facebook
Løsningsorientert

Konfliktløsning, læring og utvikling

gjennom dialog og samtale

Et kurs for skoler, barnehager og foreldre

Dialog og samtale med fokus på å finne løsninger på felles utfordringer er et av de viktigste verktøyene både for foreldre og alle som jobber med barn.

Gjennom dialog og samtale finner vi de beste løsningene, barn og voksne forstår hverandre bedre, tillit øker og stress og konflikter reduseres.

Communication and conflict resolution with children

Lytting og perspektivtagende kommunikasjon, essensielle nøkkelferdigheter.

I dette kurset lærer du hvordan du kan gjennomføre løsningsorienterte samtaler.

Vi har fokus på alle de tre viktigste ferdighetene, og mest fokus på de ferdighetene som er vanskeligst, nemlig å lytte, og å lære perspektivtagende kommunikasjon, aktiv lytting og annerkjennende kommunikasjon.

Vesentlig på alle livsområder.

Disse ferdighetene er vesentlig for å kunne samarbeide, hjelpe og støtte hverandre i alle sammenhenger:

 • Familer og venner
 • I barnehager og skoler
 • I grupper, team og organisasjoner
 • For psykisk og mental helse
 • For livskvalitet og livsmestring
 • For evnen til å lære, og også lære bort til andre

Innhold i kurset

 • Å lytte, å klare å høre hva andre sider og mener.
 • Perspektivtagning, å ta inn over seg og se betydningen av den andres perspektiv, opplevelse, grenser, behov og mål.
 • Å tenke gjennom og bli tydelig på sitt eget perspektiv, behov og mål.
 • Å presentere og utrykke tydelig sitt eget perspektiv, grenser, behov og mål.
 • Kreativitet og problemløsning, å innvolvere barnet i å tenke ut løsninger som ivaretar alle parters behov.
 • Å følge opp og selv vurdere om problemet er løst, eller om noe må justeres.
 • Holdninger og verdier som gjør det mulig å lytte, begge veier.
 • Voksne som relasjonelle holdnings og verdiledere

Praktiske øvelser relatert til dine utfordringer.

Kurset har stort fokus på praktiske refleksjonsoppgaver og øvelser hvor vi går gjennom hvert sted i løsningsorienterte samtaler.

I øvelsene kan du ta utgangspunkt i situasjoner og utfordringer du selv opplever hjemme eller på jobb. Dette gjør kurset direkte relevant for din egen situasjon og du trene på å bruke ferdighene på de utfordringene du selv opplever.

 

Kurs for personal- og foreldremøter

Anbefalt kurslengde for foreldremøter er på 2-3 timer. Ved kurs på 2 timer er det begrenset tid til spørsmål og svar.

Personalmøter kan vare over en halv eller en hel dag for å gå dybere inn i temaet og med mer tid til praktiske øvelser.

Kurset blir lagt opp med fokus på presentasjon av praktiske konsepter, demonstrasjoner og refleksjonsspørsmål.

Kurset kan holdes hos dere eller online via Zoom, Teams el.

Kursleder

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO.

Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktløsning relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv.

Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler. Jeg jobber også med stressmestring og traumeterapi.

Du kan lese mer om meg her.

Kontakt oss

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Du har abonnert på en god måte. Sjekk din epost for 10% kupongkoden.