facebook

Grensesetting

i relasjoner med barn

Kursbeskrivelse og innhold:

Grensesetting i relasjoner med barn.

I en vanlig hverdag med barn så er det mange situasjoner hvor vi voksne har ansvar for lede situasjoner og sette grenser for oppførsel, aktiviteter, kommunikasjonsformer og lignende. Måten vi voksne utøver vår egen lederrolle, setter grenser og ikke minst hjelper barn å forstå og forholde seg både til sine egne og andres grenser er vesentlig både for barnas sosiale, relasjonelle og personlige utvikling såvel som for det sosial miljøet i familien og i barnehage og skole.

Dette kurset har fokus på praktiske ferdigheter og forståelsesmåter vi voksne kan bruke for å utvikle vår egen lederrolle og forståelse av grenser og grensesetting, slik at vi i praksis kan løse problematiske situasjoner bedre sammen med barna samtidig som vi hjelper barna å utvikle sosial og emosjonell kompetanse.

Samtidig er det noen situasjoner hvor vi voksne blir mer utfordret og som eskalerer til vanskelige konflikter. I dette kurset ser vi også på hva vi kan gjøre i slike situasjoner, og hvordan vi kan jobbe både i forkant, underveis og i etterkant av potensielt vanskelige situasjoner.

Innhold:

  • Grensesetting og konflikter i et lærings og utviklingsperspektiv.
  • Hva lærer barn når vi setter grenser?
  • Hvilke grenser setter vi og når?
  • Ulike typer grenser.
  • Barns grenser.
  • Hvordan være konsekvent på en smart måte?
  • Når en situasjon eskalerer og blir til konflikt, PLS reguleringsstøttemodellen.
  • Å se og møte barns perspektiv og opplevelse, også i vanskelige situasjoner.
  • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting.
  • Situasjonstilpasset ledelse i konfliktsituasjoner.
GRENSESETTING I RELASJONER MED BARN spørre

Kursfom og kurslengde.

Kurset blir lagt opp med fokus på presentasjon av praktiske konsepter, demonstrasjoner og korte refleksjonsspørsmål. Anbefalt kurslengde for foreldremøter er på 2-3 timer. Ved kurs på 2 timer er det sterkt begrenset tid til spørsmål og svar. Personalmøter kan vare over en hel dag for å gå dybere inn i temaet og med mer tid til praktiske øvelser.

Kursleder.

Kursleder er Hans Holter Solhjell. Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO. Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi. Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktkløsning i relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv. Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler. Jeg jobber også med stressmestring og traumeterapi. Du kan lese mer om meg her, https://foreldrekompetanse.no/om-oss/

Kontakt oss

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Du har abonnert på en god måte. Sjekk din epost for 10% kupongkoden.