fb
Laeringsmotivasjon

Læringsmotivasjon

hjemme, i barnehage og i skolen.

Kurs for foreldre, og deg som jobber med barn.

 

Hvordan lærer barn og unge best, og hvordan kan vi tilrettelegge for barn og unges motivasjon for læring?

Barn er i utgangspunktet naturlig motivert for lek, læring og utforsking av verden.

Men er ikke alltid like motivert til å gjøre det vi voksne har planlagt eller mener
er best å gjøre.

Som foreldre, eller pedagoger, er det ikke bare et spørsmål om hvordan vi kan tilrettelegge for mest mulig fri lek og aktivitet som barnet opplever som lystbetont.

Vi må også ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til situasjoner hvor vi ønsker at barna skal gjøre noe annet enn det de har mest lyst til, eller som et barn absolutt ikke vil.

Motivasjon kan beskrives som den energien og kraften, og de prosessene som gjør at vi setter i gang med noe, fortsetter og fullfører noe vi har startet med. Eller slutter med det.

Hva er det som driver frem våre handlinger, enten vi skal gjøre noe vi har lyst til, eller noe vi ikke liker. Og hva kan underminere motivasjon?

Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal legge til rette for barns utvikling og læring, både som foreldre og fagpersoner.

 

Mental health, resilience and optimal development

Innhold i kurset

Kurset gir en kort innføring i ulike tilnærminger til motivasjon. Vi utdyper forståelsen av begrepene indre og ytre motivasjon, og ser på hvordan opplevelsen av selvbestemmelse og selvkontroll, sosial tilhørighet, mestringsopplevelse og meningsfullhet er vesentlig for både trivsel, selvopplevelse, og motivasjon for læring.

Vi ser også på hvordan og hvorfor vanlig brukte “motivasjonsteknikker” som belønninger og ros ofte kan redusere og underminere motivasjon, og endre både selvopplevelsen og relasjonen til den som roser og belønner.

Er det andre positive ting vi kan gjøre enn å rose og belønne, som er viktigere og mer meningsfulle?

Vi ser også på hvordan vi kan jobbe helt konkret i møte med barn og unge for å tilrettelegge nettopp for en opplevelse av selvbestemmelse, tilhørighet, opplevelse av mening og mestring.

Noen barn og ungdom har også større utfordringer enn andre, noe som kan skyldes mange ulike, og kompliserte årsaker. Vi kommer også noe inn på dette, og hva vi kan gjøre.

Kurs for personal- og foreldremøter

Anbefalt kurslengde for foreldremøter er på 2-3 timer. Ved kurs på 2 timer er det begrenset tid til spørsmål og svar.

Personalmøter kan vare over en halv eller en hel dag for å gå dybere inn i temaet og med mer tid til praktiske øvelser.

Kurset blir lagt opp med fokus på presentasjon av praktiske konsepter, demonstrasjoner og refleksjonsspørsmål.

Kurset kan holdes hos dere eller online via Zoom, Teams el.

Kursleder

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO.

Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktløsning relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv.

Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler. Jeg jobber også med stressmestring og traumeterapi.

Du kan lese mer om meg her.