facebook

Evnerike barn →
Behov, utfordringer og løsninger
Lørdag 4. februar kl 09.00 – 12.00.
Kirkveien 64A, sjette etasje, Oslo

kr 750

Sted: Kirkveien 64A, sjette etasje, Oslo, i lokalene til Positive Spiraler.
Kursleder: Jan Terje Bakler

Fullt

Category:

Description

Jøsendalutvalget leverte i september 2016 en rapport om elever med stort læringspotensial (NOU2016:14). I denne rapporten erkjennes det at disse elvene ikke nødvendigvis er høyt presterende, men at de lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap sammenliknet med jevnaldrende.

Kontakt oss