fb
Konflikter mellom barn

Viktige livsmestringsferdigheter

Dette kurset dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn.

Ønsker du å sette grenser og samtidig hjelpe barn å løse konflikter selv, utvikle sosiale ferdigheter,  finne løsninger sammen, sette egne grenser og respektere andres?

Da er dette kurset for deg.

Viktige og avgjørende relasjoner

Relasjoner mellom barn, søsken, og også mellom venner, er blant våre viktigste relasjoner.

Relasjonene kan være kilde til selskap, lek, moro, vekst og utvikling og livslangt vennskap.

Og de kan gjøre oss sterkere, mer utholdende, lære oss å kompromisse, dele, hevde oss med mere.

Konflikter, stress og traumer

Men relasjonene til andre barn kan også bidra til det motsatte, være en kilde til permanent konflikt, stress, emosjonelle påkjenninger, virke demoraliserende og i verste fall skape  traumer på grunn av mobbing, vold mm.

Utviklingsstøtte, konfliktløsning og sosial læring

I dette kurset lærer du hva du kan gjøre når du ser konflikter mellom barn som de ikke klarer å løse selv. 

Målet er å hjelpe de å løse konfliktene på en slik måte at de også lærer å løse konflikter bedre selv, utvikler flere egne sosiale ferdigheter, og skaper bedre relasjoner mellom barn. Og hvordan du kan snu en negativ dynamikk om det allerede har oppstått.

Kurset egner seg godt til foreldre og personalmøter i barnehager og skoler.

Kurs for personal- og foreldremøter

Anbefalt kurslengde for foreldremøter er på 2-3 timer. Ved kurs på 2 timer er det begrenset tid til spørsmål og svar.

Personalmøter kan vare over en halv eller en hel dag for å gå dybere inn i temaet og med mer tid til praktiske øvelser.

Kurset blir lagt opp med fokus på presentasjon av praktiske konsepter, demonstrasjoner og refleksjonsspørsmål.

Kurset kan holdes hos dere eller online via Zoom, Teams el.

Kursleder

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO.

Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktløsning relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv.

Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler. Jeg jobber også med stressmestring og traumeterapi.

Du kan lese mer om meg her.

Få personlig veiledning!

Du kan få veiledning og private kurs for deg som ikke har
mulighet til å komme på kurs. Veiledning er også nyttig for
kursdeltagere som ønsker ekstra oppfølging.

 

Veiledningen skjer enten på Smestad i Oslo, eller i Sentralen,
Øvre Slottsgate 3, Oslo. Du kan også få veiledning ved bruk
av, Zoom, Skype el. eller over telefon.

 

Les mer om veiledning her.