facebook
foreldreveiledning

Foreldreveiledning

Veiledning er en effektiv måte å få rask hjelp på, spesielt tilpasset til deg og din situasjon, og på et tidspunkt som passer for deg.

Du kan få veiledning ved personlig oppmøte i Oslo, ved hjemmebesøk, eller over Skype el. Vi finner en løsning som passer avhengig av hvor du bor, tid og praktiske muligheter.

Du kan få veiledning med fokus på:

  • Kommunikasjon  og konfliktløsning.
  • Konflikter mellom barn og voksne.
  • Konflikter mellom barn.
  • Samarbeid mellom foreldre.
  • Stress og traumer hos barn og voksne.
  • Motorisk utvikling hos barn.
  • Gråt og kolikk hos spedbarn.
  • Språklig, kognitiv og sosial utvikling hos barn.
  • Læringsmotivasjon.
  • Utfordringer i møte med barnehage eller skole.

Hei!

Du får veiledning av meg, Hans Holter Solhjell. Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jeg har drevet kurs og veiledningsvirksomhet siden 2006. Før jeg startet egen virksomhet jobbet en periode ved Politihøyskolen i Oslo, hvor jeg underviste i psykologi.

Til daglig jobber jeg med veiledning og kurs for foreldre, barnehager og skoler, og også med kroppsorientert traumeterapi, lærings og utviklingsprosesser. Jeg har selv 2 barn og har vært i engasjert i temaer relatert til personlig utvikling, læringsprosesser, terapi og veiledning i 25 år.

Du kan lese mer om meg her.

 

“På kun få uker merket vi klar bedring i vår egen bevissthet, og hvordan vi møtte vårt barn i situasjoner hvor det krever mer av oss. Veiledningen ga oss også støtte i vår relasjon til barnehagen og hvordan man kan opptre enhetlig og stille krav til hverandre for barnets beste. Vi anbefaler gjerne veiledning til andre!”

Marte

“Veiledningen ga meg først og fremst styrke til å stå i og å møte de utfordringene jeg møter. Det ga meg også trygghet og en forståelse for relasjonenes utfordringer og årsaker.”

Tove

“Hverdagen vår så raskt helt anderledes ut, ikke uten konflikt, men konflikt i mindre grad og med en deilig følelse av at det vi gjør er riktig for barnet vårt. ”

Anne og Sigurd

Ønsker du veiledning?

Du kan få veiledning ved personlig oppmøte i Oslo, ved hjemmebesøk, eller over Skype el.

Vi finner en løsning som passer avhengig av hvor du bor, tid og praktiske muligheter.

Mer om veiledning

Kommunikasjon og konfliktløsning.

I veiledning lærer du å løse konflikter på en måte som styrker barnas utvikling, øker deres sosiale og emosjonelle kompetanse, og styrker tilliten og nærheten i relasjonen. Både i konflikter mellom barn og voksne, og mellom barn.

Barnehager, skoler og barnevernsinstitusjoner

Institusjoner kan også få veiledning. Jeg har også god erfaring med å ha felles samtaler for ansatte og foreldre, for å bidra til bedre samarbeid og felles forståelse av barnet, planer og fremgangsmåter.

Språklig, sosial og motorisk utvikling

Noen barn har behov for ekstra støtte. Forsinket motorisk utvikling kan skyldes skader, traumer eller sykdom/diagnoser. Problemer med å gå, løpe, eller fysisk orientere seg sosialt, kan gå ut over barnets mulighet til å delta i lek og sosiale relasjoner. Det samme gjelder for språklig utvikling.

Dette kan også gjelde for barn som fungerer godt, men ønsker å gjøre det bedre i idrett mm.

Traumeterapi for barn og foreldre.

Kriser, alvorlig stress og traumer kan påvirke vår evne til å fungere godt i relasjoner. Dette gjelder både i forhold til aktutte belastninger og påkjenner vi står oppe i nå, for eksempel en skillsmisse, dødsfall i familien, psykisk sykdom, mobbing el, men også gamle traumer fra tidligere år. Dette kan være relatert til fødselstraumer, vold, overgrep, mobbing, sykdom, ulykker, operasjoner mm.

Barn som ikke trives i barnehage eller skole.

Opplever du at barnet ditt ikke trives i barnehage eller skole, og at det er vanskelig å få til en god dialog med de ansatte? Jeg hjelper deg å få en bedre forståelse av hva som faktisk foregår og hvordan dere kan gripe an situasjonen.

Kolikk, gråt og søvn i spedbarnsalder

Lær hvordan du kan roe spedbarn som gråter, og hjelpe barnet å sove bedre. Dette hjelper også foreldre å sove bedre, og oppleve mestring i foreldrerollen.

Priser

Veiledning koster 1200 kr per time i vanlig arbeidstid, kl 08 – 16. Etter kl. 16 er prisen 1600 kr per time.

Du kan kjøpe en pakke på 5 timer veiledning for 4900 kr, eller 10 timer for 8000 kr. (Disse prisene gjelder på dagtid og justeres om timer/hjemmebesøk legges etter kl. 16)

Vi har normalt 2 timer ved første gangs veiledning. Dette gjør vi for å komme ordentlig i gang med praktiske tiltak allerede fra første møte.

Hvor mye veiledning er nødvendig?

Av erfaring kommer de fleste langt gjennom 5 timer veiledning.  De fleste kommer også godt i gang etter de to første timene. Hvor langt man kommer, og hvor mye arbeid som trengs fra de voksnes side avhenger av hva som er utgangspunktet og hva som er årsaken til situasjonen. Det vil også avhenge av hvor mye de voksne kan fra før, og hvilke ferdigheter man har i utgangspunktet.

Er situasjonen mer komplisert, med mange ulike årsaksfaktorer både hos de voksne og hos barnet kan man alikevel komme langt med 5 timer, men 10 – 20 timer kan da være mer aktuelt.

Adresse: Veiledning foregår enten i Sentralen, Øvre Slottsgate 3, eller i Konventveien 5, Oslo.

Du kan også få veiledning over Skype/telefon om det er mer hensiktsmessig, om du bor langt unna, eller om det passer best av praktiske årsaker.

 

 

“I veiledning med Hans Holter Solhjell har vi fått praktiske tips til hvordan vi kan forstå og støtte vårt barn bedre. Vi har fått innsikt i relevant teori og enkle modeller som lett kan forstås og memoreres for så å integreres i hverdagen. Vi opplevde veiledningen som effektiv, direkte og vi fikk mye ut av tiden. På kun få uker merket vi klar bedring i vår egen bevissthet, og hvordan vi møtte vårt barn i situasjoner hvor det krever mer av oss. Veiledningen ga oss også støtte i vår relasjon til barnehagen og hvordan man kan opptre enhetlig og stille krav til hverandre for barnets beste. Vi anbefaler gjerne veiledning til andre!”

 

Marte

For meg var det kjempeviktig å få råd og veiledning hos noen som ikke kjente meg og som hadde erfaring med relasjonsutfordringer. Det opplevde jeg at du hadde. Veiledningen ga meg først og fremst styrke til å stå i og å møte de utfordringene jeg møter. Det ga meg også trygghet og en forståelse for relasjonenes utfordringer og årsaker. Nattesøvn, sosiale arenaer og min verdi som menneske var i ferd med å bli et kjempeproblem for meg, og dette spiste meg opp innvendig. Jeg klarte, via veiledning, å stoppe bitterheten og negativiteten som var iferd med å vokse i meg og heller se  mer konstruktivt på situasjonene.
Tove

Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass. Du hjalp oss akutt- med veldig gode resultater, og vi vil gjerne gi deg vår attest. Vi anbefaler din kompetanse i vildensky. Hans Holter Solhjell ble redningen da vi ikke lenger taklet samværet med vår egen 3-åring. Hverdagen vår var sterkt preget av krangel og konflikt mellom oss og henne. En konstant kamp for å få henne til å gjøre helt hverdagslige ting som å kle på seg, pusse tenner, legge seg eller bli med hjem fra barnehagen! Vi følte vi hadde prøvd alt fra medfølelse og overtalelse, til trusler og straff. Nå, et halvt år senere, er vi veldig glade for at vi fikk akutt hjelp i form av personlig veiledning med Hans Holter Solhjell. Han fikk oss til å se datteren vår i et nytt lys og ga oss enkle grep som fungerte umiddelbart. Hverdagen vår så raskt helt anderledes ut, ikke uten konflikt, men konflikt i mindre grad og med en deilig følelse av at det vi gjør er riktig for barnet vårt. Datteren vår har forvandlet seg i våre øyne- fra å være en sint, slitsom tyrann til å bli et levende, temperamentsfullt og selvstendig barn.

Anne og Sigurd

Kontakt oss

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Du har abonnert på en god måte. Sjekk din epost for 10% kupongkoden.