facebook
Læringsmotivasjon

Læringsmotivasjon

hjemme, i barnehage og i skolen.

Kurs for foreldre, og deg som jobber med barn.

Hvordan lærer barn og unge best, og hvordan kan vi tilrettelegge for barn og unges motivasjon for læring?

Barn er i utgangspunktet naturlig motivert for lek, læring og utforsking av verden. Men er ikke alltid like motivert til å gjøre det vi voksne har planlagt eller mener
er best å gjøre.

Som foreldre, eller pedagoger, er det ikke bare spørsmål om hvordan vi kan tilrettelegge for mest mulig fri lek og aktivitet som barnet opplever som lystbetont.

Vi må også ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til situasjoner hvor vi ønsker at barna skal gjøre noe annet enn det de har mest lyst til, eller som et barn absolutt ikke vil.

Motivasjon kan beskrives som den energien og kraften, og de prosessene som gjør at vi setter i gang med noe, fortsetter og fullfører noe vi har startet med. Eller slutter med det.

Hva er det som driver frem våre handlinger, enten vi skal gjøre noe vi har lyst til, eller noe vi ikke liker. Og hva kan underminere motivasjon?

Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal legge til rette for barns utvikling og læring, både som foreldre og fagpersoner.

Kurset gir en kort innføring i ulike tilnærminger til motivasjon. Vi utdyper forståelsen av begrepene indre og ytre motivasjon, og ser på hvordan opplevelsen av selvbestemmelse og selvkontroll, sosial tilhørighet, mestringsopplevelse og meningsfullhet er vesentlig for både trivsel, selvopplevelse, og motivasjon for læring.

Vi ser også på hvordan og hvorfor vanlig brukte “motivasjonsteknikker” som belønninger og ros ofte kan redusere og underminere motivasjon, og endre både selvopplevelsen og relasjonen til den som roser og belønner. Er det andre positive ting vi kan gjøre enn å rose og belønne, som er viktigere og mer meningsfulle?

Vi ser også på hvordan vi kan jobbe helt konkret i møte med barn og unge for å tilrettelegge nettopp for en opplevelse av selvbestemmelse, tilhørighet, opplevelse av mening og mestring.

Noen barn og ungdom har også større utfordringer enn andre, noe som kan skyldes mange ulike, og kompliserte årsaker. Vi kommer også noe inn på dette, og hva vi kan gjøre.

Praktisk informasjon.

Dato: Dato kommer.

Sted:

Pris: 900 kr.

 

Dette kurset er satt opp som en del av Famlab kurshelgen «Skolealder». Les mer om denne kurshelgen på nettsiden til Famlab.

Kontakt oss

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Du har abonnert på en god måte. Sjekk din epost for 10% kupongkoden.