Kurs for skoler og SFO

Personal og foreldremøter

Kurs for skoler og SFO.

Vi har flere kurs som er aktuelle for skoler, SFO, personal og foreldremøter.

  • Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn.

  • Grensesetting i relasjoner med barn.

  • Søvn og læring. Søvn er vesentlig for konsentrasjon, lagring av ny informasjon og hukomelse.

  • Læringsmotivasjon.

Vårt mest populære kurs er vårt kurs om kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn. Du kan lese mer om dette på denne siden. De andre kursene kan du lese om på hver sin side. Se linker nederst på denne siden.

Kommunikasjon og konflikthåndtering.

Voksnes ansvar for barns sosiale læringsmiljø og relasjoner:

Et hovedmål for skoler er å skape et godt sosialt læringsmiljø for barn, og tilrettelegge for barns læring og utvikling. Når vi skal realisere dette i praksis så er kvaliteten på relasjonen med barna en grunnleggende faktor.

Barnas relasjon til og opplevelse av de voksne i skolen er avgjørende for barnas trivsel og opplevelse av trygghet i hverdagen. Måten vi voksne møter barna på og vår evne til å møte deres opplevelser, tanker, følelser og reaksjoner med annerkjennelse, og å se deres perspektiv er vesentlige i forhold til å skape gode relasjoner og å gi barna en opplevelse av å bli forstått, akseptert og å være en del av et inkluderende fellesskap.

Dette er igjen vesentlig for å skape det læringsmiljøet som skal til for at alle barn skal få så godt læringsutbytte av sin tid på skolen som mulig. Og ikke minst, ivareta barns grunnleggende positive holdning til læring, nysgjerrighet og videre utdannelse. Og skape den kompetanse for samarbeid, kreatvitet, inovasjon og felles problemløsning som er vesentlig for å lykkes i et moderne samfunn og arbeidsliv.

De vanskelige situasjonene, hva gjør vi?

I løpet av en vanlig dag kan det oppstå mange situasjoner som lett blir til konflikter og hvor barn reagerer sterkt, blir sinte, rasende, lei seg, såret, ikke vil gjøre det vi voksne ønsker, eller vi voksne må stoppe noe barna gjør. I disse situasjonene blir vår evne til å ivareta barnet, se barnets perspektiv og annerkjenne barnets opplevelse satt spesielt på prøve. Det er i disse situasjonene relasjonene våre kan styrkes eller svekkes, og tillit bygges, eller undermineres.

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan ivareta barnets perspektiv og annerkjenne barnets følelser, tanker og opplevelser i disse situasjonene, som krever mer av oss og vår kompetanse enn enklere situasjoner. Vi ser også på hvordan vi kan utvikle relasjonen over tid, og bedre håndtere vanskelige situasjoner, konflikter og sterke følelser.

Et av hovedpunktene i kurset er PLS samreguleringsmodellen, som beskriver 5 faser i konflikter, og hva vi voksne kan gjøre og bør ha fokus på i hver fase. PLS står for positive læringsspiraler.

Dette kurset har mye felles med vårt mest populære kurs for foreldre og foreldremøter, om kommunikasjon og konflikthåndtering i barnehager og familier. Du kan lese mer om dette kurset her. Kurset for skoler og foreldre med barn i skolealder er tilpasset aldersgruppen.

Praktisk Informasjon

Basiskurs og oppfølgingskurs

Basiskurset består primært av forelesning, demonstrasjoner og enkle rollespill. Hovedfokuset her er å gi deltagerene konkrete og praktiske modeller de selv lett kan sette ut i praksis i hverdagen. Vi har også oppfølgingskurs. Dette er primært basert på deltagerenes egne erfaringer og spørsmål basert på de erfaringene de har gjort seg etter å ha prøvd ut prinsippene de tilegnet seg i basiskurset. Dette gir en mulighet til fordypning og videreutvikling av ferdigheter, og vi ser på konkrete situasjoner dere opplever i deres barnehage og hvordan man kan jobbe med disse. Vi ser da også på vanskeligere og mer krevende situasjoner enn vi jobber med i basiskurset.

Kurs hos deres skole/kommune

Vi kan komme til deres skole og holde kurs hos dere. Er dere flere skoler eller en kommune er dette også mulig å gjøre i større grupper. Vi kan da også holde lengre kurs, eller hele dager, gjerne med en eller flere oppfølgingssamlinger. Dette gir mulighet for dere til ekstra fordypning og en grundigere praktisk utforming av egen praksis og ferdigheter.

Er dette interessant er det bare å ta kontakt.

Andre kurs:

Vi holder også kurs om grensesetting, som er et tema mange er opptatt av. Da har vi grensesetting som overskrift, snakker innledningsvis om grenser, regler, personlige grenser, hvorfor grenser er viktige, ulike typer av grenser, vurdering av hva som er viktig og hvem som bør bestemme hva mm. før vi snakker konkret om kommunikasjon og konflikthåndtering i forhold til grensesetting.

Vi har også en kurslederutdannelse i konflikthåndtering over 10 dager som du kan lese mer om her.

Vi har også kurs om mindfulness for barnehager og foreldre. Du kan lese mer om dette her.

Vi holder også kurs om søvn hos barn og ungdom og betydningen av søvn for læring. Du kan lese mer om dette her.

Og vil vil også anbefale vårt kurs om læringsmotivasjon. Du kan lese mer om dette her.

Takk igjen for et fantastisk flott kurs i går, det var utrolig inspirerende og lærerikt! Jeg har gått på mange kurs gjennom lærerjobben, men dette var faktisk det første som gav mersmak.

Siri Linnerud Riber

“Tusen takk for utrolig fint og nyttig kurs! Du er veldig motiverende og inspirerende.”

Siri Thoresen ved Bygdø skole AKS.

Unni i Skramstad

“Jeg vil takke for et fantastisk kurs, et av de mest nyttige kurs jeg har vært
på. Vi var veldig godt fornøyde med kurset.”

 

Mvh Marta Mscichowska

SFO leder

Her er hva andre deltagere sa om kurset: “Svært interessant. Litt provoserende. Svært nyttig at Solhjell tok utgangspunkt i våre problemstillinger. Det er synd at ikke også lærerne kunne delta.”

“Mine ansatte var SVÆRT godt fornøyd”.

Lasse Edelsten

Rektor

“Jeg har snakket med en del foreldre i dag, og de er alle SÅ fornøyde med kvelden. Det er tydelig at du traff foreldrene på det som er viktig for dem, i deres hverdag. Jeg likte veldig godt alle dine eksempler og måten du levde deg inn i de ulike ”rollene”. Tror noen og enhver så seg selv på godt og vondt. Jeg tillater meg å anbefale deg til andre barnehager i området, både i forhold til foreldre og personalgrupper”. Nina Smedbakken Marthinsen

Rosenlund barnehage

Bra kurs med veldig aktuelt tema. Innholdet ble formidlet på folkelig måte. Fikk vekket en del tanker og refleksjoner som er viktig i en travel hverdag. Gode praktiske eksempler fra hverdagen med barn. Har fått mange gode tips og ideer som kan brukes videre ifht konflikter og forebygging av konflikter. Fikk mange aha opplevelser og mye nyttig ifht å sette seg inn i hvordan barn tenker. Samtidig vise respekt for barnas følelser i situasjonen.

Oppsummering av tilbakemeldinger fra Topro barnehage, Gjøvik

Tusen takk for at du kom, for et bra kurs det var igår!! Håper at vi
kan ha deg på besøk flere ganger!

Ghousia Mazhar

Nedre Silkestrå barnehage

Kontakt oss