facebook

Kurs for skoler og SFO

Personal og foreldremøter

Kurs for skoler.

Personalmøter og foreldremøter.

Vi har kurs om konfliktløsning, grensesetting, læringsmotivasjon, barn og traumer, førstehjelpskurs og mer. Les mer her.

Her får du praktiske og konkrete kurs med fokus på relasjoner med barn, perspektivtakning, medvirkning og annerkjennende kommunikasjon.

Målgruppe:

Pedagoger og assistenter som jobber direkte med barna.
Kursene egner seg også godt til foreldremøter.

Kurs med fokus på voksnes ansvar for barns sosiale miljø og relasjoner:

Et hovedmål for skoler er å skape et godt sosialt miljø for barn, og tilrettelegge for barns læring, lek og utvikling. Når vi skal realisere dette i praksis så er kvaliteten på relasjonen med barna en grunnleggende faktor. Dette er hovedfokuset for våre kurs.

Barnas relasjon til og opplevelse av de voksne i barnehagen er avgjørende for barnas trivsel og opplevelse av trygghet i hverdagen. Måten vi voksne møter barna på og vår evne til å møte deres opplevelser, tanker, følelser og reaksjoner med annerkjennelse, og å se deres perspektiv er vesentlige i forhold til å skape gode relasjoner og å gi barna en opplevelse av å bli forstått, akseptert og å være en del av et inkluderende fellesskap.

Dette er igjen vesentlig for å skape det læringsmiljøet som skal til for at alle barn skal få så godt læringsutbytte av sin tid på skolen som mulig. Og ikke minst, ivareta barns grunnleggende positive holdning til læring, nysgjerrighet og videre utdannelse. Og skape den kompetanse for samarbeid, kreatvitet, inovasjon og felles problemløsning som er vesentlig for å lykkes i et moderne samfunn og arbeidsliv.

Takk igjen for et fantastisk flott kurs i går, det var utrolig inspirerende og lærerikt! Jeg har gått på mange kurs gjennom lærerjobben, men dette var faktisk det første som gav mersmak.

Siri Linnerud Riber

Her er hva andre deltagere sa om kurset: “Svært interessant. Litt provoserende. Svært nyttig at Solhjell tok utgangspunkt i våre problemstillinger. Det er synd at ikke også lærerne kunne delta.”

“Mine ansatte var SVÆRT godt fornøyd”.

Lasse Edelsten

Rektor

Priser.

Prisen på kursene avhenger av størrelsen på arrangementet, om det er en liten barnehage eller stor bedrift, om vi må reise og overnatte mm. Vi justerer prisene våre for å kunne tilby kurs til ulike aktører.

Ta kontakt for prisforespørsel.

Kurslengde og skreddersydde krus.

Lengden på kursene kan tilpasses dine behov, alt fra 30 minutter til en eller flere dager.

For foreldremøter anbefaler vi kurs på 3 timer, men vi kan også gjøre det kortere.

Vi kan også skreddersy opplegg etter deres behov. Kontakt oss for en samtale om hva slags opplegg dere ønsker.

Kurs du kan bestille til dere.

Kursene passer godt til foreldremøter og personalmøter i barnehage, skoler, organisasjoner og bedrifter.

Førstehjelpskurs for foreldre, barnehager og skoler.iStock_Chest press_First aid_Small

Vi tilbyr også førstehjelpskurs for barnehager og skoler over det meste av landet, via vårt nettverk av instruktører og samarbeidspartnere. Alle våre kursholdere er utdannet helsepersonell med akuttmedisin som profesjon. Les mer her.

Førstehjelpskurs for foreldre i Oslo.

I Oslo arrangerer vi førstehjelpskurs for foreldre og deg med omsorg for barn hver måned. Dette kurset egner seg også godt for ansatte i barnehager og skoler. Les mer om dette kurset her.

Trassalder?

Kurs om kommunikasjon og konflikløsning for deg som opplever konflikter og vanskelige situasjoner i relasjoner med barn, i alle aldre. Her får du konkrete svar og løsninger på hverdagslige utfordringer, og hvordan du kan løse de på en måte som styrker barns utvikling..

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling.

I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling.

Grensesetting i relasjoner med barn.

Kurs om betydningen av grensesetting og voksnes lederrolle for barns utvikling. Personlige grenser, barns grenser og konfliktløsning i grensesettingssituasjoner.

Læringsmotivasjon.

Hva er det som driver frem våre handlinger, enten vi skal gjøre noe vi har lyst til, eller noe vi ikke liker. Og hva kan underminere motivasjon? Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal legge til rette for barns utvikling og læring, både som foreldre og fagpersoner.

Mindfulness i omsorgsrollen.

Dette kurset handler om våre egne reaksjonsmønstre, tanker og følelser, og hvordan vi kan jobbe med oss selv for å bryte ut av negative eller lite hensiktsmessige mønstre. Økt evne til å beholde ro og oversikt i vanskelige situasjoner gjør at vi har større mulighet til å kunne bryte ut av negative mønstre, skape muligheter for ny læring, problemløsning og resiliens.

Konflikter mellom barn, voksnes rolle.

Dette kurset dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn og hvordan vi kan sette grenser og hjelpe barn å løse konflikter, samtidig som vi hjelper barna  å utvikle sosiale ferdigheter, evne til selv å håndtere konflikter, finne løsninger sammen, sette egne grenser og respektere andres.

“Tusen takk for utrolig fint og nyttig kurs! Du er veldig motiverende og inspirerende.”

Siri Thoresen ved Bygdø skole AKS.

Siri Thoresen ved Bygdø skole AKS.

“Jeg vil takke for et fantastisk kurs, et av de mest nyttige kurs jeg har vært
på. Vi var veldig godt fornøyde med kurset.”

 

Mvh Marta Mscichowska

SFO leder

“Jeg har snakket med en del foreldre i dag, og de er alle SÅ fornøyde med kvelden. Det er tydelig at du traff foreldrene på det som er viktig for dem, i deres hverdag. Jeg likte veldig godt alle dine eksempler og måten du levde deg inn i de ulike ”rollene”. Tror noen og enhver så seg selv på godt og vondt. Jeg tillater meg å anbefale deg til andre barnehager i området, både i forhold til foreldre og personalgrupper”.

Nina Smedbakken Marthinsen

Rosenlund barnehage

Kurs for skoler og SFO.

Vi har flere kurs som er aktuelle for skoler, SFO, personal og foreldremøter.

  • Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn.

  • Grensesetting i relasjoner med barn.

  • Søvn og læring. Søvn er vesentlig for konsentrasjon, lagring av ny informasjon og hukomelse.

  • Læringsmotivasjon.

Vårt mest populære kurs er vårt kurs om kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn. Du kan lese mer om dette på denne siden. De andre kursene kan du lese om på hver sin side. Se linker nederst på denne siden.

Kommunikasjon og konflikthåndtering.

Voksnes ansvar for barns sosiale læringsmiljø og relasjoner:

Et hovedmål for skoler er å skape et godt sosialt læringsmiljø for barn, og tilrettelegge for barns læring og utvikling. Når vi skal realisere dette i praksis så er kvaliteten på relasjonen med barna en grunnleggende faktor.

Barnas relasjon til og opplevelse av de voksne i skolen er avgjørende for barnas trivsel og opplevelse av trygghet i hverdagen. Måten vi voksne møter barna på og vår evne til å møte deres opplevelser, tanker, følelser og reaksjoner med annerkjennelse, og å se deres perspektiv er vesentlige i forhold til å skape gode relasjoner og å gi barna en opplevelse av å bli forstått, akseptert og å være en del av et inkluderende fellesskap.

Dette er igjen vesentlig for å skape det læringsmiljøet som skal til for at alle barn skal få så godt læringsutbytte av sin tid på skolen som mulig. Og ikke minst, ivareta barns grunnleggende positive holdning til læring, nysgjerrighet og videre utdannelse. Og skape den kompetanse for samarbeid, kreatvitet, inovasjon og felles problemløsning som er vesentlig for å lykkes i et moderne samfunn og arbeidsliv.

De vanskelige situasjonene, hva gjør vi?

I løpet av en vanlig dag kan det oppstå mange situasjoner som lett blir til konflikter og hvor barn reagerer sterkt, blir sinte, rasende, lei seg, såret, ikke vil gjøre det vi voksne ønsker, eller vi voksne må stoppe noe barna gjør. I disse situasjonene blir vår evne til å ivareta barnet, se barnets perspektiv og annerkjenne barnets opplevelse satt spesielt på prøve. Det er i disse situasjonene relasjonene våre kan styrkes eller svekkes, og tillit bygges, eller undermineres.

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan ivareta barnets perspektiv og annerkjenne barnets følelser, tanker og opplevelser i disse situasjonene, som krever mer av oss og vår kompetanse enn enklere situasjoner. Vi ser også på hvordan vi kan utvikle relasjonen over tid, og bedre håndtere vanskelige situasjoner, konflikter og sterke følelser.

Et av hovedpunktene i kurset er PLS samreguleringsmodellen, som beskriver 5 faser i konflikter, og hva vi voksne kan gjøre og bør ha fokus på i hver fase. PLS står for positive læringsspiraler.

Dette kurset har mye felles med vårt mest populære kurs for foreldre og foreldremøter, om kommunikasjon og konflikthåndtering i barnehager og familier. Du kan lese mer om dette kurset her. Kurset for skoler og foreldre med barn i skolealder er tilpasset aldersgruppen.

Praktisk Informasjon

Basiskurs og oppfølgingskurs

Basiskurset består primært av forelesning, demonstrasjoner og enkle rollespill. Hovedfokuset her er å gi deltagerene konkrete og praktiske modeller de selv lett kan sette ut i praksis i hverdagen. Vi har også oppfølgingskurs. Dette er primært basert på deltagerenes egne erfaringer og spørsmål basert på de erfaringene de har gjort seg etter å ha prøvd ut prinsippene de tilegnet seg i basiskurset. Dette gir en mulighet til fordypning og videreutvikling av ferdigheter, og vi ser på konkrete situasjoner dere opplever i deres barnehage og hvordan man kan jobbe med disse. Vi ser da også på vanskeligere og mer krevende situasjoner enn vi jobber med i basiskurset.

Kurs hos deres skole/kommune

Vi kan komme til deres skole og holde kurs hos dere. Er dere flere skoler eller en kommune er dette også mulig å gjøre i større grupper. Vi kan da også holde lengre kurs, eller hele dager, gjerne med en eller flere oppfølgingssamlinger. Dette gir mulighet for dere til ekstra fordypning og en grundigere praktisk utforming av egen praksis og ferdigheter.

Er dette interessant er det bare å ta kontakt.

Andre kurs:

Vi holder også kurs om grensesetting, som er et tema mange er opptatt av. Da har vi grensesetting som overskrift, snakker innledningsvis om grenser, regler, personlige grenser, hvorfor grenser er viktige, ulike typer av grenser, vurdering av hva som er viktig og hvem som bør bestemme hva mm. før vi snakker konkret om kommunikasjon og konflikthåndtering i forhold til grensesetting.

Vi har også en kurslederutdannelse i konflikthåndtering over 10 dager som du kan lese mer om her.

Vi har også kurs om mindfulness for barnehager og foreldre. Du kan lese mer om dette her.

Vi holder også kurs om søvn hos barn og ungdom og betydningen av søvn for læring. Du kan lese mer om dette her.

Og vil vil også anbefale vårt kurs om læringsmotivasjon. Du kan lese mer om dette her.

Bra kurs med veldig aktuelt tema. Innholdet ble formidlet på folkelig måte. Fikk vekket en del tanker og refleksjoner som er viktig i en travel hverdag. Gode praktiske eksempler fra hverdagen med barn. Har fått mange gode tips og ideer som kan brukes videre ifht konflikter og forebygging av konflikter. Fikk mange aha opplevelser og mye nyttig ifht å sette seg inn i hvordan barn tenker. Samtidig vise respekt for barnas følelser i situasjonen.

Oppsummering av tilbakemeldinger fra Topro barnehage, Gjøvik

Tusen takk for at du kom, for et bra kurs det var igår!! Håper at vi
kan ha deg på besøk flere ganger!

Ghousia Mazhar

Nedre Silkestrå barnehage

“Dette var et kurs som ga input til alle som var tilstede. Det jeg la veldig godt merke til var at de som sjelden eller aldri sier noe på et personalmøte, var de som var mest engasjerte denne dagen. Det var veldig flott og se/høre. Dette kurset kan trygt anbefales til flere”.

Unni i Skramstad

Kontakt oss
Fyll inn din epost for å få informasjon om nye kurs via vårt nyhetsbrev.
Som takk får du en rabattkode med 10% rabatt på det første kurset du melder deg på.
mother-playing-witha-child
 

You have Successfully Subscribed!