facebook
foreldreveiledning

Foreldreveiledning

Veiledning for foreldre, barnehager og skoler tilbys av pedagog Hans Holter Solhjell

Du kan nå få personlig hjelp og veiledning i forhold til temaer relatert til foreldre – barn relasjoner, kommunikasjon og konflikthåndtering i forhold til barn og ungdom, utfordringer i forhold til barnehage, skole mm.

 

Vi tilbyr veiledning i forhold til:

 

  • Kommunikasjon  og konflikthåndtering.
  • Opplever du ofte situasjoner med høy temperatur, eller hvor du ikke vet hva du skal gjøre?
  • Hender det oftere enn du liker at du som voksen kjefter, roper, eller griper tak i barnet?
  • Eller at barn ikke vil høre, slår, skriker, kaster, biter eller mistrives?
  • Opplever du at de tingene du forsøker for å endre situasjonen ikke fungerer særlig bra?
  • Ønsker du å forstå mer av hva som foregår, og hvordan du kan få en enklere og bedre hverdag?
  • Har dere utfordringer i møte med barnehage eller skole?
  • Ønsker du veiledning i tillegg til det tilbudet, eller mangel på tilbud, du får fra for eksempel barnevernet?

Hjemmebesøk og observasjon.

Dere kan få besøk hjemme med observasjon av samspillet i familien. Dere får da noe tilbakemelding underveis og rett i etterkant, og er også et godt utgangspunkt for videre samtaler. Hjemmebesøk bør vare ca 2 timer og kan gjerne legges til rundt middagstid. Det faktureres for 3 timer etter satsen for arbeid på ettermiddag.

Traumeterapi for barn og foreldre.

Kriser, alvorlig stress og traumer kan påvirke vår evne til å fungere godt i relasjoner, se og ivareta andres perspektiv, vår tolmodighet og overskudd og også redusere frustrasjonstoleranse og gjøres oss lettere irritable og mer oppfarende. Eller også slitne, tilbaketrukne og utmattede. Og kan ramme både barn og foreldre. Dette gjelder både i forhold til aktutte belastninger og påkjenner vi står oppe i nå, for eksempel en skillsmisse, dødsfall i familien, psykisk sykdom, mobbing el, men også gamle traumer fra tidligere år. Ved å jobbe med egne traumer kan vi som foreldre også oppleve bedre balanse, mer overskudd, vitalitet og tolmodighet, og bedre evne til å være tilsted med barna.

Vi tilbyr også traumeterapi for barn og foreldre.

Barn som ikke trives i barnehage eller skole.

Opplever du at barnet ditt ikke trives i barnehage eller skole, og at det er vanskelig å få til en god dialog med lærer og skoleadministrasjonen? Eller at barnet ditt blir gitt skyld, og personalet fraskriver seg ansvar? Vi hjelper deg å få en bedre forståelse av hva som faktisk foregår og hvordan dere kan gripe an situasjonen.

Språklig, sosial og motorisk utvikling

Les mer om dette temaet her.

Veiledning gis av Hans Holter Solhjell.

Kolikk, gråt og søvn i alderen 0-4 måneder

Les mer om dette temaet her.

Veiledning gis av Hans Holter Solhjell.

Kommunikasjon og konflikthåndtering i institusjoner som jobber med barn og ungdom, barnehager, skoler og barnevernsinstitusjoner

Les mer om dette temaet her.

Veiledning gis av Hans Holter Solhjell og psykolog Kjetil Hodne.

Priser

Veiledning koster 1200 kr per time i vanlig arbeidstid, kl 08 – 16. Etter kl. 16 er prisen 1600 kr per time.

Du kan kjøpe en pakke på 5 timer veiledning for 4900 kr, eller 10 timer for 8000 kr.

Vi har normalt 2 timer ved første gangs veiledning, for å komme ordentlig i gang med praktiske tiltak allerede fra første gang.

Hvor mye veiledning er nødvendig?

Av erfaring kommer de fleste langt gjennom 5 timer veiledning.  De fleste kommer også godt i gang etter de to første timene. Hvor langt man kommer, og hvor mye arbeid som trengs fra de voksnes side avhenger av hva som er utgangspunktet og hva som er årsaken til situasjonen. Det vil også avhenge av hvor mye de voksne kan fra før, og hvilke ferdigheter man har i utgangspunktet.

Er situasjonen mer komplisert, med mange ulike årsaksfaktorer både hos de voksne og hos barnet kan man alikevel komme langt med 5 timer, men 10 – 20 timer kan da være mer aktuelt.

Adresse: Veiledning foregår enten i Sentralen, Øvre Slottsgate 3, eller i Konventveien 5, Oslo.

 

 

Bilde fra vårt kontor under.
“I veiledning med Hans Holter Solhjell har vi fått praktiske tips til hvordan vi kan forstå og støtte vårt barn bedre. Vi har fått innsikt i relevant teori og enkle modeller som lett kan forstås og memoreres for så å integreres i hverdagen. Vi opplevde veiledningen som effektiv, direkte og vi fikk mye ut av tiden. På kun få uker merket vi klar bedring i vår egen bevissthet, og hvordan vi møtte vårt barn i situasjoner hvor det krever mer av oss. Veiledningen ga oss også støtte i vår relasjon til barnehagen og hvordan man kan opptre enhetlig og stille krav til hverandre for barnets beste. Vi anbefaler gjerne veiledning til andre!”

  Marte

For meg var det kjempeviktig å få råd og veiledning hos noen som ikke kjente meg og som hadde erfaring med relasjonsutfordringer. Det opplevde jeg at du hadde. Veiledningen ga meg først og fremst styrke til å stå i og å møte de utfordringene jeg møter. Det ga meg også trygghet og en forståelse for relasjonenes utfordringer og årsaker. Nattesøvn, sosiale arenaer og min verdi som menneske var i ferd med å bli et kjempeproblem for meg, og dette spiste meg opp innvendig. Jeg klarte, via veiledning, å stoppe bitterheten og negativiteten som var iferd med å vokse i meg og heller se  mer konstruktivt på situasjonene.
Tove

Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass. Du hjalp oss akutt- med veldig gode resultater, og vi vil gjerne gi deg vår attest. Vi anbefaler din kompetanse i vildensky. Hans Holter Solhjell ble redningen da vi ikke lenger taklet samværet med vår egen 3-åring. Hverdagen vår var sterkt preget av krangel og konflikt mellom oss og henne. En konstant kamp for å få henne til å gjøre helt hverdagslige ting som å kle på seg, pusse tenner, legge seg eller bli med hjem fra barnehagen! Vi følte vi hadde prøvd alt fra medfølelse og overtalelse, til trusler og straff. Nå, et halvt år senere, er vi veldig glade for at vi fikk akutt hjelp i form av personlig veiledning med Hans Holter Solhjell. Han fikk oss til å se datteren vår i et nytt lys og ga oss enkle grep som fungerte umiddelbart. Hverdagen vår så raskt helt anderledes ut, ikke uten konflikt, men konflikt i mindre grad og med en deilig følelse av at det vi gjør er riktig for barnet vårt. Datteren vår har forvandlet seg i våre øyne- fra å være en sint, slitsom tyrann til å bli et levende, temperamentsfullt og selvstendig barn. Anne og Sigurd

Kontakt oss
Fyll inn din epost for å få informasjon om nye kurs via vårt nyhetsbrev.
Som takk får du en rabattkode med 10% rabatt på det første kurset du melder deg på.
mother-playing-witha-child
 

You have Successfully Subscribed!

foreldrekompetanse popup
Fyll inn din epost for å få informasjon om nye kurs via vårt nyhetsbrev.
Som takk får du en rabattkode med 10% rabatt på det første kurset du melder deg på.
* Påkrevd felt
 

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!