fb
Reguleringsstøtte og konfliktløsning introkurs

Voksen Ledelse, Grensesetting,
Utviklings- og Reguleringsstøttende
Kommunikasjon og Konfliktløsning

i møte med

Utagering, Aggresjon
og Reguleringsutfordringer

 

Et nettbasert introduksjonskurs for
foreldre, barnehager og skoler.

PLS startpakke

Nytt og oppdatert versjon av kurset!

Du får:

 • Nettkurs
 • Live online samling
 • PLS kurshefte
 • PLS plakater

Nytt og oppdatert kurs og kursmateriell!

Full pris: 2990 kr

Forhåndssalg: 2290 kr!

Dette kurset, kursheftet og kursmateriell er nå vesentlig oppdatert. Meld deg på og få fullt oppdatert kurs og kursmateriell!

Oppdatert kurshefte og plakatene er nå klare til trykking og blir sendt ut i midten av juni. Vi har derfor forhåndssalg frem til 15 juni.

Opplever dere noe av dette?

 • Utagering, slag, spark, biting, verbal aggresjon.
 • Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke.
 • Barn som er mye frustrerte, irritable eller sinte.
 • Barn som lett kommer i konflikt med andre.
 • Det skal lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner.
 • Barn som er er lite motivert, følsom, eller overdrevent dempet.
PLS reguleringsstøttemodellen

God voksen ledelse i relasjoner med barn

Alle barn trenger gode voksne ledere, foreldre og deg som jobber i barnehage og skole. Som både kan lede tydelig og sette effektive grenser, og samtidig vise forståelse for barnets perspektiv, behov og følelser, og støtte barnets utvikling.

I dette kurset lærer du mer om hvordan du kan gjøre dette, også når det er vanskelig. Og hvordan dere som voksne, laget rundt barnet, kan samarbeide og støtte hverandre.

PLS modellene for voksen ledelse

Dette kurset gir deg en introduksjon til PLS rammeverket, et sett praktisk-pedagogisk modeller for autoritativ voksen ledelse, grensesetting, konfliktløsning og utviklings-og reguleringstøtte.

PLS er utviklet med bakgrunn i forskning og teori om barns utvikling, læringsprosesser, utviklingsstøtte, kommunikasjon og konfliktløsning, aggresjon, stress, traumer. PLS er en forkortelse for positive læringsspiraler.

PLS rammeverket gir deg et praktisk fokusert rammeverk for hvordan du kan jobbe systematisk i krevende situasjoner og skape læringsprosseser over tid. PLS er utviklet både for foreldre og deg som jobber med barn, ig barnehage og skole.

Innhold i kurset

 • PLS Autoritativ ledelsemodellen
 • PLS Perspektivspiralen
 • Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon
 • PLS fem fase modellen
 • De fem fasene i læringsfokusert, utviklings og reguleringsstøttende konfliktløsning
 • PLS samspillskalaen, oversikt over intensitetsnivåer
 • Flukt/Kamp/Frys reaksjoner
 • Det sosiale engasjementssystemet
 • Selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte
 • Relasjonelt stress, traumer og hjernens utvikling

I dette kurset får du med:

Online kurs:

 • Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling, selvregulering og reguleringsstøtte. 1 time.
 • PLS modellen Voksen ledelse, grensesetting, kommunikasjon og konfliktløsning i praksis. 2 timer.
 • Introduksjon til Reguleringstøttesirkler. 1. time.
 • PLS Perspektivspiralen og perspektivtagende kommunikasjon videoforedrag. 1. time.
 • En online samling på Zoom, 1,5 time.

Kursmateriell

 • Kurshefte PLS kommunikasjon og konfliktløsning
 • Plakater: PLS modellen, PLS Perspektivspiralen, Responstrakten, PLS Autoritativ ledelse, PLS oppsummering. PLS reguleringsstøttesirkler
PLS startpakke

Datoer og pris

Ny dato for oppdatert versjon av kurset!

Dette kurset er nå vesentlig oppdatert. Meld deg på og få fullt oppdatert kurs og kursmateriell!

Datoer for live samling

(Du velger den datoen som passer for deg)

 

 • Torsdag 6. juni kl. 14.00 – 15.30
 • Tirsdag 13. august kl 14-15.30.
 • Tirsdag 3. september kl. 18 – 19.30.

Pris:

Inkluderer nettkurs, live samling, kurshefte og PLS plakater.

Nytt og oppdatert kurs og kursmateriell!

Full pris: 2990 kr.

Forhåndssalg: 2290 kr!

Passer ikke datoen for live møtet? Du får tilgang til nettkurset med en gang og kan bli med på live delen ved en senere dato.

Hans Holter Solhjell 2023

Kurset undervises av Hans Holter Solhjell

 

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

I sin hovedoppgave i pedagogikk skrev han om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk tilknytningsteori, traumer og relasjonelt stress, mm.

Over de siste 15 årene har Hans utviklet PLS rammeverket, et sett med praktisk-pedagogiske modeller for praksis, veiledning og undervisning om relasjoner, kommunikasjon, konfliktløsning, regulerings- og utviklingsstøtte. De viktigste av disse er PLS modellen, Perspektivspiralen og Responstrakten.

Du kan lese mer om Hans her.

Hans Holter Solhjell PLS reguleringsstottemodellen kurs

PLS rammeverket

Et sett med praktisk-pedagogiske modeller for

Autoritativ Voksen Ledelse,

Utviklings- og Teguleringsstøttende

Kommunikasjon og Konfliktløsning.

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS modellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Kurshefte

Kurshefte

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

PLS modellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Kurshefte

Kurshefte

“Takk for tilsendt kursmateriale, det har virkelig hjulpet oss!”
Vennlig hilsen

Anne Bachmann

“Heftet inneholder mye kunnskap om kommunikasjon og konflikthåndtering, men Solhjell presenterer det veldig ryddig og oversiktelig. Han skriver slik at jeg forstår, med et enkelt og tydelig språk og mange konkrete eksempler. Jeg opplevde at de spørsmålene jeg stilte meg selv underveis ble svart på fortløpende.”Les mer

Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

“Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre.”

Foreldrepar

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.
trassalder skolebarn

PLS modellen

I dette kurset får du en introduksjon til PLS modellen.

PLS modellen er en praktisk pedagogisk modell som viser deg hva du kan gjøre i krevende situasjoner for å løse konflikter og samtidig støtte barns utvikling av selvregulering.

I dette kurset setter vi utagering, aggresjon og vold fra barn i kontekst med traumer, relasjonelt stress og andre årsaker til reguleringsvansker, diagnoser mm. Reguleringsvansker gjør at kommunikasjon og konflikløsning blir vanskeligere, konflikter eskalerer raskere og varer lengre.

PLS reguleringsstøttemodellen

Mental helse, resiliens og optimal utvikling

Å løse krevende situasjoner på en måte som samtidig ivaretar barnets (og de voksnes) mentale og emosjonelle helse og reelt sett er utviklingsstøttende for barnet er vanskelig. Og krever mer kompetanse, forståelse og ferdigheter enn det man kan forvente av normale voksne relasjonskompetanse.

Vi trenger da å utvikle ferdigheter og forståelse på et profesjonelt nivå, utover det normale. Dette er det også mulig å spesialisere seg på, og bli ekstra god på.

Stress og traumer påvirker hjernens utvikling

Psykonevrobiologisk tilknytningsteori beskriver hvordan relasjonelle, mellommenneskelige erfaringer påvirker hjernens og nervesystemets utvikling og funksjon. Og da spesielt de funksjonene og delene av hjernen som er relatert til det som kalles affektregulering, selvregulering og ”eksekutive” funksjoner.

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

Dette gjelder for alle barn, for en optimal utvikling, resiliens og mental helse.

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling image 3

Selvregulering, læring, vekst og utvikling

Vår kapasitet for selvregulering dreiser seg i stor grad om den kapasitet vi har for å håndtere stress og belastninger, og bevare, eller gjennopprette våre egen, indre, opplevelse av trygghet, indre frihet og vitalitet i de situasjonene vi befinner oss i.

Utviklingen av evnen til gradvis økt selvregulering over tid, og utviklingen av de tilhørende biologiske strukturene, er en vesentlig faktor i forhold til barnets utvikling av god mental helse, evne til å håndtere påkjenninger, såkalt resiliens, og optimal utvikling videre i livet.

Ideelt sett så får vi relevant støtte gjennom oppveksten, av foreldre, i barnehage og skole, slik at vi gradvis utvikler vår evne til å håndtere gradvis mer komplekse utfordringer gjennom oppveksten.

Samarbeid mellom voksne

Om man også får til et godt samarbeid og gjensidig støtte mellom voksne rundt disse utfordringene så kan det som i utgangspunktet var utfordrende og stressende bli interessant, spennende og styrke felleskapet basert på felles mestring og samarbeid.

PLS modellen hjelper med dette i stor grad, gjennom økte ferdigheter, økt praktisk forståelse, felles begrepsapparat og praktiske modeller, som i vesentlig grad letter og forbedrer kommunikasjon og samarbeid både før, under og etter utfodrende situasjoner.

“Hei! Jeg har fått tilsendt presentasjonen du hadde for oss, og vil bare si takk for det.  Den var utrolig bra, og det var hele presentasjonen din også. Det var vanskelig å dy meg for å ikke være for engasjert, fordi det var så spennende. Jeg brenner virkelig for det du jobber med, og har brukt mye selvstudie for å forstå kompleksiteten og perspektiv på barns oppvekst, utviklingspsykologi, stress og traumer. Kurset ditt ga både aha-opplevelser og bekreftelser på mine egne antakelser ut ifra den teorien jeg har brukt tid på å forstå. Veldig lærerikt!».

Anja

Barnehagelærer

Få din kopi av 

PLS modellen

gratis her!

Til å printe ut!

PLS reguleringsstøttemodellen