facebook

Utviklings- og reguleringsstøtte i konfliktsituasjoner

 

I dette kurset får du jobbet i dybden med problemstillinger du selv opplever i din hverdag og hjelp med å løse disse.

Hovedfokuset i kurset er på hva du selv kan gjøre for å møte barn på en utviklings- og reguleringsstøttende måte i din egen hverdag.

Kurset har spesielt fokus på de mange potensielle konfliktsituasjonene du opplever om du lever med eller jobber med barn med reguleringsutfordringer, traumer, diagnoser mm.

Praktisk fordypning og kompetanse for økt trygghet, mestringsfølelse og lavere stressnivå.

 

Oppstart torsdag 13. januar 2022 kl. 20 – 22.

9 kvelder ca hver 14. dag.

Fokus på dine hverdagslige utfordringer og løse disse.

 

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

For foreldre og deg som jobber med barn

Kurset er spesielt aktuelt for deg som jobber i barnehage, skole, barnevern, eller er foreldre til barn med reguleringsutfordringer.

I noen tilfeller, hvor utfordringene finner sted både hjemme og i barnehage/skole, så vil dere ha aller beste utbytte om både foreldre og de som jobber med barnet i barnehage eller skole deltar.

 

Nettkurs

Kurset er nettbasert med 9 møter på nett. Møtene er 1 gang i uken, noen ganger hver 14 dag. Hver samling er på 2 timer.

I tillegg får du videoer, kurshefte og arbeidshefte med oppgaver mellom hver samling. Dette gir deg god tid til å fordype det i materialet, øve og praktisere, stille spørsmål og casehistorier, og få tilbakemeldinger.

Du deltar hjemme hos deg selv, fra din datamaskin, ipad, telefon el.

Maksimalt 16 deltagere. For å gi deg god personlig oppfølging er det begrenset antall plasser, kun 16 deltagere.

“Vi har høsten 2020 deltatt på barn og traumer praktisk fordypningskurs med Hans Holter Solhjell. Med 3 jenter, en på 5 og tvillinger på 3, så er hverdagen vår full av større og mindre utfordringer. Vi har i løpet av kurset fått innsikt i det praktiske PLS rammeverket, med mange verktøy til å møte utfordringene vi opplever. Vi har blitt kjent med barna på en annen måte, og er mer oppmerksomme på deres perspektiv og kan jobbe sammen for å lage gode erfaringer fremfor kun utfordringer.
Den personlige og praktiske veiledningen underveis har vært uvurderlig, og vi har lært så mye av de andre deltakerene også, gjennom deres deling av situasjoner/utfordringer og rådene kursholder gir. Man erfarer at modellen gjelder for de fleste situasjoner/problemstillinger.
Hans har en evne til å fange essens i utfordringer som man selv ikke er bevisst på, og gir råd og veiledning med stor respekt. Vi er ikke utlært, men fortsetter å jobbe med materialet og situasjonene/utfordringene vi møter på. Det har vært en stor fordel å delta sammen på kurset, og føler vi har styrket parforholdet som en kjempebonus❤️ Tusen takk!”
Les mer

K og J

“Takk for et veldig bra kurs, forresten. Det har vært veldig nyttig og interessant, og jeg har lært mye. Jeg er igang med å se videoene på nytt, implementere ting for ting i hverdagen og å finpusse og øve.

Jeg føler jeg har kommet mer i forkant av ting, og at flere situasjoner som før føltes skremmende, nå kan være mer spennende og interessante, og at konflikt gir muligheter for å lære og komme enda nærmere sønnen min.
Jeg opplever at assistenten på skolen tar imot det jeg sier på en god måte, og at det gir mening for henne. Jeg har snakket endel med henne om kursinnholdet underveis, og hun er veldig interessert og engasjert.”
Les mer

Astrid

Mor.

trassalder skolebarn
trassalder skolebarn
trassalder skolebarn

Opplever dere noe av dette?

 • Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
 • Nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint.
 • Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek.
 • Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
 • Vanskelig å håndtere overgangssituasjoner.
 • Vold, truende adferd, verbal aggresjon.

 

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten.

Jo eldre barnet er jo mer krevende er det. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

Praktisk kompetanse gir trygghet, mestringsfølelse og lavere stressnivå

Målet med dette kurset er å gjøre deg tryggere gjennom økt mestringsfølelse, forståelse av konfliktdynamikken, og ikke minst at du vet hva du kan gjøre i praksis. Både her og nå i situasjonen, men også over tid for å støtte en god utvikling.

Økt praktisk kompetanse i utviklingsstøttende konfliktløsning gir økt trygghet, lavere stressnivå, høyere mestringsfølelse og en opplevelse av at det man gjør er meningsfullt, føles riktig og er synlig positivt for barnets utvikling.

Praktisk fordypning.

Dette kurset er for deg som først og fremst ønsker et praktisk kurs med fokus på hva du kan gjøre i utfordrende situasjoner i hverdagen, på en reguleringsstøttende måte. 

Om du jobber med eller lever med barn med reguleringsutfordringer vil du typisk oppleve flere konfliktsituasjoner, som lett kan bli mer intense enn med andre barn.

En stor utfordring er at mengden av konflikter og intensiteten i konfliktene gjør det vanskelig å gi barnet god utviklings og reguleringstøtte, og låser barnet og relasjonen i en negativ dynamikk.

I dette kurset lærer du hvordan du kan komme ut av denne dynamikken og snu den i en positiv retning. Og bruke det som har vært vanskelige konfliktsituasjoner til essensielle læringssituasjoner for regulerende, sosiale, emosjonelle ferdigheter.

Mange situasjoner i hverdagen har potensiale til å bli konflikter, og når et barn har reguleringsutfordringer skal det lite til for å trigge barnets flykt, kamp og frysreaksjoner. 

Gjennom å ha en god praktisk forståelse av hva du kan gjøre i disse situasjonene kan du i vesentlig grad bidra til å styrke barnets egen evne til selvregulering.

Påbyggning av introduksjonskurset.

Den grunnleggende teorien får du i vårt introduksjonskurs Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling. Har du ikke tidligere deltatt på introduksjonskurset får du tilgang til et opptak av nettkurset.

Selv om et barn eller ungdom går i terapi eller får annen hjelp utenfor hjemmet, barnehage eller skole vil det være et stort behov for å møte barnet på en best mulig måte i hverdagen der barnet er mesteparten av tiden. Det kan du også starte med med en gang, mens det kan ta måneder og år å få hjelp i form av terapi, om man får det i det hele tatt.

Takk igjen for lærerikt og spennende kurs.

Det var som å sitte rundt et leirbål og oppleve trygghet, deling og læring, sammen med fine, ærlige folk. Likte veldig godt måten du modellerte veiledning og gjennomførte undervisning på. Mange gode verktøy å trene videre på i praksisfeltet – bli tryggere på å se barn innenfra og meg sjøl utenfra.

Torunn, spesialpedagog

 

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO. Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler, og også med stressmestring og traumeterapi. Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktkløsning i relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv. Og har også utviklet flere metoder og modeller for å gjøre det raskt og effektivt å forstå og lære hva vi kan gjøre for å støtte barns utvikling bedre. Både i hverdagslige konfliktsituasjoner som alle opplever, og i de spesielt vanskelige situasjonene og relasjonene. I tillegg så er målet å gjøre det morsommere og hyggeligere å være foreldre, med mindre stress og frustrasjon.

Jeg har undervist kurs og utdannelser for foreldre og fagfolk siden 2006 og har aktivt jobbet med læringsprosesser, selvutvikling, terapi mm. i over 20 år.

I tillegg har jeg også flere utdannelser i traumeterapi, kommunikasjon og endringsprosesser, Feldenkraismetoden, Somatic Experience, Trauma Release Exercises mm. Du kan lese mer om meg her.

Hans Holter

Kursleder 2

Lene Solvang-Dragland

Lene er utdannet førskolelærer, adjunkt og spesialpedagog og har jobbet som barnehagelærer, styrer i barnehage, faglærer, spesialpedagog, dramapedagog og miljølærer.

Hun har også tatt en rekke tilleggsutdanninger innen spesped, reguleringsstøtte mm, blant annet PLS veilederutdanningen, Vergekurs og instruktør, veiledersertifisering i Problemløsning Gjennom Samarbeid mm.

I sitt arbeide i skolen har hun hatt særlig fokus på de barna som har behov for annen tilrettelegging faglig og miljømessig, og de med større utfordringer, med gode resultater.

Lene-Dragland-Solvang

Kursmateriell

Når du melder deg på får du tilsendt kursmateriellet i posten, i tillegg til å at du får tilgang til forelesningene på video.

Kursmateriellet, kursheftet og de faglige modellene PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen, Responstrakten og PLS oppsummering er utviklet av Hans Holter Solhjell.

PLS responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøtte-modellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Konfliktløsning kurshefte

Kurshefte

PLS responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøtte-modellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Konfliktløsning kurshefte

Kurshefte

Responstrakten

Innhold

 

 • PLS reguleringsstøttemodellen.
  • Reguleringsstøtte i 5 faser i utfordrende situasjoner.
 • Spesielt utfordrende adferd.
  • Forebygging, deeskalering og etterarbeid.
  • Vold, truende adferd, verbal aggresjon.
 • Perspektivspiralen.
  • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i utfordrende situasjoner.
  • Reguleringsstøtte med utgangspunkt i barnets perspektiv og opplevelse.

 

 • Konstruktiv læringsorientert grensesetting.
 • Når grensesetting eskalerer situasjonen.
 • Eskaleringsstigen.
 • Reguleringsstøtte som en langsiktig prosess.
  • Valg og prioriteringer på ulike tidspunkter i prosessen.
 • Øvelser for selvregulering du kan gjøre med barn, og for deg selv.
 • TRE, Trauma Release Exercises.

Organisering av kurset.

Kurset har 9  moduler. Hver modul består av et online gruppeveiledningsmøte, varighet 2 timer. Vi bruker da Zoom hvor alle deltagere kan se og høre hverandre, noe som fungerer veldig godt.

Ved påmelding får du tilgang til videoene med forelesninger om kursinnholdet og du får tilsendt kursheftet og plakatene.

Mesteparten av tiden i gruppemøtene brukes på deltagerenes spørsmål om erfaringer fra egen hverdag. I tillegg repeterer vi innholdet i videoene og kursheftet, jobber med arbeidsheftet og gjør øvelser.  

-9 gruppeveiledningsmøter a 2 timer.

-Et møte hver uke (noen ganger er det 14 dager mellom). 

-Kursheftet blir tilsendt i posten ved påmelding.

-Du får til gang foredragene på video ved påmelding.

-Pensum, oppgaver og øvelser før hvert møte.

-Facebookgruppe for deling av erfaringer, stille spørsmål mm.

-Du får 1 time individuell veiledning.

-Du velger hvilken kursdato du vil delta på bonuskurs.

Oversikt over de 9 modulene.

PLS reguleringsstøttemodellen.

I kurset får du en grundig praktisk innføring i PLS reguleringsstøttemodellen. PLS reguleringsstøttemodellen er en praktisk orientert modell for konfliktløsning og reguleringsstøtte i relasjoner med barn.

Målet med å modellen er å hjelpe voksne å bedre støtte barns utvikling av selvregulering og samregulering, i tillegg til å hjelpe barn med ulike typer av traumer og reguleringsutfordringer.

Du kan lese mer om PLS reguleringsstøttemodellen her. 

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

Modul 1. PLS reguleringsstøttemodellen.

 

-5 faser i utviklingsstøttende konfliktløsning.
-Perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon.
-Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i konfliktsituasjoner.

Målet med modul 1 er å hjelpe deg å komme i gang i praksis allerede fra starten av kurset. Og gi deg mange konkrete og praktiske verktøy du kan begynne å jobbe med. Vi videreutvikler og utdyper disse i de senere modulene, og legger til flere verktøy i tillegg.

Modul 2. Besluttningstagning i konfliktsituasjoner.

-Grensesetting
-Personlige grenser, regler, praktiske besluttninger og modenhetsmål.
-Hvem bør bestemme hva? Rød, gul og grønn sone.
-Tilpassning av besluttningstagning basert på barnets reguleringskapasitet.
-Prioriteringer og valg når det skjer mange ting på en gang, og flere hensyn å ta.
-Å være konsekvent, når og hvordan. Hvordan unngå å være konsekvent på en konfliktskapende måte.

Modul 3. Forebygging og ledelse i konfliktsituasjoner.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 1 og 2.
-Forebygging av konflikter.
-Gjennomføring og ledelse av hverdagslige situasjoner.
-Lederstiler, fleksibel situasjonstilpasset ledelse.
-Perspektivtagning, anerkjennende kommunikasjon, grensesetting og ledelse når barnet utfordrer oss.
-Når barnet eskalerer situasjonen, protesterer, saboterer, nekter, låser seg mm.

Modul 4. Deeskalering og reparasjon.

 

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 3 og 4.
Deeskaleringsfasen.
-Når barnet blir sint, rasende, gråter intenst mm.
-Når barnet skriker, truer, snakker stygt.
-Når barnet slår, biter, sparker mm.
-Når barnet løper bort, ikke vil snakke, skriker “gå bort” mm.
-Forskjellen på uregulert, ute av kontroll, aggresjon, og mer instrumentell aggresjon.
Reparasjonsfasen.
-I etterkant av negative hendelser.
-Relasjonsfokus, bekretelse av relasjon og omsorg.
-Voksnes ansvarstagning for egne handlinger.

 

Modul 5. Løsningsorientert dialog.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 5.
-Løsningsorientert dialog med barn.
-Læringsmotivasjon.
-Fordypning i perspektivtagende kommunikasjon.

Modul 6. Når relasjonen er ekstra krevende.

-Kombinasjoner av traumer, diagnoser og lange negative læringsprosesser.
-Hvordan skape gradvis fremgang, og se at det går fremover, også når det fremdeles er vanskelig og krevende.
-Traumer og stressreaksjoner hos  barn og voksne.
-Egenomsorg og stressmestring for voksne.
-Traumeterapi for barn og voksne.

Modul 7. Tilknytningsforstyrrelser.

-Tilknytningsteori.
-De grunnleggende emosjonelle spørsmålene om trygghet, relasjoner og selvet.
-Tilknytningsforstyrrelser.

-Tilknytningsfremmende aktiviteter.

Modul 8. Egenomsorg i omsorgsrollen del 1.

-Belastninger, stress og traumer i omsorgsrollen.
-Mindfulness og stressmestring.
-Kognitiv traumeterapi.

-Kroppsorientert traumeterapi.

-Tilknytningsstil i omsorgsrollen.

-Personlig historie og egne stressreaksjoner.

Modul 9. Egenomsorg i omsorgsrollen del 2.

-Belastninger, stress og traumer i omsorgsrollen.
-Mindfulness og stressmestring.
-Kognitiv traumeterapi.

-Kroppsorientert traumeterapi.

-Tilknytningsstil i omsorgsrollen.

-Personlig historie og egne stressreaksjoner.

Datoer.

Grunnpakke

Kurset er nettbasert med 9 samlinger på nett.

Samlingene er i hovedsak hver 14 dag, med unntak når det er påskeferie ol. Hver samling er på 2 timer.

I tillegg får du forelesninger på video, kurshefte og oppgaver mellom hver samling. Du har tilgang til foredragene på video frem i hele kursperioden.

Premiumpakke!

Melder du deg på premiumpakken så får du tilgang til flere datoer for samlinger. Du fortsetter da også å ha tilgang til foredragene på video i ett helt år.

Du kan da også delta på bonuskursene flere ganger!

Det er mulig å oppgradere til premiumpakken etter å ha deltatt på grunnpakken først.

Pris og ekstrabonuser.

Ekstra bonuser:

For den prisen du betaler for dette kurset får du også med deg flere ekstra tilbud helt gratis.
En individuell veiledningstime med Hans Holter Solhjell. Les mer her.
Gratis deltagelse, TRE introkurs. Les mer her.
Dag 1 av vårt kurs med Ross Greene. Les mer her.

-Kurshefte og plakater. Les mer her.

 

 

Verdi av ekstrainnhold og kurs:

Veiledningstime 1200 kr
TRE kurs 900 kr (Du kan delta flere ganger i løpet av kursperioden)
Ross Greene kurs dag 1, 2900 kr
Kurshefte 350 kr.

4 plakater, PLS reguleringsstøttemodellen,  Responstrakten 500 kr
Arbeidsbok 450 kr.
Sum gratistilbud og rabatter: 6300 kr.

Pris grunnpakke: 9990 kr

For ni samlinger online  a 2 timer, 12 timer videokurs, kursmateriell, pluss ekstrabonuser verdt 5500 kr.

Redusert pris ved behov: 7990 kr (Ta kontakt).

Prisen øker fra 1. januar til 12990 kr,

Pris premiumpakke: 15990 kr.

-Du får tilgang til foredrag og videoer i et år!

-Delta på alle samlinger og ekstrasamlinger for premiumpakken i et år!

-Delta flere ganger på bonuskurs i løpet av ett år!

Redusert pris ved behov: 12990 kr (Ta kontakt).

Prisen øker fra 1. januar til 18990 kr.

Det er mulig å oppgradere til premiumpakken etter å ha deltatt på grunnpakken først.

Kjøper du premiumpakken med en gang får du 10% rabatt!

 

Mer om kursets innhold

Dette fordypningskurset har primært et praktisk fokus, hvor du lærer konkrete ferdigheter og metoder. I vårt introduksjonskurs om dette temaet får du en oversikt over denne teorien og forskningen. Når du melder deg på dette kurset så får du også tilgang til opptak av introduksjonskurset. Dette kan du se i forkant av det praktiske fordypningskurset.

Her får du en kort versjon av de vesentligste punktene, og forståelsen dette kurset er basert på.

 

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3

Psykonevrobiologisk tilknytningsteori beskriver hvordan relasjonelle, mellommenneskelige erfaringer påvirker hjernens og nervesystemets utvikling og funksjon. Og da spesielt de funksjonene og delene av hjernen som er relatert til det som kalles affektregulering, selvregulering og ”eksekutive” funksjoner. Affektregulering og selvregulering er ferdigheter som er i utvikling gjennom store deler av livsløpet, også hos voksne.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med. Og den biologiske modningen av barnets hjerne og nervesystem er på mange måte avhengig av denne samreguleringen, og utviklingsstøttende relasjonelle erfaringer over lang tid, i realiteten over hele livsløpet.

 

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3

Vår kapasitet for selvregulering dreiser seg i stor grad om den kapasitet vi har for å håndtere stress og belastninger, og bevare, eller gjennopprette våre egen, indre, opplevelse av trygghet, indre frihet og vitalitet i de situasjonene vi befinner oss i. Og vår evne til å håndtere gradvis mer komplekse utfordringer gjennom livsløpet. Og da spesielt i forhold til både positivt og negativt relasjonelt stress.

 

 

Relasjonelt stress, positivt og negativt, er en iboende del av alle relasjoner og alt sosialt samspill. Et barns evne til selvregulering er ikke bare være viktig i forhold til demping av negative tilstander men også i forhold til økning og reduksjon av positive emosjoner. For barnet er dette viktig f.eks. i forhold til å ta initiativ til og delta i lek og nysgjerrighet under utforskning av seg selv, sitt sosiale og fysiske miljø.

 

Utviklingen av evnen til gradvis økt selvregulering over tid, og utviklingen av de tilhørende biologiske strukturene, er en vesentlig faktor i forhold til barnets utvikling av god mental helse, evne til å håndtere store påkjenninger, såkalt resiliens, og optimal utvikling videre i livet.

 

 

I dette kurset lærer du hvordan du kan omsette denne innsikten i praksis i din hverdag for å støtte barns utvikling.

Og med spesielt fokus på spesielt vanskelige relasjoner med høyt konfliktnivå, hvor barn kan ha opplevde traumer og/eller ha regulereringsutfordringer av flere årsaker, som adferdsrelaterte diagnoser mm.

Kurshefte og plakater

kan kjøpes også uten å delta på kurs.

Har du ikke mulighet til å delta på kurset, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene.

Heftet er meget omfattende og guider deg i detalj gjennom hva du kan gjøre, også i vanskelige konfliktsituasjoner.

Kursheftet koster 350 kr, og kan kjøpes her.

Husk at du får kursheftet og plakatene gratis om du deltar på kurset! Deltagere på nettkurset får disse sendt i posten når du melder deg på. 

Konfliktløsning kurshefte
Responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøtte-modellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Kontakt oss