facebook
et|icon_lightbulb_alt|

Hvem er kurset aktuelt for?

Dette kurset dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn og hvordan vi kan sette grenser og hjelpe barn å løse konflikter, samtidig som vi hjelper barna  å utvikle sosiale ferdigheter, evne til selv å håndtere konflikter, finne løsninger sammen, sette egne grenser og respektere andres.

Kurset er aktuelt både for foreldre med flere barn, og de som jobber med barn i barnehage og skole.

et|icon_comment_alt|v

Relasjoner mellom barn, søsken, og også mellom venner, er blant våre viktigste relasjoner. Relasjonene kan være kilde til selskap, lek, moro, vekst og utvikling og livslangt vennskap. Og de kan gjøre oss sterkere, mer utholdende, lære oss å kompromisse, dele, hevde oss med mere.

Men relasjonene kan også være det motsatte, demoralisere, og en kilde til permanent konflikt, stress, emosjonelle påkjenninger og i værste fall relasjonelle traumer.

et|icon_pencil-edit|l

Praktisk informasjon.

Kursdato: Lørdag 4. februar kl. 13 – 16.

Pris: 750 kr.

Sted: Kirkeveien 64 A, sjette etasje, i lokalene til Positive Spiraler AS. Inngang i helgene fra baksiden, mot T banen.

Kursleder: Hans Holter Solhjell. Du kan lese mer om Hans her.

et|icon_error-circle_alt|r

PLS reguleringsstøttemodellen

Dette kurset baserer seg på samme metode, PLS reguleringsstøttemodellen, og tankegang som presenteres i vårt kurs om konflikter i relasjoner mellom voksne og barn. Du kan lese om dette kurset her.

Du vil ha best utbytte av dette kurset om konflikter i relasjoner mellom barn om du har deltatt på det kurset først, og spesielt om du opplever mer krevende konflikter mellom barn, men det er også mulig å være med uten å ha vært med der først.

Kontakt oss