Kurs for barnehager

Kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn

Et praktisk og konkret kurs om konfliktløsning med fokus på relasjoner med barn, perspektivtakning, medvirkning og annerkjennende kommunikasjon.

Målgruppe:

Pedagoger og assistenter som jobber direkte med barna.
Kurset egner seg også godt til foreldremøter.

Voksnes ansvar for barns sosiale miljø og relasjoner:

Et hovedmål for barnehager er å skape et godt sosialt miljø for barn, og tilrettelegge for barns læring, lek og utvikling. Når vi skal realisere dette i praksis så er kvaliteten på relasjonen med barna en grunnleggende faktor.

Barnas relasjon til og opplevelse av de voksne i barnehagen er avgjørende for barnas trivsel og opplevelse av trygghet i hverdagen. Måten vi voksne møter barna på og vår evne til å møte deres opplevelser, tanker, følelser og reaksjoner med annerkjennelse, og å se deres perspektiv er vesentlige i forhold til å skape gode relasjoner og å gi barna en opplevelse av å bli forstått, akseptert og å være en del av et inkluderende fellesskap.

De vanskelige situasjonene, hva gjør vi?

I løpet av en vanlig dag kan det oppstå mange situasjoner som lett blir til konflikter og hvor barn reagerer sterkt, blir sinte, rasende, lei seg, såret, ikke vil gjøre det vi voksne ønsker, eller vi voksne må stoppe noe barna gjør. I disse situasjonene blir vår evne til å ivareta barnet, se barnets perspektiv og annerkjenne barnets opplevelse satt spesielt på prøve.

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan ivareta barnets perspektiv og annerkjenne barnets følelser, tanker og opplevelser i disse situasjonene, som krever mer av oss og vår kompetanse enn enklere situasjoner. Vi ser også på hvordan vi kan utvikle relasjonen over tid, og bedre håndtere vanskelige situasjoner, konflikter og sterke følelser.

Et av hovedpunktene i kurset er PLS samreguleringsmodellen, som beskriver 5 faser i konflikter, og hva vi voksne kan gjøre og bør ha fokus på i hver fase. PLS står for positive læringsspiraler.

Praktisk Informasjon

Kurs i deres barnehage/kommune

Vi kan komme til deres barnehage og holde kurs hos dere. Er dere flere barnehager eller en kommune er dette også mulig å gjøre i større grupper. Vi kan da også holde lengre kurs, eller hele dager, gjerne med en eller flere oppfølgingssamlinger. Dette gir mulighet for dere til ekstra fordypning og en grundigere praktisk utforming av egen praksis og ferdigheter.

Er dette interessant er det bare å ta kontakt.

Andre kurs:

Dette kurset har mye felles med vårt mest populære kurs for foreldre og foreldremøter, konflikter i relasjoner med barn? Du kan lese mer om dette kurset her.

Kurs om grensesetting.

Vi kan også vinkle dette kurset mer i forhold til grensesetting, som er et tema mange er opptatt av. Da har vi grensesetting som overskrift og snakker innledningsvis om forskjellen på personlige grenser og pratiske, sosiale og kulturelle regler, hvorfor grenser er viktige, vurdering av hva som er viktig og hvem som bør bestemme hva. Videre så snakker vi konkret om hvordan vi kan gå frem når vi setter grenser for å skape mest mulig konstruktiv læring, og om kommunikasjon og konflikthåndtering i forhold til grensesetting.

Innhold i kurset:

Hva er grensesetting?
Hvorfor er grensesetting viktig?
Hva lærer barn når vi setter grenser?
Barns egne grenser.
Ulike typer av grenser.
Hva betyr det å være konsekvent?
Grensesetting i praksis.
Kommunikasjon og konfliktløsning.
Hvordan skape læring når vi setter grenser.
Hvordan forebygge konflikter?
Hva gjør vi når barn protesterer, ikke vil høre, blir sinte, rasende mm.
 

Vi har også en veilederutdannelse om dette temaet over 10 dager som du kan lese mer om her.

Vi har også kurs om mindfulness for barnehager og foreldre. Du kan lese mer om dette her.

For småbarnsforeldre og ansatte på småbarnsavdeling er kurset “De første årene aktuelt”. Vi fokuserer da på emosjonelle kommunikasjon i den tidlige fasen, forståelse av barnets perspektiv og språklig utvikling. Da med fokus på hvordan vi kan skape et rikt språklig miljø, for læring av et kognitivt, konkret vokabular og begrepssystemer, og også læring av relasjonelle og følelsesmessige kompetanse og begrepssystemer. Du kan lese mer om dette kurset her?

“Dette var et kurs som ga input til alle som var tilstede. Det jeg la veldig godt merke til var at de som sjelden eller aldri sier noe på et personalmøte, var de som var mest engasjerte denne dagen. Det var veldig flott og se/høre. Dette kurset kan trygt anbefales til flere”.

Unni i Skramstad

“Jeg vil takke for et fantastisk kurs, et av de mest nyttige kurs jeg har vært
på. Vi var veldig godt fornøyde med kurset.”

Mvh
Marta Mscichowska
SFO leder

Her er hva andre deltagere sa om kurset: “Svært interessant. Litt provoserende. Svært nyttig at Solhjell tok utgangspunkt i våre problemstillinger. Det er synd at ikke også lærerne kunne delta.”

“Mine ansatte var SVÆRT godt fornøyd”.

Lasse Edelsten, Rektor.

“Jeg har snakket med en del foreldre i dag, og de er alle SÅ fornøyde med kvelden. Det er tydelig at du traff foreldrene på det som er viktig for dem, i deres hverdag. Jeg likte veldig godt alle dine eksempler og måten du levde deg inn i de ulike ”rollene”. Tror noen og enhver så seg selv på godt og vondt. Jeg tillater meg å anbefale deg til andre barnehager i området, både i forhold til foreldre og personalgrupper”.

Nina Smedbakken Marthinsen

Rosenlund barnehage

“Tema konflikthåndtering var midt i blinken for barnehagens forelde. Det var stort oppmøte og vi har fått mange positive tilbakemeldinger i etterkant. Temaet er stort og et foreldremøte på kveldstid er gjerne litt kort tid til å få grundig gjennomgang av tema. Foredragsholder fortalte mange gjenkjennbare situasjoner der det ble gitt gode tips til hvordan man takler trass.”

Randi Kalland

Daglig leder, Stiftelsen Dokka barnehage

Bra kurs med veldig aktuelt tema. Innholdet ble formidlet på folkelig måte. Fikk vekket en del tanker og refleksjoner som er viktig i en travel hverdag. Gode praktiske eksempler fra hverdagen med barn. Har fått mange gode tips og ideer som kan brukes videre ifht konflikter og forebygging av konflikter. Fikk mange aha opplevelser og mye nyttig ifht å sette seg inn i hvordan barn tenker. Samtidig vise respekt for barnas følelser i situasjonen.

Oppsummering av tilbakemeldinger fra Topro barnehage, Gjøvik.

Tusen takk for at du kom, for et bra kurs det var igår!! Håper at vi
kan ha deg på besøk flere ganger!

Ghousia Mazhar, Nedre Silkestrå barnehage.

“Hei! På vegne av oss alle: Tusen takk for et godt kurs!”

Kristin Ryeng, Styrer Breivika studentbarnehage, Tromsø.

Kontakt oss