facebook

Neste utdannelse i Oslo starter fredag og lørdag 30 og 31. august.

Neste nettbaserte utdannelse starter mandag og tirsdag 9 og 10. september.

Du kan se alle datoer her.

Kommunikasjon og konflikthåndtering

i relasjoner med barn.

For deg som vil veilede foreldre og personale som jobber med barn.

 • Ønsker du å støtte barn og foreldre som sliter med relasjoner og konflikter?

 • Ser du konflikter mellom barn, ansatte eller foreldre på din arbeidsplass, og ønsker å kunne gjøre mer?

 • Ønsker du å skape et bedre miljø på din arbeidsplass for barn og ansatte?

 • Er det mye konflikter i barnegruppen? Eller barn som faller utenfor?

 • Vil du styrke barns sosiale og emosjonelle utvikling?

 • Og også styrke motivasjon og læringsevne?
 • Møter du barn som har opplevd traumer, stress og lignende?

 

Dette og mye mer får du gode verktøy til å jobbe med gjennom denne utdannelsen.

“Jeg har allerede holdt flere kurs og gleder meg over å videreformidle kunnskapen til foreldre og ansatte i barnehage og skole”.

“Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt”,

et|icon_chat_alt|w

Omfang

Utdannelsen går over 6 moduler, totalt 12 dager. I tillegg er det nødvendig med egen praksis mellom hver samling. Utdannelsen kan nå også tas i nettbasert versjon, på kveldstid, og med 2 samlinger i Oslo.

Les mer om utdannelsen, program og innhold, datoer, pris mm. lenger ned på siden.

Ta gjerne kontakt på telefon 41318627 om du har spørsmål.

et|icon_comment_alt|v

Hvem passer utdannelsen for?

Enten du jobber med barn i barnehage, i skole, i institusjoner, barnevern eller lignende, eller selv har barn, gir denne utdannelsen deg konkrete og praktiske verktøy du kan bruke fortløpende i din hverdag. Og som er spesielt nyttige når relasjoner preges av konflikter og høy intensitet.

Du lærer å anvende dette i praksis i din egen hverdag, og gir deg også et grunnlag for å veilede og undervise andre, enten det er foreldre eller ansatte.

Datoer, pris og sted.

Datoer i Oslo.

Her finner du datoer for utdannelsen med alle moduler i Oslo.

Oppstart august 2019.

Utdannelsen består av 6 moduler av 2 dager, med samlinger i Oslo.

Vi skal være i Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Alle modulene går denne gangen på fredager og lørdager, kl. 08.30 – 16.00.

 
Datoer:
 
1. modul. 
30 – 31. august 2019 kl. 08.30 – 16.00.
 
 
2. Modul. 
27 – 28. september 2019 kl. 08.30 – 16.00.
 
 
3. modul. 
25 og 26. oktober 2019 kl. 08.30 – 16.00.
 
4. modul. 
29 og 30. november 2019 kl. 08.30 – 16.00.
 
5. modul. 
3 og 4 januar 2020 kl. 08.30 – 16.00.
 
6. modul. 
31. januar og 1. februar 2020 kl. 08.30 – 16.00.

Pris

Utdannelsen koster 32 000 kr.

Ved påmelding fakturerer vi et depositum på 3000 kr. Resten blir fakturert 6 uker før start.

Lokaler.

Samlingene i Oslo er i Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Dette ligger 2-3 minutters gange fra Stortinget T-banestasjon, og ca 10 minutter å gå fra Oslo S og Flytoget.

Datoer nettbasert utdannelse. 

Her finner du datoer for den nettbaserte utdannelsen.

Oppstart september 2019.

4 av modulene går over nettet, og 2 samlinger foregår i Oslo. Det er mulig å melde seg på frem til oppstart av modul 3. Du får da se opptak av de modulene som er gjennomført. 

 
Datoer:
 
1. modul. Nettbasert.
9 og 10. september 2019. Kl. 17.30 – 21.00.
16 og 17. september 2019. Kl. 17.30 – 21.00.
 
 
2. Modul. Nettbasert.
Mandag og tirsdag 21 og 22. november. Kl. 17.30 – 21.00.
Mandag og tirsdag 28 og 29. november. Kl. 17.30 – 21.00.
 
 
3. modul. Samling i Oslo.
Lørdag og søndag 7 og 8. desember. Kl. 08.30 – 16.00.
Lunsj inngår i kurspakken. Middag på lørdag kveld.
 
4. modul. Nettbasert.
Mandag og tirsdag 6 og 7. januar 2020. Kl. 17.30 – 21.00.
Mandag og tirsdag 13 og 14. januar 2020. Kl. 17.30 – 21.00.
 
5. modul. Nettbasert.
Mandag og tirsdag 24 og 25. februar. Kl. 17.30 – 21.00.
Mandag og tirsdag 2 og 3. mars. Kl. 17.30 – 21.00.
 
6. modul. Samling i Oslo.
Lørdag og søndag 18 og 19. april. Kl. 08.30 – 16.00.
Lunsj inngår i kurspakken. Middag på lørdag kveld.
Startet. Nettbasert utdannelse oppstart september 2018. Du kan fremdeles melde deg på om du ønsker å være med.
Du kan fremdeles melde deg på. Du får da se opptak av de modulene som er gjennomført. Det er mulig å melde seg på frem til oppstart av modul 3.

Undervisningen foregår over vår nettbaserte læringsplattform. Undervisningen blir også tatt opp, slik at du kan se eventuelle deler du ikke får med deg senere. Utdannelsen består av 6 moduler. 4 av modulene går over nettet, og 2 samlinger foregår i Oslo. Undervisningen over nettet foregår på kveldstid, Kl. 17.30 – 21.00, og samlingene i Oslo er i helger.

 

Datoer:
1. modul. Nettbasert.
17 og 18. september. Kl. 17.30 – 21.00.
25 og 26. september. Kl. 17.30 – 21.00.
2. Modul. Nettbasert.
Mandag og tirsdag 5 og 6. november. Kl. 17.30 – 21.00.
Mandag og tirsdag 12 og 13. november. Kl. 17.30 – 21.00.
3. modul. Samling i Oslo.
Lørdag og søndag 5 og 6. januar 2019. Kl. 08.30 – 16.00.
Lunsj inngår i kurspakken. Middag på lørdag kveld.
4. modul. Nettbasert.
Mandag og tirsdag 4 og 5 februar. Kl. 17.30 – 21.00.
Mandag og tirsdag 11 og 12. februar. Kl. 17.30 – 21.00.
5. modul. Nettbasert.
Mandag og tirsdag 18 og 19. mars. Kl. 17.30 – 21.00.
Mandag og tirsdag 25 og 26. mars. Kl. 17.30 – 21.00.
6. modul. Samling i Oslo.
Lørdag og søndag 11 og 12. mai. Kl. 08.30 – 16.00.
Lunsj inngår i kurspakken. Middag på lørdag kveld.

Pris

Utdannelsen koster 32 000 kr.

Ved påmelding fakturerer vi et depositum på 3000 kr. Resten blir fakturert 6 uker før start.

Nettundervisning og lokaler.

Undervisningen over nettet foregår over ved bruk av Zoom, en online møte og undervisningsplattform. De to helgesamlingene i Oslo er i i Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Praksisorientert læring.

Mellom hver samling skal deltagerene praktisere modellene og verktøyene fra utdannelsen i praksis. I tillegg kommer lesing av pensumlitteratur og praktiske oppgaver underveis.

En vesentlig del av utdannelsen er den erfaring du gjør deg mellom samlingene ved å ta i bruk innholdet i utdannelsen i praksis, og å lære av dine egne erfaringer.

Vi bruker en god del av tiden under samlingene til å se på de relasjoner, konkrete episoder og hendelser deltagerene opplever, og utviklingsforløp i relasjonene over tid. Se lenger ned på siden for en full oversikt over innholdet i hver samling.

Undervisningsansvarlig.

Hans Holter Solhjell er hovedansvarlig for denne utdannelsen og gjør det meste av undervisningen.

Hans Holter Solhjell er pedagog, med hovedfag fra PFI, pedagogisk forskningsinstitutt ved UIO, leder av Famlab og Foreldrekompetanse, og har utviklet PLS samreguleringsmodellen. Du kan lese om PLS samreguleringsmodellen her.

Hans har drevet med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler de siste 15 årene, og har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo  Du kan lese mer om Hans Holter Solhjell her.

“Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner”.

Les flere uttalelser fra deltagere nederst på siden.

Påmelding.

Relasjonsbasert konflikthåndtering i voksen-barn relasjoner.

To hovedmål for utdannelsen.

 Hovedfokus 1. Øke egen praktisk kompetanse.

Det første fokuset er å heve deltagerenes praktiske kompetanse i forhold til relasjonsbygging, kommunikasjon og konflikthåndtering. Målet er at du selv opplever vesentlig økt mestring og trygghet på din egen evne til å håndtere en lang rekke ulike konfliktsituasjoner som typisk oppstår i voksen/barn relasjoner.

Hovedfokus 2. Veilederkompetanse.

Det andre hovedfokuset er å utvikle deltagerenes evne til å øke andres kompetanse gjennom observasjon, veiledning og undervisning. Det er i utdannelsen mulighet til å ta opp konkrete caser du jobber med, og vi øver på veiledning og undervisning. Du får også tilgang til en rekke øvelser, refleksjon og observasjonsskjema som effektivt hjelper deg å hjelpe andre.

Pensum og anbefalt litteratur.

Pensum i utdannelsen er kursheftet og kursmateriell som blir utdelt i forkant og underveis i utdanningen. I tillegg så er en serie artikler av Hans Holter Solhjell pensum. Disse artiklene finner du her og her.

Det er også litteratur vi anbefaler, og hvor deltagerene kan velge å lese de delene av anbefalt litteratur som er mest relevant for egen situasjon. Denne anbefalte litteraturen finner du en oversikt over i Famlabs bokhandel.

Kursmanualer og veiledningsverktøy.

Utdannelsen gir de som er kvalifiserte til det mulighet til å veilede foreldre, ansatte i barnehager ol. med utgangspunkt i våre modeller, PLS samreguleringsmodellen,kursmateriell, øvelser mm. Du får blant annet tilgang til å bruke presentasjonen fra vårt kurs om kommunikasjon og konflikthåndtering for foreldre og de som jobber med barn, og PLS samreguleringsmodellen.

Kursmaterielet kan brukes internt i egen barnehage, skole, institutsjon el. Ved bruk utover dette må det gjøres egen avtale om dette og man må være faglig kvalifisert.

Det er også utviklet kursmateriell tilpasset personalgrupper i barnhage og i skole, og om tilgrensende temaer, som tilknytning, konflikter mellom barn, dialog med barn, læringsmotivasjon, lek, språkutvikling mm. Du får også tilgang til dette kursmaterialet.

“Takk et utrolig flott opplegg som har gitt meg mye hjelp til å takle hverdagen min, med barn som trenger/krever det lille ekstra.
Jeg bruker den gode samtalen når små konflikter skal løses, d.v.s. flere gange om dagen, og føler veldig på at jeg ikke overkjøre barna, men er bevist på å bruke den tid det trengs, slik barnet for fortalt alt det har på hjertet. Dette har bevisstgjort meg på viktigheten av å være en god lytter med forståelse ikke dømmende!”

Lene Vinther Pedersen,

barne- og ungdomsarbeider, trivselsleder ansvarlig.

“Utdannelsen har gitt meg en større trygghet på tema konflikthåndtering. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter”.

Les flere uttalelser fra deltagere nederst på siden.

Hvorfor er konflikthåndtering en avgjørende faktor?

Gode ferdigheter i konflikthåndtering er essensielt i alt arbeide med mennesker og i våre private relasjoner. Konflikter forekommer i alle relasjoner. De kan dreie seg om alt fra små hverdagslige detaljer, til større eksistensielle spørsmål.

Måten vi håndterer konfliktene på er avgjørende for kvaliteten på våre relasjoner, og hvilke muligheter vi har for å utvikle oss både personlig og relasjonelt, som fagpersoner, foreldre og som medmennesker.

I asymmetriske relasjoner (relasjoner mellom parter som har ulik formell og uformell «makt» og status, typisk voksen/barn relasjoner) er måten vi håndterer konflikter på spesielt viktig, krevende og sårbart.

Måten konflikter blir håndtert på vil kunne være med å utvikle den tillit og relasjon som er nødvendig for å skape trygghet, vekst og utviklingsmuligheter for enkeltpersoner og grupper, eller underminere tillit, og hindre eller forsinke vekst, læring og utvikling.

Gjennom kompetent håndtering og mestring av konflikter kan vi bidra til en lang rekke positive effekter. De mest åpenbare effektene vi ser er bedre trivsel, økt opplevelse av mening, mestring, trygghet og selvtillit hos både foreldre, personal og barn.

Andre effekter er økt sosial og emosjonell kompetanse både hos barn og voksne, mindre stress, bedre språklig utvikling, problemløsningsferdigheter, bedre relasjoner mellom barn mm. Vi ser også at det blir færre holde- og tvangssituasjoner, og færre situasjoner hvor barnet slår, kaster, biter og så videre.

PLS samreguleringsmodellen.

I utdannelsen lærer du et praktisk rammeverk, PLS samreguleringsmodellen, for å forstå konflikter og vår egen og andres atferd i ulike situasjoner. Dette rammeverket gjør konfliktsituasjoner mer håndterbare «her og nå», det forenkler dialog rundt konflikter de voksne imellom, det øker alle parters kompetanse i forhold til konflikthåndtering og kommunikasjon, og det gjør konfliktene mindre opprivende og ødeleggende i forhold til relasjon og videre utvikling.

PLS samreguleringsmodellen beskriver ulike faser i en konfliktsituasjon, og presenterer konkrete virkemidler og teknikker for å handle konfliktdempende, relasjonelt-, løsnings- og læringsorientert i hver fase. En forståelse av de ulike fasene i konflikter er essensielt for å kunne håndtere konflikter konstruktivt og oppnå varig læring og utvikling.

Du kan lese mer om PLS samreguleringsmodellen, og også en sammenligning av PLS samreguleringsmodellen med blant annet Trygghetssirkelen, Traumebasert omsorg og De utrolige årene, på denne nettsiden.

Vårt mål er at deltakerne etter kurset skal sitte igjen med nye ferdigheter som gjør konflikter mer håndterbare, og at de som allerede har mye kunnskap og trening i konflikthåndtering skal kunne sette denne kunnskapen og ferdighetene inn i en større sammeheng, og kunne bruke disse på en mer systematisk måte. Sammen med den nye selvtilliten dette gir, ønsker vi å formidle et syn på konflikter der disse sees som en kilde til vekst og læring for alle parter.

“En modell det er mulig å ha i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende”.

Påmelding.

Program for utdannelsen

et|icon_menu-square_alt2|b

Samling 1. PLS samreguleringsmodellen. Det praktiske grunnlaget.

 • Presentasjon av deltagerne.
 • De grunnleggende praktiske modellene i utdannelsen.
 • PLS samreguleringsmodellen. De 5 fasene i sunne konflikter, og hva du kan gjøre i hver fase.

Deltagerne skal etter første gang være godt forberedt til å jobbe i praksis med utgangspunkt i PLS modellen, med målsetting å viderutvikle egen praksis og kompetanse i relasjoner med barn, kommunikasjon og konflikthåndtering, og tilrettelegging for positive læringsspiraler.

et|icon_menu-square_alt2|b

Samling 2. Selvregulering og samregulering.

 • Gjennomgang av erfaringer siden sist. Det brukes mye tid på gjennomgang av caser fra deltagerene.
 • Teori om samregulering og selvregulering, hjernens utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori, fight/flight/freeze reaksjoner, og SES, det Sosiale Engasjement Systemet.
 • De minste barna og betydningen av de første årene.
 • Hjernens utvikling i forhold til selvregulering.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet, øvelse.
 • Perspektiver på veiledning og veiledningsformer. Mesterlæremodellen.
 • Forberedelse til å jobbe med veiledning. Bruk av caser fra egen praksis.
 • Gruppearbeid med forberedelse til veiledning i egen daglig praksis.
et|icon_menu-square_alt2|b

Samling 3. Dialog og samtale med barn.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Teori om læringsmotivasjon – Self Determination Theory.
 • Dialog og samtale med barn, med fokus på læringsfasen.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Kognitive stress faktorer og tankemønstre.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis og veiledning.
et|icon_menu-square_alt2|b

Samling 4. Spesielt krevende og vanskelige konflikter.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Spesielt krevende og vanskelig konflikter/relasjoner med mange ulike årsaksfaktorer.
 • Dynamisk systemteori.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • TRE, Trauma Release Exercises.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Forberedelse til videre arbeid med egen praksis.
et|icon_menu-square_alt2|b

Samling 5. Konflikter mellom barn.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Konflikter mellom barn.
 • Tilgrensende temaer relatert til barns utvikling. Lek, språkutvikling mm.
 • Barns utviklingsfaser, kognitivt, sosialt, moralsk mm.
 • Det kunnskapsteoretiske grunnlaget for PLS modellen.
 • Akademisk teori vs praksismodeller/handlingshypoteser.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser ved bruk av caser fra deltagerne.
et|icon_menu-square_alt2|b

Samling 6. Oversikt og integrering.

 • Gjennomgang av erfaringer fra egen praksis og veiledningscaser.
 • Oppsummering og repetisjon av teori og praksis med PLS samreguleringsmodellen.
 • Presentasjoner fra deltagerene av utvalgte deler av materialet.
 • Mindfullness og kroppsbevissthet.
 • Veiledningsøvelser med bruk av caser fra deltagerne.
 • Utdeling av kursbevis!

“For oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning”.

Hva skal til for å jobbe som veileder/kursholder?

Utdannelsen er  en veilederutdannelsen, og gir de som er kvalifiserte til det mulighet til bruke modellene du lærer i utdannelsen til veiledning av foreldre og personale som jobber med barn. Og også bruke materialet i forbindelse med  kurs for foreldre og ansatte i barnehager ol.

For å være kvalifisert til dette må man ha en relevant utdannelse på minimum bachelornivå, relevant erfaring (for eksempel ved å ha egne barn i relevant alder og/eller jobbe med barn i relevant alder) og vise evne til å omsette prinsippene fra utdannelsen ut i praksis i egen hverdag.

I tillegg må man gjennom utdannelsen vise/utvikle evne til å formidle dette på en konkret og forståelig måte til andre og evne til å sette seg inn i andres situasjon (som kan være svært ulik fra ens egen) forstå hva som skjer i andres konfliktsituasjoner og bidra med konkrete og praktiske innspill i andres prosesser.

Aktiv bruk av kursmanualene utover til bruk for eksempel egen barnhage, eget kontor eller praksis forutsetter at man også deltar på oppfølgings og videreutdanningskurs. Aktive kursholdere forventes å delta på årlige samlinger hvor vi deler innsikt, opplevelser og erfaringer med kolleger og andre profesjonelle i vårt nettverk.

Alle deltagere vil ved avsluttet grunnopplæring motta et kursbevis som bekrefter deltagelse på utdannelsen.

Hvem passer denne utdannelsen for?

I utgangspunktet passer utdannelsen for alle som ønsker å forstå relasjoner med barn bedre, og spesielt bli tryggere i konflikter med barn. Og bli bedre på å utvikle relasjoner over tid. Det er mulig å være med på denne utdannelsen uten å ønske å jobbe som veileder eller å holde kurs i andre sammenhenger.

De fleste som tar en utdannelse av denne typen, en coaching eller terapeututdannelse eller lignende gjør det primært for sin egen personlige og faglige utviklings skyld. Det vil si at en bruker det en lærer i den jobben en har, og i sitt eget privat liv. De færreste jobber i etterkant i privat virksomhet som coach, terapeut el.

Spesielt stort utbytte vil de som har daglig kontakt med barn, for eksempel om du jobber i barnehage eller er forelder selv, og har egne barn i en situasjon hvor det er mye konflikter.

Det samme gjelder for deg som jobber med familier på ulike måter, som familieterapeuter, barnevernspedagoger, psykologer og andre. Jobber du som pedagogisk leder eller styrer i en barnehage vil denne utdannelsen gi deg en konkret faglig rammeverk og en formidlingsform du kan bruke til å heve kompetansen til dine ansatte, assistenter og andre. Og som du også kan bruke til å undervise og veilede foreldre i din barnehage.

Fravær

Kortere fravær, for eksempel ved at man kommer for sent eller må gå litt tidlig må ikke tas igjen, men kan totalt ikke utgjøre mer enn en halv dag, 3,5 time, i løpet av hele utdannelsen.

Når det gjelder lengre fravær fra utdannelsen, hele eller halve dager, så må det tas igjen, før man får utdelt kursbevis. Om man ikke ønsker kursbevis så er det ikke nødvendig.

Det kan skje på to måter. Enten ved å lese filene fra kurset, høre på lydfilene, og også ta 2 timer veiledning per dag med fravær. Eller 1 time per halve dag. Man må da betale vanlig pris for veiledning. Det er mulig å gjøre dette i gruppe også, om det er flere som er borte fra samme dag eller modul.

Det er også mulig å ta igjen fravær ved å delta på en tilsvarende modul på en senere utdannelse. Det koster da ikke noe.

Taushetsplikt

Da utdannelsen delvis innebærer at deltagerene forteller om personlige erfaringer og andre de er i kontakt med så har alle taushetsplikt i forhold til den personlig informasjon, historier mm. som kommer frem i utdannelsen.

Påmelding.

Som lærer og spesialpedagog, med spesiell interesse i å utvikle meg selv og lære ny ting, har jeg gått en rekke kurs både privat og i jobbsammenheng. Jeg har enda til gode å delta på noe så givende som Veilederutdannelsen. Her får du faglig tyngde fra flere fagfelt, praktisk trening, konkrete eksempler og oppdatert fakta formidlet på en lett forståelig måte.

Jeg trodde jeg hadde god grunnkunnskap om kommunikasjon, men jeg måtte endre tankesettet mitt flere ganger underveis som standpunktene mine ble utfordret. Jeg hadde mine røtter i behavioristisk tankegang og har nå fått et mye bredere perspektiv som vil komme barna til gode på alle måter.  Det var utrolig godt å ha samlinger spredt over flere måneder hvor du får tid til å lese og prøve og feile ut ting mellom hver samling. Kurset anbefales til alle som jobber med og omgås barn i alle aldre, det er verdt hver krone.

Siri Linnerud Riber

Lærer

«Utdannelsen gav meg et godt systematisert stoff som er enkelt å finne frem i og som gjorde det lett å få oversikt på en slik måte at det er mulig å ha det i bakhodet når en står i situasjoner som oppleves utfordrende. Det ble også presentert på en slik måte at det inspirerer til videreformidling.

Jeg likte at det var fokus på hvordan vi kunne hente læring ut av det vi ofte tenker som vanskelige eller utfordrende situasjoner. Det var også fint å kunne få veiledning mellom samlinger der jeg kunne gå mer i dybden på mine tema og egen prosess. Jeg opplevde at kurset var praktisk rettet og at det i hovedsak var kjente dagligdagse situasjoner som det var lett for de fleste å kjenne seg igjen.Jeg lærte praktiske verktøy og fikk inspirasjon og gode eksempler i møte med de forskjellige faggruppene som var representert på kurset.

Det var veldig fint å ha flere faggrupper representert til å sparre med og høste erfaringer fra. Jeg anbefaler kurslederutdanningen for deg som enten i det private eller i ditt arbeid ønsker å tilnærme deg barn på en vekst- og læringsorientert måte, og lære mer om hvordan du kan ivareta ditt ansvar for å skape gode relasjoner i asymmetriske forhold og ha kunnskap og verktøy i vanskelig sitasjoner/konflikter som oppstår. Og for deg som ønsker å inspirere  andre til det samme».

Pernille Wesmann

Coach og Prosessveileder

«Takk for en flott og lærerik utdannelse! Utdannelsen ga gode rammer for læring. Med begrenset antall deltagere på utdannelsen fikk vi god tid til å fordype oss i de enkelte hverdagslige konfliktsituasjonene vi møter.

Modellen som presenteres er lettforståelig og enkel å formidle videre til egen arbeidsplass og personal. Med god tid mellom hver samling fikk vi fikk praktisert på arbeidsplassen og hjemme og lagt grunnlag for nye diskusjoner på kursdagene.

Jeg bruker modellen i hverdagen, som et godt verktøy til å takle hverdagskonflikter jeg møter, til veiledning av personalet og foreldre».

Sissel K Karleng

pedagogisk leder i barnehage.

«Kursleiarutdanninga i kommunikasjon og konflikthandtering var for meg reflekterande, utviklande, nyskapande, interessant og svært kjekk! Teori, refleksjonar og diskusjonar var fletta i saman på ein svært god måte, slik at ein sat att med mykje nyvunnen kunnskap når samlinga var omme.

Det å arbeide med matrialet mellom samlingane gjor sitt til at ein hadde eit godt grunnlag å arbeide med til kvar samling, samstundes som det gjor sitt til at ein fekk knytta det opp til eigen praksis og det gav innhaldet enda meir meining.

Som formidlar er eg og blitt mykje tryggare. Konstruktive tilbakemeldingar frå kursleiar og andre deltakarar var gull verdt, og som eg har teke med meg vidare. Kurleiarutdanninga gav gode tips og konkrete verktøy både til kommunikasjon og konflikthandtering, samt til rolla som formidlar. Rett og slett ei utdanning eg kan tilrå på det varmaste!».

Anette Lauareid Hovda

Dagleg leiar Småfolk barnehage

Kurset har gitt meg en større trygghet på tema konflikthåndtering. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter.

Bare det å endre holdning til konflikter har hjulpet meg, for det er jo sånn at konflikter er helt naturlig, og en måte å lære mye om oss selv og barnet. Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner.

I tillegg er ideen om positive læringspiraler og PLS fem fase modellen spesielt nyttig. Vi som jobber i barnehage har mye å hente på å lære oss enda mer om anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting.

Jeg kan virkelig anbefale kurset, og for oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning. Jeg har blitt veldig interessert i temaet, har allerede holdt flere kurs og gleder meg over å videreformidle kunnskapen til foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Liss Guddingsmo.

Styrer i barnehage.

”Kurslederutdanningen i kommunikasjon og samhandling har gitt meg et praktisk verktøy gjennom bruk av PLS samreguleringsmodellen.  Jeg har fått god nytte av denne kunnskapen i mitt arbeid som lærer ved barne- og ungdomsarbeiderfaglig utdanning. Samtidig er modellen like aktuell og anvendbar i forhold til egne barn. I forhold til utdanningen vil jeg spesielt påpeke det positive ved at kurslederen Hans brukte mange praktiske eksempler som illustrerte konkret bruk av modellen. Slik knyttet han teori og praksis sammen på en forståelig måte. I tillegg hadde vi god tid mellom samlingene til å fordype oss i teorien samt prøve ut verktøyet i praksis. Jeg anbefaler denne kurslederutdanningen.”

Anita Repp Bergsmark

Lærer og mamma

“Kurset er lærerikt også for folk som har gode kunnskaper i konflikthåndtering fra før. Det har gitt meg bedre innsikt i forskjellige fagområder relatert til relasjoner med barn (utviklingspsykologi, traumeteori, hjernens utvikling og tilknytningsteori, læringsmotivasjon etc) og gitt meg den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å kunne undervise med sikkerhet i relasjonsbasert konflikthåndtering.
Jeg tok kurset i hovedsak med tilstedeværelse via skype fra utlandet og det var helt problemfritt, selvom det selvfølgelig er hyggeligere å være tilstede”.

Tine Caroline Aarsæther

«Jeg anbefaler dette kurset på det sterkeste. Bruker metodene daglig både hjemme og på jobb».

Privat barnevernskonsulent

Kontakt oss

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!