fb
Foreldrekurs Bedrifter

Invester i organisasjonens foreldre

Og barna deres!

 

Du har mange barn og familier tilstede i organisasjonen din, hver dag, enten du vil eller ei.

For akkurat på samme måte som vi ikke skal ta med jobben hjem, men gjør det likevel, tar vi barna og familien med på jobb.

Vi tenker på dem, snakker om dem og gjør alt vi kan for at de skal ha det bra. Det er blant annet derfor vi jobber fem dager i uken.

Trygge foreldre – tilstedeværende ansatte

Gjennom å bygge opp og styrke de ansatte i foreldrerollen, vil du både kunne redusere stressrelatert ineffektivitet, feil og unødvendig friksjon på grunn av dårlig kommunikasjon og svak håndtering av konflikter, øke de ansattes lærings og utviklingskapasitet, og styrke bedriftens humane kapital.

Å tilby foreldrene i din organisasjon støtte i foreldrerollen kan bidra positivt ikke bare til dine ansatte, men også til din organisasjon da mindre stressede og bekymrede ansatte er mer mentalt tilstede i arbeidstiden, trives bedre og er mer produktive.

“Jeg tok selv initiativ til å gå flere av disse kursene da jeg hadde små barn. Jeg så det som et ledd i min videre utvikling som leder. Jeg hadde lederansvar i jobben og jeg hadde fått et lederansvar for flere enn meg selv på hjemmebane.

Les mer ⤵
Jan Bendheim

Offiser i Luftforsvaret.

“Jeg har erfart at jeg som forelder, og gjennom det jeg har lært i kurs og utdanning hos Foreldrekompetanse, har blitt ekstremt god på konfliktløsning.

Les mer ⤵
Cecilie Hillesøy

Siviløkonom, konsulent og mor til 2 barn

Redusert stress = økt fokus

Foreldrerollen kan ofte være langt mer krevende enn jobben. Opplevd stress og konflikter på hjemmebane kan ha stor innflytelse på dine ansatte, arbeidssituasjonen og evnen til å fokusere og prestere på jobb.

Dine ansatte kommer på jobb med «hele seg», det finnes ingen bryter som kan slås av og på når vi veksler mellom våre ulike roller. Og relasjonelt stress i form av konflikter og opplevelse av lav mestring av prosesser internt i egen gruppe, familie eller arbeidsplass, er noe det som skaper mest negativt stress.

Gjennom økt forståelse og bedre ferdigheter, kan opplevelsen av negativt stress reduseres vesentlig, og snus til positiv mestring og overskudd.

 

 Jobbrelevante ferdigheter

Foreldrerollen er også et svært godt utgangspunkt for utvikling, personlig vekst og læring av ferdigheter som er like relevante på jobben.

God, tydelig kommunikasjon, effektiv konfliktløsning, relasjonskompetanse, velfungerende relasjoner, motivasjon og læring er viktig både for trivsel, generell effektivitet og opplevelse av mening og utvikling i alle typer prosesser.

Våre kurs og tilnærming til kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn har mange fellestrekk med moderne forståelse av ledelse og organisasjoner. Og praksis fra lærende organisasjoner, Lean, Agile mm.

Foreldre er bedre ledere.

Forskning viser at ledere som også er foreldre, og opptatt av foreldrerollen, er bedre ledere. Dette skyldes at foreldre i praksis lærer en rekke praktiske ferdigheter man ellers ikke lærer på samme måte.

Dette er en rekke ferdigheter som er relevante både for ledere og i de fleste andre roller, som å håndtere kompleksitet, stress, møte sterke følelser, relasjonskompetanse, å lytte, å støtte lærings og utviklingsprosesser mm.

Les gjerne mer om denne forskningen i en artikkel fra Forbes Magazine, her.

Foreldrerollen, den beste læringssituasjonen

Jeg vil påstå at det finnes ingen typer av situasjoner eller roller som er bedre egnet til å lære denne typen ferdigheter i enn det å være foreldre.

Dette skyldes at vi i rollen som foreldre har mulighet til å lære i praksis, i ekte situasjoner, som ofte er stressende og med høyt potensiale for konflikter, med høy frekvens, hver dag.

For de fleste er den perioden i livet hvor vi er foreldre den tiden hvor vi kommer tettest på disse prosessene, og derfor har størst mulighet til å utvikle og lære oss disse grunnleggende, og også avanserte ferdighetene, som er relevante på alle livets områder.

Gjennom kurs og veiledning kan man få mer ut av denne unike læringsmuligheten enn ved å bare overlate dette til tilfeldighetene.

Kurs vi anbefaler for bedrifter og organisasjoner.

For bedrifter anbefaler vi spesielt kursene om utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning, problemløsende samtaler, perspektivtagende kommunikasjon og læringsmotivasjon. 

Disse kursene, ferdighetene og modellene som presenteres har stor overføringsverdi til mange typer av situasjoner og prosesser i organisasjoner.

Du finner en oversikt over alle kursene her.

 

Varighet og mulige formater:

Vi kan holde korte innlegg over 30 minutter, eller mer omfattende kurs over flere samlinger/dager.

Det er også mulig å tilby ansatte å delta på våre fast oppsatte kurs.

Kurs kan holdes på deres arbeidsplass eller online via Zoom el.

Seminartemaer og datoer i tiden fremover

I vår kurskalender finner du oversikt over kurs og utdannelser det er mulig å melde seg på, som enkeltperson eller gruppe.

Få personlig veiledning!

Du kan få veiledning og private kurs for deg som ikke har
mulighet til å komme på kurs. Veiledning er også nyttig for
kursdeltagere som ønsker ekstra oppfølging.

 

Veiledningen skjer enten på Smestad i Oslo, eller i Sentralen,
Øvre Slottsgate 3, Oslo. Du kan også få veiledning ved bruk
av, Zoom, Skype el. eller over telefon.

 

Les mer om veiledning her.

Kursene ledes av Hans Holter Solhjell

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

Du kan lese mer om Hans her.

Hans er pedagog med videreutdanning i veiledning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av foreldre, barnehager og skoler. Han har også undervist i psykologi ved Politihøyskolen i Oslo, hvor han hadde hovedfokus på kommunikasjon og konfliktløsning.

Han har spesialisert seg på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn. Han er også  utdannet i og jobber med kroppsorienterte traumeterapi, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans er også Global Certification Trainer i TRE.

Les mer ⤵