fb
Grensesetting

Voksen ledelse og grensesetting

i relasjoner med barn

I en vanlig hverdag med barn så er det mange situasjoner hvor vi voksne har ansvar for lede situasjoner og sette grenser for oppførsel, aktiviteter, kommunikasjonsformer og lignende.

Måten vi voksne utøver vår egen lederrolle, setter grenser og ikke minst hjelper barn å forstå og forholde seg både til sine egne og andres grenser er vesentlig både for barnas sosiale, relasjonelle og personlige utvikling. Det er også viktig for for det sosiale miljøet i familien, i barnehage og skole.

Grensesetting

Dette kurset har fokus på praktiske ferdigheter og forståelsesmåter vi voksne trenger for å utvikle vår egen lederrolle og forståelse av grenser og grensesetting.

Målet er at vi i praksis kan løse problematiske situasjoner bedre sammen med barna samtidig som vi hjelper barna å utvikle sosial og emosjonell kompetanse.

Skal vi som voksne både kunne lede, sette grenser og samtidig gjøre dette på en måte som styrker barnet og relasjonen er vi avhengig av å ha praktiske ferdigheter i veiledende grensesetting, perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon, konfliktløsning, ledelse og problemløsningsferdigheter.

Disse ferdighetene lærer du mer om i dette kurset.

Spesielt utfordrende situasjoner

Både når vi skal lede for å gjennomføre hverdagslige aktiviteter, og når vi skal sette grenser, vil noen situasjoner kunne eskalere til vanskelig konflikter, hvor situasjonen virker fastlåst, barnet utagerer ol.

Vi voksne blir nå lett mer utfordret, stresset og kanskje provosert. Og det er lett å falle inn i uheldige mønstre i form av å være for autoritær og overkjørende, eller for unnvikende og konfliktsky.

I dette kurset ser vi også på hva vi kan gjøre i slike situasjoner, og hvordan vi kan jobbe både i forkant, underveis og i etterkant av vanskelige situasjoner for å skape læring, forebygge og løse situasjonen godt underveis.

Innhold:

 • Grensesetting og konflikter i et lærings og utviklingsperspektiv.
 • Hva lærer barn når vi setter grenser?
 • Hvilke grenser setter vi og når?
 • Ulike typer grenser.
 • Barns grenser.
 • Voksen ledelse.
 • Situasjonstilpasset ledelse i konfliktsituasjoner.
 • Hvordan være konsekvent på en smart måte?
 • Når en situasjon eskalerer og blir mer krevende.
 • Å se, møte og inkludere barnets perspektiv og opplevelse, også i vanskelige situasjoner.
 • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting.
GRENSESETTING I RELASJONER MED BARN spørre

Hvilken Voksen Lederstil har du i relasjoner med barn?

 

Last ned plakaten og få en oversikt over de 4 lederstilene!

Plakaten har spesielt fokus på den Autoritative stilen. Den Autoritative stilen er den anbefalte lederstilen, som gir best støtte til barns utvikling.

Plakaten er praktisk orientert, med fokus på det praktiske innholdet i den Autoritative stilen.

Lederstil modellen

Kurs for personal- og foreldremøter

Anbefalt kurslengde for foreldremøter er på 2-3 timer. Ved kurs på 2 timer er det begrenset tid til spørsmål og svar.

Personalmøter kan vare over en halv eller en hel dag for å gå dybere inn i temaet og med mer tid til praktiske øvelser.

Kurset blir lagt opp med fokus på presentasjon av praktiske konsepter, demonstrasjoner og refleksjonsspørsmål.

Kurset kan holdes hos dere eller online via Zoom, Teams el.

Kursleder

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO.

Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktløsning relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv.

Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler. Jeg jobber også med stressmestring og traumeterapi.

Du kan lese mer om meg her.

Få personlig veiledning!

Du kan få veiledning og private kurs for deg som ikke har
mulighet til å komme på kurs. Veiledning er også nyttig for
kursdeltagere som ønsker ekstra oppfølging.

 

Veiledningen skjer enten på Smestad i Oslo, eller i Sentralen,
Øvre Slottsgate 3, Oslo. Du kan også få veiledning ved bruk
av, Zoom, Skype el. eller over telefon.

 

Les mer om veiledning her.

Tilbakemeldinger fra kurs for Team Olivia Fosterhjemtjenester

Her er noen tilbakemeldinger etter et kurs for fosterforeldre, miljøarbeidere og andre som jobber med barn og ungdom i fosterhjem og bolig.

“Mener dette er det beste og mest relevante nettkurset for den daglige miljøterapien på institusjonen jeg har fått med meg.
Takk for i dag.”

“Kjempebra :)”

“Jeg har en 16 åring i fosterhjem og en 15 åring i beredskapshjem. Veldig bra fagdag, som burde vært obligatorisk for alle foreldre. Jeg har jobbet endel i skole og barnehage og jeg synes trenden er at barn blir dårligere og dårligere oppdratt hjemme :-(“

“Veldig bra!”

“Meget bra og relevant!”

“Veldig god fagdag!”

“Kjempebra!”