig svar.

Les mer
Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

Kurset var en god arena for refleksjon og læring. Vi lærte gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter i omgang med vår sønn. I tillegg opplevde vi at vi som par fikk en bra dialog rundt det å være foreldre og opplevde det som viktig at begge deltok på kurset sammen.
Les mer
Hanna Sterner and Ivar Løvberg

foreldre til Max 2 år

Takk for bra kurs vedrørende trass og grensesetting. Det var veldig bevisstgjørende, og jeg fikk stort utbytte av det personlig – og kommunikasjonen hjemme forbedret seg.
Les mer
Monica

(Tidligere kursdeltager)

Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass.
Les mer
Anne og Sigurd

Erfaringer fra tidligere deltagere.

«Kurset har gitt oss gode verktøy og økt forståelse av datteren vår. Nå vet vi hva vi skal gjøre for å i større grad unngå konflikter før de oppstår, og hvordan vi skal håndtere dem hvis vi ikke klarer å unngå dem. I tillegg har vi blitt mer samkjørte i foreldrerollen. Alt vi har lært fungerer veldig bra, tusen takk for et nyttig og viktig kurs!» – foreldrene til Isabel, 2 år
Les mer her
«Et kjempeflott kurs som jeg vil anbefale til alle som har små barn. Få en lettere hverdag uten de unødvendige «kampene» Vennlig Hilsen Janniche Tvedt«Flink og interessant foredragsholder. Morsom, med artige eksempler der han brukte kropsspråk og stemme for å lage «situasjoner». Var kanskje litt liten tid, men han var flink å avgrense dem som kanskje var litt overivrig i å bli hørt :)»
«Har allerede anbefalt kurset til venner med barn. 🙂 Et godt kurs! Selv for de som har en veldig god kjemi med sine barn og kanskje mener at de har få konflikter, så var dette kjempenyttig i forhold til å forstå hvordan og hvorfor de små tenker og reagerer på hverdagslige ting. Veldig bra!» Mvh Ronny
«Vi hadde ikke spesielle vansker med våre barn, men med små «justeringer» og bevisstgjøring av egen adferd og bruk av annerkjennenende kommunikasjon føler jeg har hjulpet for færre disputter i tiden etter første kursdel».
«Gode konkrete eksempler og ikke minst løsninger på problem stillinger!»
«Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre. Etter få uker kunne vi senke skuldrene og føle at vi kommer til å mestre oppdragelsen av barna våre mye bedre framover.» «Hans er dyktig til å rollespille hverdagssituasjoner slik at barnets perspektiv trer tydelig frem og får oss til å tenke over hvordan vår egen væremåte som foreldre påvirker vanskelige situasjoner.» Foreldrepar.
«Takk for bra kurs vedrørende trass og grensesetting. Det var veldig bevisstgjørende, og jeg fikk stort utbytte av det personlig – og kommunikasjonen hjemme forbedret seg. Kurset er veldig relevant med sin praktiske orientering rundt situasjoner man kjenner seg igjen i som småbarnsforeldre, og gir gode teknikker for forebygging eller løsning. Jeg har fått konkrete forslag til hva jeg kan gjøre i enkelte situasjoner som oppstår, og det har vært svært effektivt og gitt gode resultater. Jeg har blitt mye mer fokusert på å være tydelig, møte mitt barns evt frustrasjon og gi tilbakemelding på hva jeg aksepterer og ikke. Jeg har også blitt mer bevisst mine egne grenser. Dette handler kort og greit om positiv kommunikasjon i praksis, noe som også er enkelt å overføre til andre situasjoner – med eller uten barn (f.eks. i sammenheng med kolleger eller venner). Jeg vil absolutt anbefale kurset for alle som har barn!» Monica, Tidligere kursdeltager
«Kurset var en god arena for refleksjon og læring. Vi lærte gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter i omgang med vår sønn. I tillegg opplevde vi at vi som par fikk en bra dialog rundt det å være foreldre og opplevde det som viktig at begge deltok på kurset sammen. Kurset ga oss en felles forståelse og referanseramme, som har gjort oss flinkere til å støtte hverandre i tilspissede situasjoner. Vi har også blitt bedre til å gi hverandre konstruktiv tilbakemeldinger på hvordan vi håndterer situasjoner i etterkant av konflikter. Vi kan varmt anbefale dette kurset til alle som har barn med sterk vilje.» Hanna Sterner and Ivar Løvberg, foreldre til Max 2 år
«Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass. Du hjalp oss akutt- med veldig gode resultater, og vi vil gjerne gi deg vår attest. Vi anbefaler din kompetanse i vildensky. Hans Holter Solhjell ble redningen da vi ikke lenger taklet samværet med vår egen 3-åring. Hverdagen vår var sterkt preget av krangel og konflikt mellom oss og henne. En konstant kamp for å få henne til å gjøre helt hverdagslige ting som å kle på seg, pusse tenner, legge seg eller bli med hjem fra barnehagen! Vi følte vi hadde prøvd alt fra medfølelse og overtalelse, til trusler og straff. Nå, et halvt år senere, er vi veldig glade for at vi fikk akutt hjelp i form av personlig veiledning med Hans Holter Solhjell. Han fikk oss til å se datteren vår i et nytt lys og ga oss enkle grep som fungerte umiddelbart. Hverdagen vår så raskt helt anderledes ut, ikke uten konflikt, men konflikt i mindre grad og med en deilig følelse av at det vi gjør er riktig for barnet vårt. Datteren vår har forvandlet seg i våre øyne- fra å være en sint, slitsom tyrann til å bli et levende, temperamentsfullt og selvstendig barn.» Anne og Sigurd,