facebook

Alle våre kurs

Oversikt over våre kurs for foreldre, barnehager og skoler.

Kompetanseheving og inspirasjon til din

barnehage, skole, foreldremøte eller arbeidsplass!

Trenger dere faglig påfyll, og jobber med fokus på relasjoner med barn? Da er våre kurs et godt alternativ.

Lengden på kursene kan tilpasses dine behov, alt fra 30 minutter til en eller flere dager. For foreldremøter anbefaler vi kurs på 3 timer, men vi kan også gjøre det kortere. Vi kan også skreddersy opplegg etter deres behov.

Ønsker du å bestille et kurs fra oss eller har spørsmål er det bare å ta kontakt via kontaktskjemaet.

På denne siden finner du en oversikt over alle våre kurs. Alle kursene kan bestilles til dere.

For mer informasjon om våre kurs for barnehager kan du se her. For mer informasjon om våre kurs for skoler kan du se her.

famlab alle vare kurs

Kurs for barnehager

Du finner mer informasjon om våre kurs for barnehager på denne siden. 

Kurs for skoler

Du finner mer informasjon om våre kurs for skoler på denne siden. 

Seminartemaer og datoer i tiden fremover

Her finner du oversikt over kurs og utdannelser det er mulig å melde seg på.

EKSPLOSIVE BARN

Problemløsning Gjennom Samarbeid. Kurs med Professor Ross Greene, forfatter av bøkene Utenfor og Eksplosive barn.

FORELDREKURSHELG

Kurshelger for foreldre, og deg som jobber med barn.
Kurs om barns selvfølese, kommunikasjon og konflikthåndtering mm.

TRASSALDER?

Om utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning for deg med barn i alle aldre. For foreldre, og deg som jobber med barn.

BARNS SELVFØLELSE

Om forskjellen på selvtillit og selvfølelse, betydningen av begge. Lær hvordan du kan styrke ditt barns selvfølelse!

Kurs du kan bestille til dere.

Kursene passer godt til foreldremøter og personalmøter i barnehage, skoler, organisasjoner og bedrifter.

Førstehjelpskurs for foreldre, barnehager og skoler.iStock_Chest press_First aid_Small

Vi tilbyr også førstehjelpskurs for barnehager og skoler over det meste av landet, via vårt nettverk av instruktører og samarbeidspartnere. Alle våre kursholdere er utdannet helsepersonell med akuttmedisin som profesjon. Les mer her.

Førstehjelpskurs for foreldre i Oslo.

I Oslo arrangerer vi førstehjelpskurs for foreldre og deg med omsorg for barn hver måned. Dette kurset egner seg også godt for ansatte i barnehager og skoler. Les mer om dette kurset her.

Trassalder?

Kurs om kommunikasjon og konflikløsning for deg som opplever konflikter og vanskelige situasjoner i relasjoner med barn, i alle aldre. Her får du konkrete svar og løsninger på hverdagslige utfordringer, og hvordan du kan løse de på en måte som styrker barns utvikling..

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling.

I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling.

Grensesetting i relasjoner med barn.

Kurs om betydningen av grensesetting og voksnes lederrolle for barns utvikling. Personlige grenser, barns grenser og konfliktløsning i grensesettingssituasjoner.

Læringsmotivasjon.

Hva er det som driver frem våre handlinger, enten vi skal gjøre noe vi har lyst til, eller noe vi ikke liker. Og hva kan underminere motivasjon? Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal legge til rette for barns utvikling og læring, både som foreldre og fagpersoner.

De første månedene.

I dette kurset lærer du hva du kan gjøre for å hjelpe barnet når barnet gråter, hvordan du kan forstå og forholde deg til barnets lyder og utrykk, og hva du kan gjøre for å tilrettelegge for bedre søvn, både for voksne og barn.

De første årene.

Dette kurset dreier seg om hvordan vi kan støtte barnets sosiale, emosjonelle og språklige utvikling de første årene, og legge grunnlaget for en god utviklingsstøttende relasjon, trygg tilknytning og god kommunikasjon helt fra starten av.

Mindfulness i omsorgsrollen.

Dette kurset handler om våre egne reaksjonsmønstre, tanker og følelser, og hvordan vi kan jobbe med oss selv for å bryte ut av negative eller lite hensiktsmessige mønstre. Økt evne til å beholde ro og oversikt i vanskelige situasjoner gjør at vi har større mulighet til å kunne bryte ut av negative mønstre, skape muligheter for ny læring, problemløsning og resiliens.

Konflikter mellom barn, voksnes rolle.

Dette kurset dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn og hvordan vi kan sette grenser og hjelpe barn å løse konflikter, samtidig som vi hjelper barna  å utvikle sosiale ferdigheter, evne til selv å håndtere konflikter, finne løsninger sammen, sette egne grenser og respektere andres.

Løsningsorientert dialog og samtale. 

Dialog og samtale med fokus på å finne løsninger på felles utfordringer er et av de viktigste verktøyene både for foreldre og alle som jobber med barn.

Courses in English

Some of our courses can also be held in English. Contact us for questions about this.

Communication and conflict resolution.

Read more about this course here.

Trauma and children’s development. 

More information will come. Read more in Norwegian.

Vi leverer også kurs sammen med Famlab.no.

Her ser du kurs fra Famlab som du kan bestille til dere.

BARNS SELVFØLELSE

Om forskjellen på selvtillit og selvfølelse, betydningen av begge. Lær hvordan du kan styrke ditt barns selvfølelse!

KUNSTEN Å SI NEI !

Kurs om grensesetting i relasjoner med barn.

Voksen ledelse i relasjoner med barn

Kurs om voksen ledelse, som også støtter barns læring, vekst og utvikling.

Tenåringsfamilien

Kurs for deg med barn i tenårene.

Kontakt oss

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Du har abonnert på en god måte. Sjekk din epost for 10% kupongkoden.