facebook

Kurs for skoler og SFO

Personal og foreldremøter

Kurs for skoler og SFO.

Personalmøter og foreldremøter.

Vi har kurs om konfliktløsning, grensesetting, læringsmotivasjon, barn og traumer, førstehjelpskurs og mer. Les mer her.

Her får du praktiske og konkrete kurs med fokus på relasjoner med barn, perspektivtakning, medvirkning og annerkjennende kommunikasjon.

Målgruppe:

Pedagoger og assistenter som jobber direkte med barna.
Kursene egner seg også godt til foreldremøter.

Kurs med fokus på voksnes ansvar for barns sosiale miljø og relasjoner:

Et hovedmål for skoler er å skape et godt sosialt miljø for barn, og tilrettelegge for barns læring, lek og utvikling. Når vi skal realisere dette i praksis så er kvaliteten på relasjonen med barna en grunnleggende faktor. Dette er hovedfokuset for våre kurs.

Barnas relasjon til og opplevelse av de voksne i barnehagen er avgjørende for barnas trivsel og opplevelse av trygghet i hverdagen. Måten vi voksne møter barna på og vår evne til å møte deres opplevelser, tanker, følelser og reaksjoner med annerkjennelse, og å se deres perspektiv er vesentlige i forhold til å skape gode relasjoner og å gi barna en opplevelse av å bli forstått, akseptert og å være en del av et inkluderende fellesskap.

Dette er igjen vesentlig for å skape det læringsmiljøet som skal til for at alle barn skal få så godt læringsutbytte av sin tid på skolen som mulig. Og ikke minst, ivareta barns grunnleggende positive holdning til læring, nysgjerrighet og videre utdannelse. Og skape den kompetanse for samarbeid, kreatvitet, inovasjon og felles problemløsning som er vesentlig for å lykkes i et moderne samfunn og arbeidsliv.

Her er hva andre deltagere sa om kurset: “Svært interessant. Litt provoserende. Svært nyttig at Solhjell tok utgangspunkt i våre problemstillinger. Det er synd at ikke også lærerne kunne delta.”

“Mine ansatte var SVÆRT godt fornøyd”.

Lasse Edelsten

Rektor

Priser.

Prisen på kursene avhenger av størrelsen på arrangementet, om det er en liten barnehage eller stor bedrift, om vi må reise og overnatte mm. Vi justerer prisene våre for å kunne tilby kurs til ulike aktører. Ta kontakt for prisforespørsel.

Kurslengde og skreddersydde krus.

Lengden på kursene kan tilpasses dine behov, alt fra 30 minutter til en eller flere dager.

For foreldremøter anbefaler vi kurs på 3 timer, men vi kan også gjøre det kortere.

Vi kan også skreddersy opplegg etter deres behov. Kontakt oss for en samtale om hva slags opplegg dere ønsker.

“Tusen takk for utrolig fint og nyttig kurs! Du er veldig motiverende og inspirerende.”

Siri Thoresen ved Bygdø skole AKS.

Siri Thoresen ved Bygdø skole AKS.

“Jeg vil takke for et fantastisk kurs, et av de mest nyttige kurs jeg har vært
på. Vi var veldig godt fornøyde med kurset.”

 

Mvh Marta Mscichowska

SFO leder

Takk igjen for et fantastisk flott kurs i går, det var utrolig inspirerende og lærerikt! Jeg har gått på mange kurs gjennom lærerjobben, men dette var faktisk det første som gav mersmak.

Siri Linnerud Riber

Kurs du kan bestille til dere.

Kursene passer godt til foreldremøter og personalmøter i barnehage, skoler, organisasjoner og bedrifter.

Konfliktløsning og voksen ledelse i relasjoner med barn.

Kurs om kommunikasjon og konfliktløsning for deg som opplever konflikter og utfordrende situasjoner. Her får du konkrete svar og løsninger på hverdagslige utfordringer, og hvordan du kan løse de på en måte som styrker barns utvikling.

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling.

I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling.

Grensesetting i relasjoner med barn.

Kurs om betydningen av grensesetting og voksnes lederrolle for barns utvikling. Personlige grenser, barns grenser og konfliktløsning i grensesettingssituasjoner.

Læringsmotivasjon.

Hva er det som driver frem våre handlinger, enten vi skal gjøre noe vi har lyst til, eller noe vi ikke liker. Og hva kan underminere motivasjon? Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal legge til rette for barns utvikling og læring, både som foreldre og fagpersoner.

Mindfulness i omsorgsrollen.

Dette kurset handler om våre egne reaksjonsmønstre, tanker og følelser, og hvordan vi kan jobbe med oss selv for å bryte ut av negative eller lite hensiktsmessige mønstre. Økt evne til å beholde ro og oversikt i vanskelige situasjoner gjør at vi har større mulighet til å kunne bryte ut av negative mønstre, skape muligheter for ny læring, problemløsning og resiliens.

Konflikter mellom barn, voksnes rolle.

Dette kurset dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn og hvordan vi kan sette grenser og hjelpe barn å løse konflikter, samtidig som vi hjelper barna  å utvikle sosiale ferdigheter, evne til selv å håndtere konflikter, finne løsninger sammen, sette egne grenser og respektere andres.

Førstehjelpskurs for foreldre, barnehager og skoler.iStock_Chest press_First aid_Small

Vi tilbyr også førstehjelpskurs for barnehager og skoler over det meste av landet, via vårt nettverk av instruktører og samarbeidspartnere. Alle våre kursholdere er utdannet helsepersonell med akuttmedisin som profesjon. Les mer her.

Førstehjelpskurs for foreldre i Oslo.

I Oslo arrangerer vi førstehjelpskurs for foreldre og deg med omsorg for barn hver måned. Dette kurset egner seg også godt for ansatte i barnehager og skoler. Les mer om dette kurset her.

Kontakt oss

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Du har abonnert på en god måte. Sjekk din epost for 10% kupongkoden.