facebook

Utviklings- og reguleringsstøtte i konfliktsituasjoner.

Praktisk fordypning og kompetanse for økt trygghet, mestringsfølelse og lavere stressnivå.

 

Fokus på dine hverdagslige utfordringer og løse disse.

Du får jobbet i dybden med problemstillinger du selv opplever i din hverdag og hjelp med å løse disse. Hovedfokuset i kurset er på hva du kan gjøre i din hverdag. Og spesielt i de mange potensielle konfliktsituasjonene du opplever om du lever med eller jobber med barn med reguleringsutfordringer, traumer, diagnoser mm.

For foreldre og deg som jobber med barn.

Kurset er spesielt aktuelt for deg som jobber i barnehage, skole, barnevern, eller er foreldre til barn med reguleringsutfordringer.

Nettkurs:

Kurset er nettbasert med 6 møter på nett. Møtene er 1 gang i uken, noen ganger hver 14 dag. Hver samling er på 2 timer. I tillegg får du videoer, kurshefte og oppgaver mellom hver samling. Dette gir deg god tid til å fordype det i materialet, øve og praktisere, stille spørsmål og casehistorier, og få tilbakemeldinger. Du deltar hjemme hos deg selv, fra din datamaskin, ipad, telefon el.

Maksimalt 10 deltagere. For å gi deg god personlig oppfølging og en god gruppedynamikk er det begrenset antall plasser, kun 10 deltagere.

 

Opplever dere noe av dette?

 • Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
 • Nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint.
 • Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek.
 • Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
 • Vanskelig å håndtere overgangssituasjoner.

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

Praktisk kompetanse gir trygghet, mestringsfølelse og lavere stressnivå.

Målet med dette kurset er å gjøre deg tryggere gjennom økt mestringsfølelse, forståelse av konfliktdynamikken, og ikke minst at du vet hva du kan gjøre i praksis. Både her og nå i situasjonen, men også over tid for å støtte en god utvikling.

Økt praktisk kompetanse i utviklingsstøttende konfliktløsning gir økt trygghet, lavere stressnivå, høyere mestringsfølelse og en opplevelse av at det man gjør er meningsfullt, føles riktig og er synlig positivt for barnets utvikling. 

Praktisk fordypning.

Dette kurset er for deg som først og fremst ønsker et praktisk kurs med fokus på hva du kan gjøre i utfordrende situasjoner i hverdagen, på en reguleringsstøttende måte. Om du jobber med eller lever med barn med reguleringsutfordringer vil du typisk oppleve flere konfliktsituasjoner, som lett kan bli mer intense enn med andre barn.

En stor utfordring er at mengden av konflikter og intensiteten i konfliktene gjør det vanskelig å gi barnet god utviklings og reguleringstøtte, og låser barnet og relasjonen i en negativ dynamikk.

I dette kurset lærer du hvordan du kan komme ut av denne dynamikken og snu den i en positiv retning. Og bruke det som har vært vanskelige konfliktsituasjoner til essensielle læringssituasjoner for regulerende, sosiale, emosjonelle ferdigheter.

Mange situasjoner i hverdagen har potensiale til å bli konflikter, og når et barn har reguleringsutfordringer skal det lite til for å trigge barnets flykt, kamp og frysreaksjoner. Gjennom å ha en god praktisk forståelse av hva du kan gjøre i disse situasjonene kan du i vesentlig grad bidra til å styrke barnets egen evne til selvregulering. 

Påbyggning av introduksjonskurset.

Den grunnleggende teorien får du i vårt introduksjonskurs Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling. Har du ikke tidligere deltatt på introduksjonskurset får du tilgang til et opptak av nettkurset.

Selv om et barn eller ungdom går i terapi eller får annen hjelp utenfor hjemmet, barnehage eller skole vil det være et stort behov for å møte barnet på en best mulig måte i hverdagen der barnet er mesteparten av tiden. Det kan du også starte med med en gang, mens det kan ta måneder og år å få hjelp i form av terapi, om man får det i det hele tatt.

Innhold.

 • PLS samreguleringsmodellen.
  • Reguleringsstøtte i 5 faser i utfordrende situasjoner.
 • Spesielt utfordrende adferd.
  • Forebygging, deeskalering og etterarbeid.
  • Vold, truende adferd, verbal aggresjon.
 • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i utfordrende situasjoner.
  • Reguleringsstøtte med utgangspunkt i barnets perspektiv og opplevelse.
 • Konstruktiv læringsorientert grensesetting.
 • Reguleringsstøtte som en langsiktig prosess.
  • Valg og prioriteringer på ulike tidspunkter i prosessen. 
 • Øvelser for selvregulering du kan gjøre med barn, og for deg selv.
 • TRE, Trauma Release Exercises.

Kurset undervises av Hans Holter Solhjell.

hansJeg jobber til daglig med kurs og veiledning til foreldre, barnehager og skoler, og da også inkludert i forhold til traumetematikk hos både barn og voksne. Over de siste 12 årene har jeg også utviklet PLS reguleringsstøttemodellen. Du kan lese mer om PLS reguleringsstøttemodellen her. 

Jeg skrev min hovedoppgave i pedagogikk om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk utviklingsteori, traumer, kroppsorientetert traumeterapi mm. Og er utdannet i to ulike kroppsorienterte traumeterapier, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE, i tilllegg til Feldenkraismetoden og Kommunikologi.

 Du kan lese mer om meg her.

Organisering av kurset.

Kurset har 6  moduler. Hver modul består av et online gruppeveiledningsmøte. Vi bruker da Zoom hvor alle deltagere kan se og høre hverandre, noe som fungerer veldig godt. I forkant av hvert gruppemøte får du en video med forelesning om kursinnholdet, pensum fra kursheftet, øvelser og oppgaver. Mesteparten av tiden i gruppemøtene brukes på deltagerenes spørsmål om erfaringer fra egen hverdag og kursinnholdet. I tillegg repeterer vi innholdet i videoene og kursheftet, jobber med oppgavene og gjør øvelser.  Deltagerne organiseres i læringsteam av 2 og 2, som kan se videoene og jobbe med oppgaver sammen. Det er også en Facebookgruppe hvor det er mulig å stille spørsmål og dele erfaringer.

-6 gruppeveiledningsmøter a 2 timer.

-Et møte hver uke (noen ganger er det 14 dager mellom). 

-Kursinnhold, foredrag på video i forkant av hvert møte. 

-Pensum, oppgaver og øvelser før hvert møte.

-Facebookgruppe for deling av erfaringer, stille spørsmål mm.
-Læringspartnerere gjøre oppgaver sammen mellom hver modul.

Oversikt over de 6 modulene.

PLS samreguleringsmodellen.

I kurset får du en grundig praktisk innføring i PLS samreguleringsmodellen. PLS samreguleringsmodellen er en praktisk orientert modell for konfliktløsning og reguleringsstøtte i relasjoner med barn. Målet med å modellen er å hjelpe voksne å bedre støtte barns utvikling av selvregulering og samregulering, i tillegg til å hjelpe barn med ulike typer av traumer og reguleringsutfordringer.

Du kan lese mer om PLS samreguleringsmodellen her. 

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

et|icon_documents_alt|i

Modul 1. PLS reguleringsstøttemodellen.

 

-5 faser i utviklingsstøttende konfliktløsning.
-Perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon.
-Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i konfliktsituasjoner.

Målet med modul 1 er å hjelpe deg å komme i gang i praksis allerede fra starten av kurset. Og gi deg mange konkrete og praktiske verktøy du kan begynne å jobbe med. Vi videreutvikler og utdyper disse i de senere modulene, og legger til flere verktøy i tillegg.

et|icon_documents_alt|i

Modul 2. Besluttningstagning i konfliktsituasjoner.

-Grensesetting
-Personlige grenser, regler, praktiske besluttninger og modenhetsmål.
-Hvem bør bestemme hva? Rød, gul og grønn sone.
-Tilpassning av besluttningstagning basert på barnets reguleringskapasitet.
-Prioriteringer og valg når det skjer mange ting på en gang, og flere hensyn å ta.
-Å være konsekvent, når og hvordan. Hvordan unngå å være konsekvent på en konfliktskapende måte.

et|icon_documents_alt|i

Modul 3. Forebygging og ledelse i konfliktsituasjoner.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 1 og 2.
-Forebygging av konflikter.
-Gjennomføring og ledelse av hverdagslige situasjoner.
-Lederstiler, fleksibel situasjonstilpasset ledelse.
-Perspektivtagning, anerkjennende kommunikasjon, grensesetting og ledelse når barnet utfordrer oss.
-Når barnet eskalerer situasjonen, protesterer, saboterer, nekter, låser seg mm.

et|icon_documents_alt|i

Modul 4. Deeskalering og reparasjon.

 

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 3 og 4.
Deeskaleringsfasen.
-Når barnet blir sint, rasende, gråter intenst mm.
-Når barnet skriker, truer, snakker stygt.
-Når barnet slår, biter, sparker mm.
-Når barnet løper bort, ikke vil snakke, skriker «gå bort» mm.
-Forskjellen på uregulert, ute av kontroll, aggresjon, og mer instrumentell aggresjon.
Reparasjonsfasen.
-I etterkant av negative hendelser.
-Relasjonsfokus, bekretelse av relasjon og omsorg.
-Voksnes ansvarstagning for egne handlinger.

 

et|icon_documents_alt|i

Modul 5. Løsningsorientert dialog.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 5.
-Løsningsorientert dialog med barn.
-Læringsmotivasjon.
-Fordypning i perspektivtagende kommunikasjon.

et|icon_documents_alt|i

Modul 6. Når relasjonen er ekstra krevende.

-Kombinasjoner av traumer, diagnoser og lange negative læringsprosesser.
-Hvordan skape gradvis fremgang, og se at det går fremover, også når det fremdeles er vanskelig og krevende.
-Traumer og stressreaksjoner hos  barn og voksne.
-Egenomsorg og stressmestring for voksne.
-Traumeterapi for barn og voksne.

Datoer.

Kurset er nettbasert med 6 møter på nett.

Møtene er 1 gang i uken, noen ganger hver 14 dag. Hver samling er på 2 timer.

I tillegg får du forelesninger på video, kurshefte og oppgaver mellom hver samling.

Onsdag 4. september kl. 20 – 22. 

Onsdag 11. september kl. 20 – 22. 

Onsdag 18. september kl. 20 – 22. 

Onsdag 25. september kl. 20 – 22. 

Onsdag 2. oktober kl. 20 – 22. 

Onsdag 16. oktober kl. 20 – 22. 

Pris og ekstrabonuser.

Ekstra bonuser:

For den prisen du betaler for dette kurset får du også med deg flere ekstra tilbud helt gratis.
En individuell veiledningstime med Hans Holter Solhjell. Les mer her.
Gratis deltagelse, TRE introkurs. Les mer her.
Dag 1 av vårt kurs med Ross Greene. Les mer her.  

Verdi av ekstrainnhold og kurs:

Veiledningstime 1200 kr
TRE kurs 900 kr
Ross Greene kurs dag 1, 2900 kr
Kurshefte 350 kr.
Arbeidsbok 450 kr.
Sum gratistilbud og rabatter: 5800 kr.

Pris:

For seks moduler, 12 timer med online gruppeveiledningsmøter, 12 timer videokurs, kursmateriell, pluss ekstrabonuser verdt 5500 kr. Maksimalt 10 deltagere.

Total pris: 7990 kr. 

Mer om kursets innhold.

Dette kurset har primært et praktisk fokus, hvor du lærer konkrete ferdigheter og metoder. Vi går i mindre grad inn på den bakenforliggende teori og forskning under kurset, da den praktiske delen er det du har mest nytte av i relasjon med barn i hverdagen.

I vårt introduksjonskurs om dette temaet får du en oversikt over denne teorien og forskningen. Om du ikke har deltatt på introduksjonskurset tidligere får du et opptak av nettkurset du kan se i forkant av det praktiske fordypningskurset. Her får du en kort versjon av de vesentligste punktene, og forståelsen dette kurset er basert på. 

Psykonevrobiologisk tilknytningsteori beskriver hvordan relasjonelle, mellommenneskelige erfaringer påvirker hjernens og nervesystemets utvikling og funksjon. Og da spesielt de funksjonene og delene av hjernen som er relatert til det som kalles affektregulering, selvregulering og ”eksekutive” funksjoner. Affektregulering og selvregulering er ferdigheter som er i utvikling gjennom store deler av livsløpet, også hos voksne.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med. Og den biologiske modningen av barnets hjerne og nervesystem er på mange måte avhengig av denne samreguleringen, og utviklingsstøttende relasjonelle erfaringer over lang tid, i realiteten over hele livsløpet.

Vår kapasitet for selvregulering dreiser seg i stor grad om den kapasitet vi har for å håndtere stress og belastninger, og bevare, eller gjennopprette våre egen, indre, opplevelse av trygghet, indre frihet og vitalitet i de situasjonene vi befinner oss i. Og vår evne til å håndtere gradvis mer komplekse utfordringer gjennom livsløpet. Og da spesielt i forhold til både positivt og negativt relasjonelt stress.

Relasjonelt stress, positivt og negativt, er en iboende del av alle relasjoner og alt sosialt samspill. Et barns evne til selvregulering er ikke bare være viktig i forhold til demping av negative tilstander men også i forhold til økning og reduksjon av positive emosjoner. For barnet er dette viktig f.eks. i forhold til å ta initiativ til og delta i lek og nysgjerrighet under utforskning av seg selv, sitt sosiale og fysiske miljø.

Utviklingen av evnen til gradvis økt selvregulering over tid, og utviklingen av de tilhørende biologiske strukturene, er en vesentlig faktor i forhold til barnets utvikling av god mental helse, evne til å håndtere store påkjenninger, såkalt resiliens, og optimal utvikling videre i livet.

 

Kontakt oss