Om Foreldrekompetanse.no

Foreldrekompetanse er et kurs og kompetansetilbud tilbud til foreldre, og andre som er interessert i temaer relatert til barns utvikling og foreldre-barn kommunikasjon. Eier og daglig leder er Hans Holter Solhjell. Hans underviser selv kursene De første månedene, Det første året, og Trassalder? og arrangerer ut over dette kurs og seminarer med andre fagpersoner og instruktører. Hans gir også veiledning.

Hans Holter Solhjell

Hans faglige bakgrunn er pedagogikk med hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hans har undervist i psykologi ved politihøyskolen i Oslo og i studieteknikk, utviklingspsykologi, oppdragelse og undervisning ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å drive foreldrekompetanse er Hans også daglig leder for Famlab Norge, som er Jesper Juuls organisasjon her i Norge.

Han underviser og arrangerer også kurs om læring og utviklingsprosesser basert på Feldenkraismetoden, og har kurs om søvn og søvnproblemer for voksne. I tillegg er han utdannet feldenkraispedagog, kommunikolog, og sounder sleep instruktør. Han er utdannet i TRE, Trauma Release Exercises, på det øverste nivået, Certification Trainer, og er har også utdannelse som Somatic Experiencing Practitioner. Hans tilbyr også traumeterapi og veiledning i forhold til terapeutiske prosesser og personlig utvikling.

“Mitt engasjement for barns utvikling og foreldre-barn relasjoner springer ut av mitt eget arbeide med terapeutiske prosesser og egenterapi over en periode på 15 år, pluss en generell interesse for læringsprosesser, selvutvikling, kommunikasjon og konflikthåndtering, organisasjon og ledelse, mm.

Jeg skrev min hovedoppgave i pedagogikk om temaer relatert til dette, og så da på hvordan man kan snu en langtkommen negativ utvikling, kjennetegnet ved svak selvregulerings og mestringsevne, kroppslige og emosjonelle spenninger, og en rekke symptomer som angst, depresjon, stamming mm.

 

Det er åpenbart at selv ved de beste metoder, også såkalte kortids og løsningsorienterte metoder (som er meget nyttige og viktige. Dette er ikke en kritikk av disse metodene), kan det være et meget stort, krevende og langvarig arbeide å snu og reversere en negativ utvikling som har vart over mange år.

 

Dette gjelder spesielt om en skal løse opp i grunnleggende og dyptliggende kognitive, emosjonelle og kroppslige strukturer og relasjonelle mønstre, og ikke bare jobbe med overfladiske symptomer (som også er meget viktig). Dette faktum, sammen med min generelle interesse for læring, personlig utvikling og kommunikasjon og konflikthåndtering, gjorde det naturlig å se på hva man kan gjøre for å tilrettelegge for en sunn utvikling helt fra starten av.

 

Dette er viktig både for å øke livskvaliteten i denne viktige perioden i livet, både for foreldre og barn, og også for å forebygge mentale og emosjonelle problemer med røtter i oppveksten. Dette temaet kom spesielt i fokus for meg da jeg selv fikk barn, og jeg har valgt å ha hovedfokus på dette i min egen virksomhet.”

Du kan kontakte meg på epost ved å bruke kontaktskjemaet, eller på telefon 41 31 86 27. Postadresse: Konventveien 5, 0377, Oslo.
Kontakt oss