fb
Løsningsorienterte samtaler

Konfliktløsning, læring og utviklingsstøtte

gjennom dialog og samtale

 

Et kurs for foreldre, barnehager og skoler.

 

Gjennom løsningsorientert dialog finner vi gode løsninger samtidig som vi bidrar til gjensidig forståelse av hverandre, økt tillit og trygghet, og reduksjon av stress og konflikter.

Famlab foreldrekurshelg

Dette kurset arrangeres som en del av Famlabs foreldrekurshelg 28 og 29. januar 2023 i Oslo. Du kan se hele programmet for kurshelgen på Famlabs nettside, her.

Kurs i Oslo.

Dato: Lørdag 28. januar kl. 13 – 16.

Påmelding: Via vår påmeldingsside her.

Sted: I Oslo. Informasjon om adresse og lokale kommer snart.

Online: Du kan også delta online via Zoom, om du ikke kan komme til Oslo.

Kursleder: Kursleder er Hans Holter Solhjell, pedagog og leder av Famlab.

Pris og rabatter.

Pris: 1090 kr.

Partnerrabatt: 940 kr.

Servering: Prisen inkluderer servering av kaffe, te, frukt i en pause under kurset.

Venteliste: Er kurset fullt? Om du vil stå på venteliste kan du fylle ut skjemaet på denne siden.

Communication and conflict resolution with children

Lytting og perspektivtagende kommunikasjon er essensielle nøkkelferdigheter.

Lytteferdigheter er vesentlig i all kommunikasjon og i løsningsfokuserte samtaler.

I dette kurset om løsningsorienterte samtaler for du også en grundig praktisk innføring i viktige lytteferdigheter, perspektivtagende og anerkjennende kommunikasjon.

Dialog og samtale med fokus på å finne løsninger på felles utfordringer er et av de viktigste verktøyene både for foreldre og alle som jobber med barn.

Vesentlig på alle livsområder

Disse ferdighetene er vesentlig for å kunne samarbeide, hjelpe og støtte hverandre i alle sammenhenger:

 • Famile og venner
 • I barnehage og skole
 • I grupper, team og organisasjoner
 • For psykisk og mental helse
 • For livskvalitet og livsmestring
 • For evnen til å lære, og også lære bort til andre

Innhold i kurset

 • Lytting, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å lytte godt.
 • Perspektivtagning, å se betydningen av, og å bruke tid på, å forstå den andres perspektiv, opplevelse, grenser, behov og mål.
 • Å tenke gjennom og bli tydelig på sitt eget perspektiv, behov og mål.
 • Å presentere og utrykke tydelig sitt eget perspektiv, grenser, behov og mål.
 • Kreativitet og problemløsning, å innvolvere barnet i å tenke ut løsninger som ivaretar alle parters behov.
 • Å følge opp og  vurdere om problemet er løst, eller om noe må justeres.
 • Holdninger og verdier som gjør det mulig å lytte, begge veier.
 • Voksne som  holdnings- og verdiledere

Praktiske øvelser relatert til dine utfordringer

Kurset har stort fokus på praktiske refleksjonsoppgaver og øvelser hvor vi går gjennom hvert steg i løsningsorienterte samtaler.

I øvelsene kan du ta utgangspunkt i situasjoner og utfordringer du selv opplever hjemme eller på jobb. Dette gjør kurset direkte relevant for din egen situasjon og du trene på å bruke ferdighene på de utfordringene du selv opplever.

I løpet av kurset får du planlagt og forberedt gjennomføring av en løsningsorientert samtale du selv ønsker å gjennomføre.

 

Kursleder

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktløsning relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv.

Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler. Jeg jobber også med stressmestring og traumeterapi.

Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Du kan lese mer om meg her.

Kurs for personal- og foreldremøter

Anbefalt kurslengde for foreldremøter er på 2-3 timer. Ved kurs på 2 timer er det begrenset tid til spørsmål og svar.

Personalmøter kan vare over en halv eller en hel dag for å gå dybere inn i temaet og med mer tid til praktiske øvelser.

Kurset blir lagt opp med fokus på presentasjon av praktiske konsepter, demonstrasjoner og refleksjonsspørsmål.

Kurset kan holdes hos dere eller online via Zoom, Teams el.