fb
Reguleringsstøtte | Praktisk fordypningskurs
Reguleringsstøtte | Praktisk fordypningskurs

Et nettkurs med individuell veiledning

Utviklings- og reguleringsstøtte i konfliktsituasjoner

Kurset er aktuelt for foreldre, fosterforeldre, ansatte i barnehage og skole.

Hovedfokuset i kurset er på hva du selv kan gjøre for å møte barn på en utviklings- og reguleringsstøttende måte i konfliktsituasjoner din egen hverdag.

Kurset har spesielt fokus på de mange potensielle konfliktsituasjonene du opplever om du lever med eller jobber med barn med reguleringsutfordringer, traumer, diagnoser mm. Også om du opplever vold, aggresjon, utagering, innagering mm.

Praktisk fordypning og kompetanse

for økt trygghet,

mestringsfølelse og lavere stressnivå

trassalder skolebarn

For foreldre og deg som jobber med barn

Kurset er spesielt aktuelt for deg som jobber i barnehage, skole eller er foreldre til barn med reguleringsutfordringer.

Kurset gir deg en praktisk fordypning i PLS reguleringsstøttemodellen, og hvordan du kan jobbe systematisk med reguleringsstøtte i praksis. Om to foreldre, eller flere ansatte deltar, så kan det også bidra til bedre samarbeid mellom voksne, foreldre, mellom foreldre og barnehage eller skole, og internt i personalgrupper.

 

Nettkurs med individuell oppfølging

Kurset er nettbasert med foredrag på video og oppfølging på Zoom.

Du får 5 individuelle timer med oppfølging. Du booker dato og tid for disse timene i vår nettbaserte kalender. Det anbefales å booke første time i etterkant av påmelding slik at du kommer raskt i gang. Du får tilsendt link til kalenderen når du melder deg på.

I tillegg får du et omfattende kurshefte og plakater.

I møtene kan du stille spørsmål og få veiledning. Dette gir deg god tid til å fordype det i materialet, øve og praktisere, og stille spørsmål basert på dine erfaringer og problemstillinger.

 

Opplever dere noe av dette?

 • Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
 • Barn som er nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint.
 • Gråter mye, skriker el.
 • Aggresjon, utagering, slag, spark, løper av gårde el.
 • Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek.
 • Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
 • Vanskelig å håndtere overgangssituasjoner.
 • Vold, truende adferd, verbal aggresjon.

 

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten.

Jo eldre barnet er jo mer krevende er det. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.
trassalder skolebarn
trassalder skolebarn

Praktisk kompetanse gir trygghet, mestringsfølelse og lavere stressnivå

Målet med dette kurset er å gjøre deg tryggere gjennom økt mestringsfølelse, forståelse av konfliktdynamikken, og ikke minst at du vet hva du kan gjøre i praksis. Både her og nå i situasjonen, men også over tid for å støtte en god utvikling.

Økt praktisk kompetanse i utviklingsstøttende konfliktløsning gir økt trygghet, lavere stressnivå, høyere mestringsfølelse og en opplevelse av at det man gjør er meningsfullt, føles riktig og er synlig positivt for barnets utvikling.

responstrakten
responstrakten

“Vi har høsten 2020 deltatt på praktisk fordypningskurs med Hans Holter Solhjell. Med 3 jenter, en på 5 og tvillinger på 3, så er hverdagen vår full av større og mindre utfordringer. Vi har i løpet av kurset fått innsikt i det praktiske PLS rammeverket, med mange verktøy til å møte utfordringene vi opplever. Vi har blitt kjent med barna på en annen måte, og er mer oppmerksomme på deres perspektiv og kan jobbe sammen for å lage gode erfaringer fremfor kun utfordringer. Les mer

K og J

“Takk for et veldig bra kurs, forresten. Det har vært veldig nyttig og interessant, og jeg har lært mye. Jeg er igang med å se videoene på nytt, implementere ting for ting i hverdagen og å finpusse og øve.

Jeg føler jeg har kommet mer i forkant av ting, og at flere situasjoner som før føltes skremmende, nå kan være mer spennende og interessante, og at konflikt gir muligheter for å lære og komme enda nærmere sønnen min. Les mer

Astrid

Mor.

Kursmateriell

Når du melder deg på får du tilsendt kursmateriellet i posten, i tillegg til å at du får tilgang til forelesningene på video.

Kursmateriellet, kursheftet og de faglige modellene PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen, Responstrakten og PLS oppsummering er utviklet av Hans Holter Solhjell.

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Kurshefte

Kurshefte

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Kurshefte

Kurshefte

“Takk for tilsendt kursmateriale, det har virkelig hjulpet oss!”
Vennlig hilsen

Anne Bachmann

“Heftet inneholder mye kunnskap om kommunikasjon og konflikthåndtering, men Solhjell presenterer det veldig ryddig og oversiktelig. Han skriver slik at jeg forstår, med et enkelt og tydelig språk og mange konkrete eksempler. Jeg opplevde at de spørsmålene jeg stilte meg selv underveis ble svart på fortløpende.”Les mer

Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

“Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre.”

Foreldrepar

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.
trassalder skolebarn
trassalder skolebarn

Fordypningskurset ledes av Hans Holter Solhjell

 

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

Les mer ⤵

I sin hovedoppgave i pedagogikk skrev han om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori, traumer og relasjonelt stress, mm.

Over de siste 15 årene har Hans utviklet PLS rammeverket, et sett med praktisk-pedagogiske modeller for praksis, veiledning og undervisning om relasjoner, kommunikasjon, konfliktløsning, regulerings- og utviklingsstøtte. De viktigste av disse er PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen og Responstrakten.

Du kan lese mer om Hans her.

Innhold

 • PLS reguleringsstøttemodellen.
  • Reguleringsstøtte i 5 faser i utfordrende situasjoner.
 • Spesielt utfordrende adferd.
  • Forebygging, deeskalering og etterarbeid.
  • Vold, truende adferd, verbal aggresjon.
 • Perspektivspiralen.
  • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i utfordrende situasjoner.
  • Reguleringsstøtte med utgangspunkt i barnets perspektiv og opplevelse.
 • Veiledende læringsorientert grensesetting.
 • Når grensesetting eskalerer situasjonen.
 • Eskaleringsstigen.
 • Reguleringsstøtte som en langsiktig prosess.
  • Valg og prioriteringer på ulike tidspunkter i prosessen.

Organisering av kurset.

Kurset har 7 videomoduler med forelesninger. Disse ser du på egenhånd . Du får tilgang til videoene ved påmelding. Du får også tilsendt kursheftet og plakatene i posten.

I tillegg får du 5 timer veiledning, via Zoom el. Du booker tid som passer deg i vår online kalender.

 • – Online videoer med foredrag
 • – 5 timer individuell veiledning.
 • – Kurshefte og plakater blir tilsendt i posten ved påmelding.
 • – Pensum, oppgaver og øvelser før hvert møte.

Oversikt over modulene.

PLS reguleringsstøttemodellen.

I kurset får du en grundig praktisk innføring i PLS reguleringsstøttemodellen. PLS reguleringsstøttemodellen er en praktisk orientert modell for konfliktløsning og reguleringsstøtte i relasjoner med barn.

Målet med å modellen er å hjelpe voksne å bedre støtte barns utvikling av selvregulering og samregulering, i tillegg til å hjelpe barn med ulike typer av traumer og reguleringsutfordringer.

Du kan lese mer om PLS reguleringsstøttemodellen her. 

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

Modul 1.

PLS reguleringsstøttemodellen.

-5 faser i utviklingsstøttende konfliktløsning.
-Perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon.
-Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i konfliktsituasjoner.

Målet med modul 1 er å hjelpe deg å komme i gang i praksis allerede fra starten av kurset. Og gi deg mange konkrete og praktiske verktøy du kan begynne å jobbe med. Vi videreutvikler og utdyper disse i de senere modulene, og legger til flere verktøy i tillegg.

Modul 2.

Besluttningstagning i konfliktsituasjoner.

-Grensesetting
-Personlige grenser, regler, praktiske besluttninger og modenhetsmål.
-Hvem bør bestemme hva? Rød, gul og grønn sone.
-Tilpassning av besluttningstagning basert på barnets reguleringskapasitet.
-Prioriteringer og valg når det skjer mange ting på en gang, og flere hensyn å ta.
-Å være konsekvent, når og hvordan. Hvordan unngå å være konsekvent på en konfliktskapende måte.

Modul 3.

Forebygging og ledelse i konfliktsituasjoner.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 1 og 2.
-Forebygging av konflikter.
-Gjennomføring og ledelse av hverdagslige situasjoner.
-Lederstiler, fleksibel situasjonstilpasset ledelse.
-Perspektivtagning, anerkjennende kommunikasjon, grensesetting og ledelse når barnet utfordrer oss.
-Når barnet eskalerer situasjonen, protesterer, saboterer, nekter, låser seg mm.

Modul 4.

Deeskalering og reparasjon.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 3 og 4.
Deeskaleringsfasen.
-Når barnet blir sint, rasende, gråter intenst mm.
-Når barnet skriker, truer, snakker stygt.
-Når barnet slår, biter, sparker mm.
-Når barnet løper bort, ikke vil snakke, skriker “gå bort” mm.
-Forskjellen på uregulert, ute av kontroll, aggresjon, og mer instrumentell aggresjon.
Reparasjonsfasen.
-I etterkant av negative hendelser.
-Relasjonsfokus, bekretelse av relasjon og omsorg.
-Voksnes ansvarstagning for egne handlinger.

Modul 5.

Løsningsorientert dialog.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 5.
-Løsningsorientert dialog med barn.
-Læringsmotivasjon.
-Fordypning i perspektivtagende kommunikasjon.

Modul 6.

Når relasjonen er ekstra krevende.

-Kombinasjoner av traumer, diagnoser og lange negative læringsprosesser.
-Hvordan skape gradvis fremgang, og se at det går fremover, også når det fremdeles er vanskelig og krevende.
-Traumer og stressreaksjoner hos  barn og voksne.
-Egenomsorg og stressmestring for voksne.
-Traumeterapi for barn og voksne.

Pris

Pris : 7990 kr.

 

Redusert pris ved behov: 6990 kr (Ta kontakt).

Finansiering og delbetaling

Våre deltagere finansierer kurset på ulike måter. For privatpersoner er det mulig å dele betalingen opp i avdrag med en betalingsordning.
Les mer ⤵

Mer om kursets innhold

Dette fordypningskurset har primært et praktisk fokus, hvor du lærer konkrete ferdigheter og metoder. I vårt introduksjonskurs om dette temaet får du en oversikt over denne teorien og forskningen. Når du melder deg på dette kurset så får du også tilgang til opptak av introduksjonskurset. Dette kan du se i forkant av det praktiske fordypningskurset.

Her får du en kort versjon av de vesentligste punktene, og forståelsen dette kurset er basert på.

 

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3

Psykonevrobiologisk tilknytningsteori beskriver hvordan relasjonelle, mellommenneskelige erfaringer påvirker hjernens og nervesystemets utvikling og funksjon. Og da spesielt de funksjonene og delene av hjernen som er relatert til det som kalles affektregulering, selvregulering og ”eksekutive” funksjoner. Affektregulering og selvregulering er ferdigheter som er i utvikling gjennom store deler av livsløpet, også hos voksne.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med. Og den biologiske modningen av barnets hjerne og nervesystem er på mange måte avhengig av denne samreguleringen, og utviklingsstøttende relasjonelle erfaringer over lang tid, i realiteten over hele livsløpet.

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3

Vår kapasitet for selvregulering dreiser seg i stor grad om den kapasitet vi har for å håndtere stress og belastninger, og bevare, eller gjennopprette våre egen, indre, opplevelse av trygghet, indre frihet og vitalitet i de situasjonene vi befinner oss i. Og vår evne til å håndtere gradvis mer komplekse utfordringer gjennom livsløpet. Og da spesielt i forhold til både positivt og negativt relasjonelt stress.

Relasjonelt stress, positivt og negativt, er en iboende del av alle relasjoner og alt sosialt samspill. Et barns evne til selvregulering er ikke bare være viktig i forhold til demping av negative tilstander men også i forhold til økning og reduksjon av positive emosjoner. For barnet er dette viktig f.eks. i forhold til å ta initiativ til og delta i lek og nysgjerrighet under utforskning av seg selv, sitt sosiale og fysiske miljø.

Utviklingen av evnen til gradvis økt selvregulering over tid, og utviklingen av de tilhørende biologiske strukturene, er en vesentlig faktor i forhold til barnets utvikling av god mental helse, evne til å håndtere store påkjenninger, såkalt resiliens, og optimal utvikling videre i livet.

 

 

I dette kurset lærer du hvordan du kan omsette denne innsikten i praksis i din hverdag for å støtte barns utvikling.

Og med spesielt fokus på spesielt vanskelige relasjoner med høyt konfliktnivå, hvor barn kan ha opplevde traumer og/eller ha regulereringsutfordringer av flere årsaker, som adferdsrelaterte diagnoser mm.

Kurshefte og plakater

kan kjøpes også uten å delta på kurs.

Har du ikke mulighet til å delta på kurset, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene.

Heftet er meget omfattende og guider deg i detalj gjennom hva du kan gjøre, også i vanskelige konfliktsituasjoner.

Kursheftet koster 350 kr, og kan kjøpes her.

Husk at du får kursheftet og plakatene gratis om du deltar på kurset! Deltagere på nettkurset får disse sendt i posten når du melder deg på. 

Konfliktløsning kurshefte
PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Kurshefte

Kurshefte

“Jeg har vært på mange kurs angående traumer, hvordan hjernen fungerer og mye annet, men jeg har lett etter noe mer, som kobler dette sammen med det praktiske, og som sier noe konkret om det de vanskelige og utfordrende situasjonene.

PLS reguleringsstøttemodellen er en fantastisk kombinasjon av det praktiske og det teoretiske – det går så hånd i hanske og det fungerer veldig godt.”

Astrid Svendsen

Fostermor

Summary