fb
Alle våre kurs

Inspirasjon og kompetanse til
personal og foreldremøter!

Trenger dere faglig påfyll med fokus på relasjoner med barn?

Da er våre kurs et godt alternativ!

Lengden på kursene kan tilpasses dine behov, alt fra 30 minutter til en eller flere dager.

Vi kan også skreddersy opplegg etter deres behov.

Ønsker du å bestille et kurs fra oss eller har spørsmål er det bare å ta kontakt via kontaktskjemaet.

Foreldrekompetanse.no Alle våre kurs

Seminartemaer og datoer i tiden fremover

I vår kurskalender finner du oversikt over kurs og utdannelser det er mulig å melde seg på, som enkeltperson eller gruppe.

Kurs for barnehager

Du finner mer informasjon om kurs du kan bestille til barnehager på denne siden. 

Kurs for skoler

Du finner mer informasjon om kurs du kan bestille til skoler på denne siden. 

Kurs for Bedrifter

Les mer om foreldrekurs for bedrifter og organisasjoner på denne siden.

“Her er hva andre deltagere sa om kurset: Svært interessant. Litt provoserende. Svært nyttig at Solhjell tok utgangspunkt i våre problemstillinger. Det er synd at ikke også lærerne kunne delta.”

“Mine ansatte var SVÆRT godt fornøyd”.

Lasse Edelsten

Rektor

Kurset var veldig nyttig og lærerikt for oss. Vi likte veldig godt at vi kunne komme med egne eksempler på utfordringer både i forkant av, og underveis i kurset. På denne måten ble kurset ekstra relevant og gjenkjennbart for instruktørene på vår IFO (idrettsfritidsordning).

Med sportslig hilsen

Mari Skåla Åsan

Gimletroll IFO Kristiansand

Veilederutdanning i
kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte!

I vår veilederutdannelse har vi deltagere fra barnehage, skole, BUP, PPT, familieveiledere, og også foreldre.

Du kan lese mer om utdanningen her!

Veilederutdanning

Kurs du kan bestille til dere.

Kursene passer godt til foreldremøter og personalmøter i barnehage, skoler, organisasjoner og bedrifter.

Grensesetting i relasjoner med barn.

Kurs om betydningen av grensesetting og voksnes lederrolle for barns utvikling. Personlige grenser, barns grenser og konfliktløsning i grensesettingssituasjoner.

Løsningsorientert dialog og samtale. 

Dialog og samtale med fokus på å finne løsninger på felles utfordringer er et av de viktigste verktøyene både for foreldre og alle som jobber med barn.

I dette kurset lærer du hvordan du kan gjennomføre løsningsorienterte samtaler og utvikle dine ferdigheter i lytting og perspektivtagende kommunikasjon.

Læringsmotivasjon.

Hva er det som driver frem våre handlinger, enten vi skal gjøre noe vi har lyst til, eller noe vi ikke liker. Og hva kan underminere motivasjon? Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal legge til rette for barns utvikling og læring, både som foreldre og fagpersoner.

Konflikter mellom barn, voksnes rolle.

Dette kurset dreier seg om voksnes rolle i konflikter mellom barn og hvordan vi kan sette grenser og hjelpe barn å løse konflikter, samtidig som vi hjelper barna  å utvikle sosiale ferdigheter, evne til selv å håndtere konflikter, finne løsninger sammen, sette egne grenser og respektere andres.

Konfliktløsning introduksjonskurs

Et kurs om kommunikasjon og konflikløsning, aggresjon, traumer og utviklingsstøtte for deg som opplever konflikter og vanskelige situasjoner i relasjoner med barn, i alle aldre. Her får du konkrete svar og løsninger på hverdagslige utfordringer, og hvordan du kan løse de på en måte som styrker barns utvikling.

Konfliktløsning fordypningskurs.

For deg som trenger mer støtte over tid, og en fordypning av din forståelse av og  ferdigheter i kommunikasjon og konflikløsning, aggresjon, traumer og utviklingsstøtte. Om du opplever mer utfordrende konflikter med barn, utagering, aggresjon, stress, traumer, diagnoser mm. Her får du konkret og praktisk støtte i krevende situasjoner, og hjelp til støtte barnets utvikling.

Trassalder?

Kurs for deg som opplever typiske konflikter og utfordringer i hverdagen med barn.

Her får du konkrete svar og løsninger på hverdagslige utfordringer, og hvordan du kan løse de på en måte som styrker barns utvikling..

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling.

I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling.

De første månedene.

I dette kurset lærer du hva du kan gjøre for å hjelpe barnet når barnet gråter, hvordan du kan forstå og forholde deg til barnets lyder og utrykk, og hva du kan gjøre for å tilrettelegge for bedre søvn, både for voksne og barn.

De første årene.

Dette kurset dreier seg om hvordan vi kan støtte barnets sosiale, emosjonelle og språklige utvikling de første årene, og legge grunnlaget for en god utviklingsstøttende relasjon, trygg tilknytning og god kommunikasjon helt fra starten av.

Mindfulness i omsorgsrollen.

Dette kurset handler om våre egne reaksjonsmønstre, tanker og følelser, og hvordan vi kan jobbe med oss selv for å bryte ut av negative eller lite hensiktsmessige mønstre. Økt evne til å beholde ro og oversikt i vanskelige situasjoner gjør at vi har større mulighet til å kunne bryte ut av negative mønstre, skape muligheter for ny læring, problemløsning og resiliens.

Stress og traumer i omsorgsrollen.

Å ha en aktiv omsorgsrolle kan medføre stress og i noen tilfeller også traumatiske hendelser. Dette kurset gir en forståelse av hva stress og traumer er, hvordan vi påvirkes av stress og traumer.

Kurset har også et praktisk fokus på hvordan vi kan hjelpe oss selv og hverandre, for å forebygge, og også finne tilbake til overskudd, vitalitet og engasjement.

I kurset lærer du konkrete selvhjelpsverktøy for stressregulering og bearbeiding av traumer.

Førstehjelpskurs for foreldre, barnehager og skoler

Førsthjelpskurs hos dere

Vi tilbyr også førstehjelpskurs for barnehager og skoler over det meste av landet, via vårt samarbeid med Akuttgruppen, et nettverk av instruktører som er utdannet helsepersonell med akuttmedisin som profesjon. Du får rabatt ved å bestille kurs gjennom oss. Les mer her.

Førstehjelpskurs i Oslo

I Oslo arrangerer vi førstehjelpskurs for foreldre og deg med omsorg for barn hver måned. Dette kurset egner seg også godt for ansatte i barnehager og skoler. Les mer om dette kurset her.

Priser.

Prisen på kursene avhenger av lengden og størrelsen på arrangementet, om det er en liten barnehage, en stor skole eller organisasjon, om vi må reise og overnatte eller det foregår via Zoom.

Vi justerer prisene våre for å kunne tilby kurs til ulike aktører.

Ta kontakt for prisforespørsel.

Kurslengde og skreddersydde kurs.

For foreldremøter anbefaler vi kurs på 3 timer slik at dere får god praktisk nytte av kurset, men vi kan også gjøre det kortere, 30 minutter –  2 timer.

Lengden på kursene kan tilpasses dine behov, alt fra 30 minutter til en eller flere dager.

VI kan også tilby en serie kurs, for eksempel 6 kursdager over et år. Og skreddersy opplegg etter deres behov.

Kursene kan foregå hos dere eller over Zoom.

Hans Holter Solhjell

Kursene ledes av Hans Holter Solhjell

 

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

Les mer ⤵

Du kan lese mer om Hans her.

Hans Holter Solhjell

Takk igjen for et fantastisk flott kurs i går, det var utrolig inspirerende og lærerikt! Jeg har gått på mange kurs gjennom lærerjobben, men dette var faktisk det første som gav mersmak.

Siri Linnerud Riber

Veilederutdanning på nett

“Tusen takk for utrolig fint og nyttig kurs! Du er veldig motiverende og inspirerende.”

Siri Thoresen ved Bygdø skole AKS.

“Mener dette er det beste og mest relevante nettkurset for den daglige miljøterapien på institusjonen jeg har fått med meg.
Takk for i dag.”

“Jeg vil takke for et fantastisk kurs, et av de mest nyttige kurs jeg har vært
på. Vi var veldig godt fornøyde med kurset.”

Mvh Marta Mscichowska

SFO leder

Mental health, resilience and optimal development

Courses in English

Some of our courses can also be held in English. Contact us for questions about this.

Communication and conflict resolution.

Read more about this course here.

Trauma and children’s development.

More information will come. Read more in Norwegian.