fb

Trassalder?

Nettkurs om kommunikasjon, grensesetting og konfliktløsning

Trassalder eller selvstendighetsalder?

 

Et nettkurs om kommunikasjon, grensesetting, konfliktløsning og barns utvikling

 

Du får: 10 timer foredrag på video, kurshefte og kursmateriell.

trassalder - Tired single mother feel desperate about screaming kid daughter

Pris:

For fem moduler med 10 timer foredrag på video, kurshefte og kursmateriell.

Total pris: 4990 kr.

Nå på tilbud: 2990 kr!

Ønsker du å bli bedre på:

 • Kommunikasjon og konfliktløsning med barn
 • Å forebygge problemer, konflikter og stress
 • Å oppleve bedre stemning, mer lek, positiv læring og hygge
 • Å støtte barns utvikling best mulig, emosjonelt og sosialt
 • Å løse hverdagslige konfliktsituasjoner bedre
 • Å vite hva du gjør om barn slår, sparker, biter mm.

Da er dette kurset for deg! 

«Veldig lærerikt kurs med gode forklaringer og eksempler fra en typisk hverdag. Det fikk oss til å se på de utfordrende situasjonene på en ny måte. Gode tips som er konkrete og kan tas i bruk med en gang.»
Espen

trassalder skoler

For foreldre og deg som jobber med barn.

 

Kurset er spesielt aktuelt for foreldre

og deg som jobber i barnehage og barneskolen.

Kom i gang nå!

Du får tilgang til foredragene ved påmelding.

Ved påmelding får du tilgang til alle foredragene med en gang. Disse kan du se de i ditt eget tempo.

Dette gjør at du kan komme i gang med kursinnholdet med en gang. Og gir deg god tid til å fordype deg i materialet, øve og praktisere.

Spørsmål og svar på Zoom.

Inkludert i kurset får du en 30 minutters veiledningssamtale hvor du kan stille spørsmål om konkrete utfordringer du opplever, få veiledning og tilbakemeldinger.

Send gjerne inn dine spørsmål på forhånd slik at du får mest mulig utbytte av tiden. Du får best utbytte om du booker samtalen etter at du har sett alle videoene og lest kursheftet. Trenger du akutt hjelp med noe så kan du booke samtalen tidligere. Ønsker du mer veiledning kan du bestille det etterpå.

trassalder online course
Kurshefte og alle plakater

Kurshefte og plakater.

Du får kurshefte og plakater tilsendt i posten ved påmelding.

Kursheftet gir deg en fordypning av innholdet i videoene og er lett å slå opp i når det er noe du trenger å forstå mer av raskt.

Plakatene gir deg mulighet til å få raskt oversikt og å repetere de viktigste punktene på en enkel måte. Du kan også henge disse på veggen eller kjøleskapet.

Sammen videoene er dette den beste og mest effektive måten å lære om kommunikasjon, grensesetting og konfliktløsning i relasjoner med barn.

«Vi fikk gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter.»
Hanna og Ivar

«Endelig har vi en deilig følelse av at vi gjør det riktige for barnet vårt.»
Anne og Sigurd

«Etter kurset kjenner jeg meg tryggere i konfliktsituasjoner.»
Hege

trassalder konflict barn 1
trassalder koflikt barn two
girl with a child

Situasjonstyper vi bruker som eksempel i kurset

Generelt

 • Situasjoner hvor barnet gråter intenst, blir rasende mm.
 • Om barnet truer, kaster eller ødelegger ting.
 • Om barnet slår, biter ol.
 • Konflikter mellom barn
 • Overgangssituasjoner

Yngre barn

 • Påkledning
 • Måltider og mat
 • Gå i butikken
 • Levere i barnehage
 • Komme seg ut om morgenen

Skolebarn

 • Lekser
 • Dataspill og TV
 • Utfordringer i skolen

I dette kurset lærer du å:

 • Bli bedre på å forebygge og løse konflikter.
 • Forstå de fem viktige fasene i konflikter og hva du kan gjøre i hver fase.
 • Bruke situasjonstilpasset ledelse i konfliktsituasjoner.
 • Sette grenser på en måte som skaper læring.
 • Bli tryggere på deg selv i forhold til hvilke grenser du setter, og hvordan.
 • Kombinere tydelighet i foreldrerollen med empati og forståelse for barnet.
 • Se barnets perspektiv og opplevelse i situasjonen bedre.
I dette kurset lærer du å trassalder
I dette kurset lærer du å - trassalder
 • Bruke anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting, også i konfliktfylte situasjoner.
 • Hjelpe barnet bedre med å håndtere sine egne følelser, og å føle seg forstått og akseptert, også når barnet ikke får det han/hun har lyst på.
 • Hjelpe barnet med å styrke sin sosiale, emosjonelle og språklige kompetanse.
 • Lære alternativer til straff, ignorering, timeouts og belønningsskjemaer.
 • Skape positiv læring av konflikter både for deg selv, barnet og relasjonen.
“Vi vil anbefale dette kurset til alle som har barn med sterk vilje”

“Jeg vil takke for fantastisk kurs. Et av mest nyttige kurs jeg har vært på”

“Gode konkrete eksempler og løsninger.”

trassalder koflikt lite barn
trassalder skoler barn
trassalder

Pris og rabatt!

Pris:

For fem moduler med 10 timer foredrag på video, kurshefte og kursmateriell.

Total pris: 4990 kr.

Nå på tilbud: 2990 kr!

 

Redusert pris nå, få oppdatert kurs!

Videoforedragene i dette kurset skal nå oppdateres, og kurset er på salg frem til de nye videoene er klare. Du får da tilgang til de nye videoene, uten ekstra kostnad.

Innholdet i de nåværende videoene er det beste faglige og praktisk nyttige innholdet du får tak i, i Norge og internasjonalt, på temaet kommunikasjon, grensesetting og læringsorientert konfliktløsning i relasjoner med barn.

Men produksjonskvaliteten skal nå oppgraderes, sammen med noe av presentasjonsmaterialet. Kursheftet og plakatene du får tilsendt er siste versjon og fullt oppdatert.

Takk igjen for et fantastisk flott kurs,

det var utrolig inspirerende og lærerikt!

Jeg har gått på mange kurs gjennom lærerjobben,

men dette var faktisk det første som gav mersmak.

Siri Linnerud Riber

Oversikt over modulene i kurset

Nettkurset består av 5 videomoduler med foredrag på ca 2 timer per modul. Du kan se disse både på din pc, nettbrett eller telefon. Under får du en oversikt over tema og innhold i hver modul.

Modul 1.

Oversikt fem faser i konfliktløsning.

 • Fem faser i læringsstøttende konfliktløsning og grensesetting.
 • Perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon.
 • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i konfliktsituasjoner.

Målet med modul 1 er å hjelpe deg å komme i gang i praksis allerede fra starten av kurset. Og gi deg mange konkrete og praktiske verktøy du kan begynne å jobbe med. Vi videreutvikler og utdyper disse i de senere modulene, og legger til flere verktøy i tillegg.

Modul 2.

Besluttningstagning i konfliktsituasjoner.

 • Grensesetting
 • Personlige grenser, regler, praktiske besluttninger og modenhetsforventninger.
 • Hvem bør bestemme hva? Rød, gul og grønn sone.
 • Tilpassning av besluttningstagning til barnets modenhetsnivå og kapasitet.
 • Prioriteringer og valg når det skjer mange ting på en gang, og det er  flere hensyn å ta.
 • Å være konsekvent, når og hvordan. Hvordan unngå å være konsekvent på en konfliktforsterkende måte.

Modul 3.

Forberedelse og ledelse i konfliktsituasjoner.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 1 og 2.

 • Forebygging av konflikter.
 • Gjennomføring og ledelse av hverdagslige situasjoner.
 • Lederstiler og fleksibel situasjonstilpasset ledelse.
 • Perspektivtagning, anerkjennende kommunikasjon, grensesetting og ledelse når barnet utfordrer deg.
 • Når situasjonen eskalerer, barnet protesterer, saboterer, nekter, låser seg mm.

Modul 4.

Deeskalering og reparasjon.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 3 og 4.
Deeskalerings og Reparasjonsfasen.

 • Når barnet blir sint, rasende, gråter intenst mm.
 • Når barnet skriker, truer, snakker stygt.
 • Når barnet slår, biter, sparker mm.
 • Når barnet løper bort, ikke vil snakke, skriker “gå bort” mm.
 • Forskjellen på uregulert, ute av kontroll, aggresjon, og mer instrumentell aggresjon.
 • Reparasjonsfasen, i etterkant av negative hendelser.
 • Relasjonsfokus, bekreftelse av relasjon og omsorg.
 • Voksnes ansvarstagning for egne handlinger.

Modul 5.

Refleksjon, læring og løsningsorientert dialog.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 5.

 • Refleksjon og læring i etterkant av vanskelige situasjoner.
 • Læring og positive tilbakemeldinger når ting har gått  bedre enn før eller veldig bra.
 • Løsningsorientert dialog med barn.
 • Læringsmotivasjon.
 • Fordypning i perspektivtagende kommunikasjon.

Modul 1.

Oversikt 5 faser i konfliktløsning.

 • 5 faser i utviklingsstøttende konfliktløsning.
 • Perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon.
 • Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i konfliktsituasjoner.

Målet med modul 1 er å hjelpe deg å komme i gang i praksis allerede fra starten av kurset. Og gi deg mange konkrete og praktiske verktøy du kan begynne å jobbe med. Vi videreutvikler og utdyper disse i de senere modulene, og legger til flere verktøy i tillegg.

Modul 2.

Besluttningstagning i konfliktsituasjoner.

 • Grensesetting
 • Personlige grenser, regler, praktiske besluttninger og modenhetsmål.
 • Hvem bør bestemme hva? Rød, gul og grønn sone.
 • Tilpassning av besluttningstagning basert på barnets reguleringskapasitet.
 • Prioriteringer og valg når det skjer mange ting på en gang, og flere hensyn å ta.
 • Å være konsekvent, når og hvordan. Hvordan unngå å være konsekvent på en konfliktskapende måte.

Modul 3.

Forebygging og ledelse i konfliktsituasjoner.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 1 og 2.

 • Forebygging av konflikter.
 • Gjennomføring og ledelse av hverdagslige situasjoner.
 • Lederstiler, fleksibel situasjonstilpasset ledelse.
 • Perspektivtagning, anerkjennende kommunikasjon, grensesetting og ledelse når barnet utfordrer oss.
 • Når barnet eskalerer situasjonen, protesterer, saboterer, nekter, låser seg mm.

Modul 4.

Deeskalering og reparasjon.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 3 og 4.
Deeskaleringsfasen.

 • Når barnet blir sint, rasende, gråter intenst mm.
 • Når barnet skriker, truer, snakker stygt.
 • Når barnet slår, biter, sparker mm.
 • Når barnet løper bort, ikke vil snakke, skriker “gå bort” mm.
 • Forskjellen på uregulert, ute av kontroll, aggresjon, og mer instrumentell aggresjon.
  Reparasjonsfasen.
 • I etterkant av negative hendelser.
 • Relasjonsfokus, bekretelse av relasjon og omsorg.
 • Voksnes ansvarstagning for egne handlinger.

Modul 5.

Løsningsorientert dialog.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 5.

 • Løsningsorientert dialog med barn.
 • Læringsmotivasjon.
 • Fordypning i perspektivtagende kommunikasjon.

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO. Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler, og også med stressmestring og traumeterapi. Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktkløsning i relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv. Og har også utviklet flere metoder og modeller for å gjøre det raskt og effektivt å forstå og lære hva vi kan gjøre for å støtte barns utvikling bedre. Både i hverdagslige konfliktsituasjoner som alle opplever, og i de spesielt vanskelige situasjonene og relasjonene. I tillegg så er målet å gjøre det morsommere og hyggeligere å være foreldre, med mindre stress og frustrasjon.

Jeg har undervist kurs og utdannelser for foreldre og fagfolk siden 2006 og har aktivt jobbet med læringsprosesser, selvutvikling, terapi mm. i over 20 år. I tillegg har jeg også flere utdannelser i traumeterapi, kommunikasjon og endringsprosesser, Feldenkraismetoden, Somatic Experience, Trauma Release Exercises mm. Du kan lese mer om meg her.
Hans Holter

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO. Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler, og også med stressmestring og traumeterapi. Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktkløsning i relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv. Og har også utviklet flere metoder og modeller for å gjøre det raskt og effektivt å forstå og lære hva vi kan gjøre for å støtte barns utvikling bedre. Både i hverdagslige konfliktsituasjoner som alle opplever, og i de spesielt vanskelige situasjonene og relasjonene. I tillegg så er målet å gjøre det morsommere og hyggeligere å være foreldre, med mindre stress og frustrasjon.

Jeg har undervist kurs og utdannelser for foreldre og fagfolk siden 2006 og har aktivt jobbet med læringsprosesser, selvutvikling, terapi mm. i over 20 år. I tillegg har jeg også flere utdannelser i traumeterapi, kommunikasjon og endringsprosesser, Feldenkraismetoden, Somatic Experience, Trauma Release Exercises mm. Du kan lese mer om meg her.

Hans Holter

Plakater og kurshefte

 

For å gjøre det lettere å løse utfordrende situasjoner og konflikter,

og å gjøre det lettere å lære hvordan man gjør det,

så har jeg utviklet flere  forskningsbaserte modeller for

utviklingsstøtte, kommunikasjon og konfliktløsning.

Og et omfattende kurshefte som viser deg hvordan du bruker de.

Når du melder deg på kurset får du disse tilsendt i posten.

Responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøtte-
modellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

Konfliktløsning kurshefte

Kurshefte

Har du ikke mulighet til å delta på kurset, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene.

Trygghet, mestring og læring i konfliktsituasjoner

For voksne, og barn

Praktisk kompetanse gir trygghet, mestringsfølelse og lavere stressnivå.

Målet med dette kurset er å gjøre deg tryggere gjennom økt mestringsfølelse, forståelse av konfliktdynamikken, og ikke minst at du vet hva du kan gjøre i praksis i konfliktsituasjoner. Både her og nå i situasjonen, for å forebygge konflikter, og også over tid for å støtte en god utvikling.

Økt praktisk kompetanse i utviklingsstøttende konfliktløsning gir økt trygghet, lavere stressnivå, høyere mestringsfølelse og en opplevelse av at det man gjør er meningsfullt, føles riktig og er synlig positivt for barnets utvikling.

girl with a child - trassalder
trassalder barn og mor i supermarkedet

Trygghet, mestring og læring i konfliktsituasjoner.

Dette kurset lærer deg å kommunisere med barn på en måte som bidrar til færre konflikter, lavere intensitet når uenigheter oppstår og mindre tid brukt på konflikter.

Målet er at du og barnet skal oppleve mer trygghet, mestringsfølelse og en økt opplevelse av samarbeid, tillit og nærhet.

Kurset er også nyttige for å bedre samarbeidet mellom foreldre.

Praktisk kompetanse gir trygghet, mestringsfølelse og lavere stressnivå.

Målet med dette kurset er å gjøre deg tryggere gjennom økt mestringsfølelse, forståelse av konfliktdynamikken, og ikke minst at du vet hva du kan gjøre i praksis i konfliktsituasjoner. Både her og nå i situasjonen, for å forebygge konflikter, og også over tid for å støtte en god utvikling.

Økt praktisk kompetanse i utviklingsstøttende konfliktløsning gir økt trygghet, lavere stressnivå, høyere mestringsfølelse og en opplevelse av at det man gjør er meningsfullt, føles riktig og er synlig positivt for barnets utvikling.

girl with a child

Trygghet, mestring og læring i konfliktsituasjoner.

Dette kurset lærer deg å kommunisere med barn på en måte som bidrar til færre konflikter, lavere intensitet når uenigheter oppstår og mindre tid brukt på konflikter.

Målet er at du og barnet skal oppleve mer trygghet, mestringsfølelse og en økt opplevelse av samarbeid, tillit og nærhet.

Kurset er også nyttige for å bedre samarbeidet mellom foreldre.

trassalder barn og mor i supermarkedet

Trassalder eller selvstendighetsalder?

 

Konflikter er en normal del av relasjoner og noe alle opplever enten du har barn i den typiske “trassalderen” eller eldre barn. Samtidig så er måten vi løser konfliktene med barna på vesentlig for barnas utvikling, og hvordan relasjonen utvikler seg over tid.

Målet med dette kurset er å lære å løse konfliktene på en måte som styrker barnas utvikling, øker deres sosiale og emosjonelle kompetanse, og styrker tilliten og nærheten i relasjonen.

Det blir da også lettere for oss voksne å se “trassalderen” som det den egentlig er, en “selvstendighetsalder”,  en viktig periode i barns utvikling. Og at dette er en utvikling vi kan støtte i alle aldre, uavhengig av barnets alder.

Kurset var veldig nyttig og vi har mye mindre konflikter nå, og de få vi har går mye fortere over. Takk for et fint og saklig kurs!
Anne Gry Venås

trassalder img barn
trassalder img barn 2
trassalder img barn 3

Få personlig veiledning!

Du kan få veiledning og private kurs for deg som ikke har mulighet til å komme på kurs. Veiledning er også nyttig for kursdeltagere som ønsker ekstra oppfølging.

Veiledningen skjer enten på Smestad i Oslo, eller i Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Du kan også få veiledning ved bruk av, Zoom, Skype el. eller over telefon.

Les mer om veiledning her.

Kurs for barnehager, skoler og SFO.

Dette nettkurset og kursmateriellet er også relevant for barnehager, skoler og SFO. Vi har egne pakker for dette med tilgang til ansatte og tilgang til kursmateriell for alle avdelinger og ansatte. Ta kontakt for avtale om dette.

Vi holder også kurs under foreldremøter og for personalet i barnehager, skoler og institusjoner. Vi tilpasser da innholdet og lengden på kurset til den aktuelle gruppen, tidligere kompetanse og behov.

Kontakt oss via epostskjemaet.

Kurs i barnehager, skoler og SFO.

Dette nettkurset og kursmateriellet er også relevant for barnehager, skoler og SFO. Vi har egne pakker for dette med tilgang til ansatte og tilgang til kursmateriell for alle avdelinger og ansatte. Ta kontakt for avtale om dette.

Vi holder også kurs under foreldremøter og for personalet i barnehager, skoler og institusjoner. Vi tilpasser da innholdet og lengden på kurset til den aktuelle gruppen, tidligere kompetanse og behov.

Kontakt oss via epostskjemaet.

Siden jeg ikke har hatt anledning til å bli med på kurs, har trassalder-hefte, dvd og individuell veiledning med Solhjell via internett vært et skreddersydd alternativ for meg. Jeg skjønte med en gang jeg begynte å lese at her får jeg virkelig svar.

Les mer

Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

Kurset var en god arena for refleksjon og læring. Vi lærte gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter i omgang med vår sønn. I tillegg opplevde vi at vi som par fikk en bra dialog rundt det å være foreldre og opplevde det som viktig at begge deltok på kurset sammen.
Les mer
Hanna Sterner and Ivar Løvberg

foreldre til Max 2 år

Takk for bra kurs vedrørende trass og grensesetting. Det var veldig bevisstgjørende, og jeg fikk stort utbytte av det personlig – og kommunikasjonen hjemme forbedret seg.
Les mer
Monica

(Tidligere kursdeltager)

Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass.
Les mer
Anne og Sigurd

Om kurset Trassalder

 

 

Kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte

i relasjoner med barn

Fra trassalder til voksnes ansvar

Barn og unges kommunikasjon når de er lei seg, frustrerte, sinte eller rasende er i stor grad emosjonell og nonverbal.

Og følesene til barnet kan bli langt sterkere enn evnen til å forstå hva du prøver å kommunisere, ta andres perspektiv og ta gode valg. Dette kan lett oppleves som om barnet er trassig, slår seg vrang ol. og dette gjør at denne perioden har blitt kalt “trassalder”.

Det er nå viktig at vi voksne snur dette negative fokuset, og har fokus på oss selv, og hvordan vi kommuniserer med barnet, og støtter barnets utvikling av egen emosjonell og relasjonell kompetanse, og selvregulering.

gråt barn
mor med to barn trassalder

Komunikasjon som fungerer i trassalderen

I kurset vil du vil lære hvordan du kan kommunisere med barnet og løser konflikter på en måte som støtter barnets utvikling, også når det kan virke som om barnet er i den mest intense trassalderen.

Over 5 foredrag og 5 online samlinger på Zoom får du en grundig innføring i hvordan du kan gjøre grensesetting, kommunikasjon og konfliktløsning enklere for deg som foreldre (eller voksen i barnehage og skole), og lettere å akseptere for barna.

Forståelse, ledelse og empati

Du lærer også hvordan du kan møte barnas reaksjoner ved å vise forståelse og empati, uten å gi slipp på dine egne grenser. Du vil også lære hvordan du kan formidle forståelse og empati på en slik måte at både de minste barna såvel som litt eldre barn, vil forstå, og oppleve seg forstått.

Resultatet er normalt færre konflikter, lavere stressnivå og en relasjon du og barnet føler fungerer bedre. Den typiske trassalderen kan nå bli til en tid hvor du kan se barnets positive og sterke sider. Og barnets viljestyrke som en positiv egenskap.

mor og barn trassalder
trassalder barn show stopp

Læringsmuligheter i trassalderen

Når vi snur fokuset fra trass og trassalder til å heller se på hvor viktig denne perioden er, hva barnet jobber med å lære og også hva vi voksne kan lære i denne fasen så ser vi at det er mange positive og viktige muligheter her.

Om du selv benytter muligheten til å utvikle dine egne ferdigheter og forståelse av kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte så vil du vil lettere klare å sette grenser på en måte som blir forstått og akseptert, samtidig som du kan møte barnet med empati og forståelse når barnet blir sint eller lei seg.

Du vil også bedre kunne hjelpe barnet å øke sin sosiale kompetanse, evne til problemløsning, å sette egne grenser, problemløse og vise empati i relasjon med andre barn, og voksne, og å respektere andres grenser. Trassalderen, eller det vi nå kaller selvstendighetsalderen, er den viktigste fasen i barnets utvikling av disse ferdighetene.

Praktisk forståelse og ferdigheter

Dette er ikke lett å få til, og krever mer forståelse og praktisk innsikt enn mange er klar over, spesielt når vi har barn med litt sterkere temperament enn andre. Vi bruker derfor mye tid på dette i kurset, slik at du kan få det til i praksis, også når det kan virke vanskelig i en travel hverdag.

Kurset Trassalder har fem online samlinger, med en samling hver 14 dag. Dette gir deg mulighet til å prøve ut det du lærer fra gang til gang, lære av egne erfaringer og få hjelp underveis til å avklare problemer, misforståelser, øke ferdighetene dine og få veiledning på konkrete situasjoner du opplever mellom kurskveldene.

Kurset Trassalder har fem online samlinger

Fra trassalder til voksnes ansvar

Barn og unges kommunikasjon når de er lei seg, frustrerte, sinte eller rasende er i stor grad emosjonell og nonverbal.

Og følesene til barnet kan bli langt sterkere enn evnen til å forstå hva du prøver å kommunisere, ta andres perspektiv og ta gode valg. Dette kan lett oppleves som om barnet er trassig, slår seg vrang ol. og dette gjør at denne perioden har blitt kalt “trassalder”.

Det er nå viktig at vi voksne snur dette negative fokuset, og har fokus på oss selv, og hvordan vi kommuniserer med barnet, og støtter barnets utvikling av egen emosjonell og relasjonell kompetanse, og selvregulering.

gråt barn

Komunikasjon som fungerer i trassalderen

I kurset vil du vil lære hvordan du kan kommunisere med barnet og løser konflikter på en måte som støtter barnets utvikling, også når det kan virke som om barnet er i den mest intense trassalderen.

Over 5 foredrag og 5 online samlinger på Zoom får du en grundig innføring i hvordan du kan gjøre grensesetting, kommunikasjon og konfliktløsning enklere for deg som foreldre (eller voksen i barnehage og skole), og lettere å akseptere for barna.

mor med to barn

Forståelse, ledelse og empati

Du lærer også hvordan du kan møte barnas reaksjoner ved å vise forståelse og empati, uten å gi slipp på dine egne grenser. Du vil også lære hvordan du kan formidle forståelse og empati på en slik måte at både de minste barna såvel som litt eldre barn, vil forstå, og oppleve seg forstått.

Resultatet er normalt færre konflikter, lavere stressnivå og en relasjon du og barnet føler fungerer bedre. Den typiske trassalderen kan nå bli til en tid hvor du kan se barnets positive og sterke sider. Og barnets viljestyrke som en positiv egenskap.

mor og barn trassalder

Læringsmuligheter i trassalderen

Når vi snur fokuset fra trass og trassalder til å heller se på hvor viktig denne perioden er, hva barnet jobber med å lære og også hva vi voksne kan lære i denne fasen så ser vi at det er mange positive og viktige muligheter her.

Om du selv benytter muligheten til å utvikle dine egne ferdigheter og forståelse av kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte så vil du vil lettere klare å sette grenser på en måte som blir forstått og akseptert, samtidig som du kan møte barnet med empati og forståelse når barnet blir sint eller lei seg.

Du vil også bedre kunne hjelpe barnet å øke sin sosiale kompetanse, evne til problemløsning, å sette egne grenser, problemløse og vise empati i relasjon med andre barn, og voksne, og å respektere andres grenser. Trassalderen, eller det vi nå kaller selvstendighetsalderen, er den viktigste fasen i barnets utvikling av disse ferdighetene.

trassalder barn show stopp

Praktisk forståelse og ferdigheter

Dette er ikke lett å få til, og krever mer forståelse og praktisk innsikt enn mange er klar over, spesielt når vi har barn med litt sterkere temperament enn andre. Vi bruker derfor mye tid på dette i kurset, slik at du kan få det til i praksis, også når det kan virke vanskelig i en travel hverdag.

Kurset Trassalder har fem online samlinger, med en samling hver 14 dag. Dette gir deg mulighet til å prøve ut det du lærer fra gang til gang, lære av egne erfaringer og få hjelp underveis til å avklare problemer, misforståelser, øke ferdighetene dine og få veiledning på konkrete situasjoner du opplever mellom kurskveldene.

Kurset Trassalder har fem online samlinger
Mother talking with bickering siblings
difficult parenting concept – crying child, tired father

Eldre barn

Mange foreldre opplever utfordringer og konflikter i relasjonen med eldre barn og ungdommer. Kurset er også høyst relevant for deg med eldre barn.

trassalder tenåring

I kurset Trassalder lærer du om:

 • Hva du kan gjøre for å forebygge konflikter.
 • Hvordan du ved hjelp av empati og aktiv lytting kan løse opp konflikter raskere og lettere, uten å gi slipp på våre egne grenser.
 • Hvordan du ved hjelp av empati og aktiv lytting kan hjelpe barnet når det blir sint, lei seg eller opplever noe som vanskelig.
 • Ulike måter å si nei på, og når og hvordan du kan bruke de effektivt.
 • Hva du kan gjøre i etterkant av negative konflikter for å ta ansvar for din egen rolle i situasjonen, hjelpe deg selv og barnet å løse konflikter bedre etterhvert, og reparere eventuelle brudd i tillitt som kan ha oppstått.
 • Generelle prinsipper for god kommunikasjon.
 • Nonverbale elementer ved kommunikasjon, og grensesetting.
 • Hvordan du ved å bruke disse prinsippene kan gjøre grensesetting lettere, og mer lærerikt for barnet ditt.
 • Hvordan du ved å bruke disse prinsippene kan lære barnet ditt sosial kompetanse, å sette egne grenser og respektere andres grenser.
 • Hva som er viktig å sette grenser for, og hvorfor.

I kurset Trassalder lærer du om:

 • Hva du kan gjøre for å forebygge konflikter.
 • Hvordan du ved hjelp av empati og aktiv lytting kan løse opp konflikter raskere og lettere, uten å gi slipp på våre egne grenser.
 • Hvordan du ved hjelp av empati og aktiv lytting kan hjelpe barnet når det blir sint, lei seg eller opplever noe som vanskelig.
 • Ulike måter å si nei på, og når og hvordan du kan bruke de effektivt.
 • Hva du kan gjøre i etterkant av negative konflikter for å ta ansvar for din egen rolle i situasjonen, hjelpe deg selv og barnet å løse konflikter bedre etterhvert, og reparere eventuelle brudd i tillitt som kan ha oppstått.
 • Generelle prinsipper for god kommunikasjon.
 • Nonverbale elementer ved kommunikasjon, og grensesetting.
 • Hvordan du ved å bruke disse prinsippene kan gjøre grensesetting lettere, og mer lærerikt for barnet ditt.
 • Hvordan du ved å bruke disse prinsippene kan lære barnet ditt sosial kompetanse, å sette egne grenser og respektere andres grenser.
 • Hva som er viktig å sette grenser for, og hvorfor.

Kurshefte og plakater

kan kjøpes også uten å delta på kurs.

Har du ikke mulighet til å delta på kurset, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene.

Heftet er meget omfattende og guider deg i detalj gjennom hva du kan gjøre, også i vanskelige konfliktsituasjoner.

Kursheftet koster 350 kr, og kan kjøpes her.

Husk at du får kursheftet og plakatene gratis om du deltar på kurset! Deltagere på nettkurset får disse sendt i posten når du melder deg på. 

Konfliktløsning kurshefte
Responstrakten plakat

Responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS reguleringsstøttemodellen

Plakat av Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

Ofte spurte spørsmål om kurset

Hvordan foregår kurset?

Dette er et nettkurs hvor all undervisningen forgår over nettet. Det er 5 foredrag på video av ca 10 timer.

Du får også tilsendt et omfattende kurshefte og plakater som hjelper deg i læringen.

Barnet mitt kan bli rasende og slå, sparke og bite. Er dette kurset aktuelt for meg?
Ja, kurset er da veldig aktuelt.

Vi snakker spesifikt om slike tilfeller og hva som kan utløse denne type reaksjoner hos barn. Du lærer å forebygge slike situasjoner, og hvordan du kan håndtere dem de gangene det skjer, og du ikke klarer å forebygge de.

Holder dere kurs i barnehager og skoler?
Ja. Vi holder kurs både under foreldremøter og personalmøter. Du kan lese mer om våre kurs for barnehager her. Og om våre kurs i skoler her.
Barna mine er eldre enn 6 år. Har dere kurs for oss med eldre barn?
For øyeblikket har vi ikke kurs rettet spesielt mot denne gruppen, men flere av deltagerne på kurset «Trassalder» har eldre barn og får likevel stort utbytte av kurset.

I samlingene er det mulig å spørre om konkrete ting du selv opplever.

Hvem er kurset for?
Kurset er i utgangspunktet rettet mot foreldre med barn mellom ett og seks år, men det er også meget relevant for ansatte i barnehager og i barneskolen og andre som har kontakt med barn og foreldre.

Vi har også hatt mange deltagere som ikke har barn, som venter barn eller har eldre barn. Alle med interesse for konfliktløsning og relasjoner vil lære mye i dette kurset.

Har dere kurs for fagfolk også?
Ja. Vi holder kurs for personalgrupper i barnehager, skoler, og barnevern. Dette kan gå over én eller flere dager, og kan inneholde oppfølging og veiledning avhengig av behov og ressurser.

Vi har også en veilederutdannelse i konfliktløsning for de som ønsker å undervise og veilede i dette enten internt i egen organisasjon, i egen regi, eller i regi av oss. Du finner mer informasjon om denne utdannelsen her.

Vi har flere barn, og det er konflikter mellom barna. Er kurset deres aktuelt for oss?

Kurset er primært orientert mot voksen–barn-konflikter, men vi kommer også inn på konflikter mellom barn.

Å kunne løse voksen–barn–konflikter på en konstruktiv måte er også en forutsetning for å kunne bidra konstruktivt i konflikter mellom barn.

Erfaringer fra tidligere deltagere.

«Et kjempeflott kurs som jeg vil anbefale til alle som har små barn. Få en lettere hverdag uten de unødvendige «kampene»
Les mer
Janniche Tvedt

«Har allerede anbefalt kurset til venner med barn. 🙂 Et godt kurs!Les mer
Ronny

«Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre.
Les mer
Foreldrepar

«Vi hadde ikke spesielle vansker med våre barn, men med små «justeringer» og bevisstgjøring av egen adferd og bruk av annerkjennenende kommunikasjon føler jeg har hjulpet for færre disputter i tiden etter første kursdel».
Les mer

«Det går strålende hjemme, lille frøken ‘’hjelper oss’’ nå med daglige gjøremål og vi har redusert krisenivå til nesten ingenting. Kurset ditt burde ha vært obligatorisk for alle foreldre!»

Peder.

Takk for tilsendt trassalder-kursmateriale, det har virkelig hjulpet oss!
Vennlig hilsen
Anne Bachmann

Siden jeg ikke har hatt anledning til å bli med på kurs, har trassalder-hefte, dvd og individuell veiledning med Solhjell via internett vært et skreddersydd alternativ for meg. Jeg skjønte med en gang jeg begynte å lese at her får jeg virkelig svar.

Les mer

Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

Kurset var en god arena for refleksjon og læring. Vi lærte gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter i omgang med vår sønn. I tillegg opplevde vi at vi som par fikk en bra dialog rundt det å være foreldre og opplevde det som viktig at begge deltok på kurset sammen.
Les mer
Hanna Sterner and Ivar Løvberg

foreldre til Max 2 år

Takk for bra kurs vedrørende trass og grensesetting. Det var veldig bevisstgjørende, og jeg fikk stort utbytte av det personlig – og kommunikasjonen hjemme forbedret seg.
Les mer
Monica

(Tidligere kursdeltager)

Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass.
Les mer
Anne og Sigurd

Erfaringer fra tidligere deltagere.

«Kurset har gitt oss gode verktøy og økt forståelse av datteren vår. Nå vet vi hva vi skal gjøre for å i større grad unngå konflikter før de oppstår, og hvordan vi skal håndtere dem hvis vi ikke klarer å unngå dem. I tillegg har vi blitt mer samkjørte i foreldrerollen. Alt vi har lært fungerer veldig bra, tusen takk for et nyttig og viktig kurs!» – foreldrene til Isabel, 2 år
Les mer her
«Et kjempeflott kurs som jeg vil anbefale til alle som har små barn. Få en lettere hverdag uten de unødvendige «kampene» Vennlig Hilsen Janniche Tvedt«Flink og interessant foredragsholder. Morsom, med artige eksempler der han brukte kropsspråk og stemme for å lage «situasjoner». Var kanskje litt liten tid, men han var flink å avgrense dem som kanskje var litt overivrig i å bli hørt :)»
«Har allerede anbefalt kurset til venner med barn. 🙂 Et godt kurs! Selv for de som har en veldig god kjemi med sine barn og kanskje mener at de har få konflikter, så var dette kjempenyttig i forhold til å forstå hvordan og hvorfor de små tenker og reagerer på hverdagslige ting. Veldig bra!» Mvh Ronny
«Vi hadde ikke spesielle vansker med våre barn, men med små «justeringer» og bevisstgjøring av egen adferd og bruk av annerkjennenende kommunikasjon føler jeg har hjulpet for færre disputter i tiden etter første kursdel».
«Gode konkrete eksempler og ikke minst løsninger på problem stillinger!»
«Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre. Etter få uker kunne vi senke skuldrene og føle at vi kommer til å mestre oppdragelsen av barna våre mye bedre framover.» «Hans er dyktig til å rollespille hverdagssituasjoner slik at barnets perspektiv trer tydelig frem og får oss til å tenke over hvordan vår egen væremåte som foreldre påvirker vanskelige situasjoner.» Foreldrepar.
«Takk for bra kurs vedrørende trass og grensesetting. Det var veldig bevisstgjørende, og jeg fikk stort utbytte av det personlig – og kommunikasjonen hjemme forbedret seg. Kurset er veldig relevant med sin praktiske orientering rundt situasjoner man kjenner seg igjen i som småbarnsforeldre, og gir gode teknikker for forebygging eller løsning. Jeg har fått konkrete forslag til hva jeg kan gjøre i enkelte situasjoner som oppstår, og det har vært svært effektivt og gitt gode resultater. Jeg har blitt mye mer fokusert på å være tydelig, møte mitt barns evt frustrasjon og gi tilbakemelding på hva jeg aksepterer og ikke. Jeg har også blitt mer bevisst mine egne grenser. Dette handler kort og greit om positiv kommunikasjon i praksis, noe som også er enkelt å overføre til andre situasjoner – med eller uten barn (f.eks. i sammenheng med kolleger eller venner). Jeg vil absolutt anbefale kurset for alle som har barn!» Monica, Tidligere kursdeltager
«Kurset var en god arena for refleksjon og læring. Vi lærte gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter i omgang med vår sønn. I tillegg opplevde vi at vi som par fikk en bra dialog rundt det å være foreldre og opplevde det som viktig at begge deltok på kurset sammen. Kurset ga oss en felles forståelse og referanseramme, som har gjort oss flinkere til å støtte hverandre i tilspissede situasjoner. Vi har også blitt bedre til å gi hverandre konstruktiv tilbakemeldinger på hvordan vi håndterer situasjoner i etterkant av konflikter. Vi kan varmt anbefale dette kurset til alle som har barn med sterk vilje.» Hanna Sterner and Ivar Løvberg, foreldre til Max 2 år
«Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass. Du hjalp oss akutt- med veldig gode resultater, og vi vil gjerne gi deg vår attest. Vi anbefaler din kompetanse i vildensky. Hans Holter Solhjell ble redningen da vi ikke lenger taklet samværet med vår egen 3-åring. Hverdagen vår var sterkt preget av krangel og konflikt mellom oss og henne. En konstant kamp for å få henne til å gjøre helt hverdagslige ting som å kle på seg, pusse tenner, legge seg eller bli med hjem fra barnehagen! Vi følte vi hadde prøvd alt fra medfølelse og overtalelse, til trusler og straff. Nå, et halvt år senere, er vi veldig glade for at vi fikk akutt hjelp i form av personlig veiledning med Hans Holter Solhjell. Han fikk oss til å se datteren vår i et nytt lys og ga oss enkle grep som fungerte umiddelbart. Hverdagen vår så raskt helt anderledes ut, ikke uten konflikt, men konflikt i mindre grad og med en deilig følelse av at det vi gjør er riktig for barnet vårt. Datteren vår har forvandlet seg i våre øyne- fra å være en sint, slitsom tyrann til å bli et levende, temperamentsfullt og selvstendig barn.» Anne og Sigurd,
Kontakt oss