facebook

Kurs for barnehager.

Personalmøter og foreldremøter.

Vi har kurs om konfliktløsning, grensesetting, barn og traumer, førstehjelpskurs og mer. Les mer her.

Her får du praktiske og konkrete kurs med fokus på relasjoner med barn, perspektivtakning, medvirkning og annerkjennende kommunikasjon.

Målgruppe:

Pedagoger og assistenter som jobber direkte med barna.
Kursene egner seg også godt til foreldremøter.

“Dette var et kurs som ga input til alle som var tilstede. Det jeg la veldig godt merke til var at de som sjelden eller aldri sier noe på et personalmøte, var de som var mest engasjerte denne dagen. Det var veldig flott og se/høre. Dette kurset kan trygt anbefales til flere”.

Unni i Skramstad

Kurs med fokus på voksnes ansvar for barns sosiale miljø og relasjoner:

Et hovedmål for barnehager er å skape et godt sosialt miljø for barn, og tilrettelegge for barns læring, lek og utvikling. Når vi skal realisere dette i praksis så er kvaliteten på relasjonen med barna en grunnleggende faktor. Dette er hovedfokuset for våre kurs.

Barnas relasjon til og opplevelse av de voksne i barnehagen er avgjørende for barnas trivsel og opplevelse av trygghet i hverdagen. Måten vi voksne møter barna på og vår evne til å møte deres opplevelser, tanker, følelser og reaksjoner med annerkjennelse, og å se deres perspektiv er vesentlige i forhold til å skape gode relasjoner og å gi barna en opplevelse av å bli forstått, akseptert og å være en del av et inkluderende fellesskap.

Priser.

Prisen på kursene avhenger av størrelsen på arrangementet, om det er en liten barnehage eller stor bedrift, om vi må reise og overnatte mm. Vi justerer prisene våre for å kunne tilby kurs til ulike aktører.

Ta kontakt for prisforespørsel.

Kurslengde og skreddersydde krus.

Lengden på kursene kan tilpasses dine behov, alt fra 30 minutter til en eller flere dager.

For foreldremøter anbefaler vi kurs på 3 timer, men vi kan også gjøre det kortere.

Vi kan også skreddersy opplegg etter deres behov. Kontakt oss for en samtale om hva slags opplegg dere ønsker.

Kurs du kan bestille til dere.

Kursene passer godt til foreldremøter og personalmøter i barnehage, skoler, organisasjoner og bedrifter.

Konfliktløsning og utviklingsstøtte.

Kurs om kommunikasjon og konflikløsning for deg som opplever konflikter og vanskelige situasjoner i relasjoner med barn, i alle aldre. Her får du konkrete svar og løsninger på hverdagslige utfordringer, og hvordan du kan løse de på en måte som styrker barns utvikling..

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling.

I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling.

Grensesetting i relasjoner med barn.

Kurs om betydningen av grensesetting og voksnes lederrolle for barns utvikling. Personlige grenser, barns grenser og konfliktløsning i grensesettingssituasjoner.

Læringsmotivasjon.

Hva er det som driver frem våre handlinger, enten vi skal gjøre noe vi har lyst til, eller noe vi ikke liker. Og hva kan underminere motivasjon? Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal legge til rette for barns utvikling og læring, både som foreldre og fagpersoner.

De første månedene.

I dette kurset lærer du hva du kan gjøre for å hjelpe barnet når barnet gråter, hvordan du kan forstå og forholde deg til barnets lyder og utrykk, og hva du kan gjøre for å tilrettelegge for bedre søvn, både for voksne og barn.

De første årene.

Dette kurset dreier seg om hvordan vi kan støtte barnets sosiale, emosjonelle og språklige utvikling de første årene, og legge grunnlaget for en god utviklingsstøttende relasjon, trygg tilknytning og god kommunikasjon helt fra starten av.

Mindfulness i omsorgsrollen.

Dette kurset handler om våre egne reaksjonsmønstre, tanker og følelser, og hvordan vi kan jobbe med oss selv for å bryte ut av negative eller lite hensiktsmessige mønstre. Økt evne til å beholde ro og oversikt i vanskelige situasjoner gjør at vi har større mulighet til å kunne bryte ut av negative mønstre, skape muligheter for ny læring, problemløsning og resiliens.

Konflikter mellom barn, voksnes rolle.

Dette kurset dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn og hvordan vi kan sette grenser og hjelpe barn å løse konflikter, samtidig som vi hjelper barna  å utvikle sosiale ferdigheter, evne til selv å håndtere konflikter, finne løsninger sammen, sette egne grenser og respektere andres.

De vanskelige situasjonene, hva gjør vi?

Mer informasjon om vårt kurs om utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning.

I løpet av en vanlig dag kan det oppstå mange situasjoner som lett blir til konflikter og hvor barn reagerer sterkt, blir sinte, rasende, lei seg, såret, ikke vil gjøre det vi voksne ønsker, eller vi voksne må stoppe noe barna gjør. I disse situasjonene blir vår evne til å ivareta barnet, se barnets perspektiv og annerkjenne barnets opplevelse satt spesielt på prøve.

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan ivareta barnets perspektiv og annerkjenne barnets følelser, tanker og opplevelser i disse situasjonene, som krever mer av oss og vår kompetanse enn enklere situasjoner. Vi ser også på hvordan vi kan utvikle relasjonen over tid, og bedre håndtere vanskelige situasjoner, konflikter og sterke følelser.

Et av hovedpunktene i kurset er PLS reguleringsstøttemodellen, som beskriver 5 faser i konflikter, og hva vi voksne kan gjøre og bør ha fokus på i hver fase. PLS står for positive læringsspiraler.

Dette kurset har mye felles med vårt mest populære kurs for foreldre og foreldremøter, konflikter i relasjoner med barn? Du kan lese mer om dette kurset her.

“Jeg har snakket med en del foreldre i dag, og de er alle SÅ fornøyde med kvelden. Det er tydelig at du traff foreldrene på det som er viktig for dem, i deres hverdag. Jeg likte veldig godt alle dine eksempler og måten du levde deg inn i de ulike ”rollene”. Tror noen og enhver så seg selv på godt og vondt. Jeg tillater meg å anbefale deg til andre barnehager i området, både i forhold til foreldre og personalgrupper”.

Nina Smedbakken Marthinsen

Rosenlund barnehage

Praktisk Informasjon

Kurs i deres barnehage/kommune

Vi kan komme til deres barnehage og holde kurs hos dere. Er dere flere barnehager eller en kommune er dette også mulig å gjøre i større grupper. Vi kan da også holde lengre kurs, eller hele dager, gjerne med en eller flere oppfølgingssamlinger. Dette gir mulighet for dere til ekstra fordypning og en grundigere praktisk utforming av egen praksis og ferdigheter.

Er dette interessant er det bare å ta kontakt.

“Tema konflikthåndtering var midt i blinken for barnehagens forelde. Det var stort oppmøte og vi har fått mange positive tilbakemeldinger i etterkant. Temaet er stort og et foreldremøte på kveldstid er gjerne litt kort tid til å få grundig gjennomgang av tema. Foredragsholder fortalte mange gjenkjennbare situasjoner der det ble gitt gode tips til hvordan man takler trass.”

Randi Kalland

Daglig leder, Stiftelsen Dokka barnehage

Bra kurs med veldig aktuelt tema. Innholdet ble formidlet på folkelig måte. Fikk vekket en del tanker og refleksjoner som er viktig i en travel hverdag. Gode praktiske eksempler fra hverdagen med barn. Har fått mange gode tips og ideer som kan brukes videre ifht konflikter og forebygging av konflikter. Fikk mange aha opplevelser og mye nyttig ifht å sette seg inn i hvordan barn tenker. Samtidig vise respekt for barnas følelser i situasjonen.

Oppsummering av tilbakemeldinger fra Topro barnehage, Gjøvik.

“Jeg vil takke for et fantastisk kurs, et av de mest nyttige kurs jeg har vært
på. Vi var veldig godt fornøyde med kurset.”

Mvh
Marta Mscichowska
SFO leder

Her er hva andre deltagere sa om kurset: “Svært interessant. Litt provoserende. Svært nyttig at Solhjell tok utgangspunkt i våre problemstillinger. Det er synd at ikke også lærerne kunne delta.”

“Mine ansatte var SVÆRT godt fornøyd”.

Lasse Edelsten, Rektor.

Kontakt oss

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Du har abonnert på en god måte. Sjekk din epost for 10% kupongkoden.