facebook

Kurs for foreldre og deg som jobber med barn.

Kurset passer godt for ansatte i barnehager og skoler, for foreldre, og alle som jobber med barn. 

De viktigste ferdighetene.

Dialog og samtale med fokus på å finne løsninger på felles utfordringer er et av de viktigste verktøyene både for foreldre og alle som jobber med barn.

Gjennom dialog og samtale finner vi de beste løsningene, barn og voksne forstår hverandre bedre, tillit øker og stress og konflikter reduseres.

Communication and conflict resolution with children

Grunnleggende livsmestringsferdigheter.

Evne til å delta i løsningsorienterte samtaler forutsetter flere grunnleggende viktige livsmestringsferdigheter, som:
-Evne til å lytte, ta inn over seg og se betydningen av den andres perspektiv, opplevelse, grenser, behov og mål.
-Evne til å presentere sitt eget perspektiv, grenser, behov og mål.
-Evne til å tenke ut løsninger som ivaretar alle parters behov. 

Vesentlig på alle livsområder.

Disse ferdighetene er vesentlig for å kunne samarbeide, hjelpe og støtte hverandre i familer, blant venner, team og organisasjoner, for psykisk, fysisk og mental helse, livskvalitet og livsmestring, og evne til å lære, og også lære bort, andre ting, som for eksempel skolefag.

Lytting og perspektivtagende kommunikasjon, essensielle nøkkelferdigheter.

I dette kurset lærer du hvordan du kan gjennomføre løsningsorienterte samtaler. Vi har fokus på alle de tre viktigste ferdighetene, og mest fokus på den ferdigheten som er vanskeligst, nemlig å lytte, og å lære perspektivtagende kommunikasjon, aktiv lytting og annerkjennende kommunikasjon.

Kurset har stort fokus på praktiske oppgaver og øvelser, hvor du kan velge å ta utgangspunkt i situasjoner og utfordringer du selv opplever hjemme eller på jobb og trene på å bruke løsningsorienterte samtaler med barnet for å løse disse utfordringene.

Kurset passer godt for personalmøter i barnehager og skoler.

 

Grunnleggende ferdigheter for nåtidens og fremtidens samfunn.

Ferdighetene du lærer i dette kurset  er også utpekt av World Economic Forum til de aller viktigste ferdighetene den oppvoksende generasjonen trenger å utvikle for å klare seg godt i fremtidens samfunn. Les hva WEF sier om dette i disse to artikkelene, artikkel 1 her og artikkel 2 her.

Men disse ferdighetene er ikke viktige kun for den oppvoksende genrasjonen. De er viktige for alle, uansett alder, yrke eller roller i livet. 

Dette er ferdigheter barn ikke kan lære i teorien, gjennom å lese en bok, gjøre oppgaver eller lignende, men må lære gjennom virkelige samtaler om ekte utfordringer med voksne som bryr seg om de.

Skal barn kunne utvikle disse ferdighetene forutsetter det at voksne lærer dette først, og bruker løsningsorienterte samtaler i hverdagen med barn. Dette lærer barn å lytte, presentere sitt eget perspektiv og tenke ut løsninger.

Kontakt oss

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Du har abonnert på en god måte. Sjekk din epost for 10% kupongkoden.