fb
Stress og traumer i omsorgsrollen

Et kurs for deg som opplever belastninger i omsorgsrollen

Dato og pris

Kursdato: Lørdag og søndag 7 og 8. mai kl. 09 – 16.

Pris: 4900 kr

Sted: Oslo, Dronningens gate 23 hos Medisinsk Yoga og Mindfulness.

Det er også mulig å delta via Zoom, om det er vanskelig å komme til Oslo.

Personalgrupper

Kurset kan bestilles til personalgrupper og organiseres tilpasset dere. Les mer om dette her.

Mening, kompetanse og vitalitet

Å ha en aktiv omsorgsrolle er meningsfullt, givende og vitaliserende.

Det krever også at vi har faglig kompetanse, kunnskaper, holdninger og ferdigheter i tillegg til personlige ressurser som overskudd, energi, vitalitet, og engasjement.

Når vi opplever dette kan omsorgsrollen være det mest meningsfulle og givende vi gjør.

Belastninger, stress og traumer

Stress og utfordringer kan virke stimulerende, spore til innsats, samhold, ny læring og faglig og personlig utvikling.

Samtidig så kan man som omsorgsperson, enten det er som privatperson eller i en yrkesrolle, bli stå i betydelige belastninger og langvarig stress, oppleve andres smerte, ulykke eller sykdom.

Man kan også selv oppleve akutte dramatiske hendelser, trusler, bli utsatt for vold mm.

Dette kan over tid også føre til slitenhet, tap av engasjement, redusert vitalitet, utbrenthet og utmattelse.

Og gjøre at vi ikke klarer å bruke de ressursene, kunnskapene og ferdighetene vi har fullt ut, hverken som enkeltpersoner eller som gruppe.

Akutte, dramatiske hendelser kan også bidra til akutte stressreaksjoner og også langvarig traumatisering.

Stress og utfordringer
Stress og utfordringer

Dette kurset er aktuelt for:

 • Skole
 • Barnehage
 • Foreldre
 • Fosterforeldre
 • Foreldre med kronisk syke barn
 • Terapeuter
 • Helsepersonell
 • Brann, Politi, Redning mfl.

Innhold i kurset:

I dette kurset lærer du praktiske øvelser og metoder du kan bruke for å jobbe med eget stress og traumer, med fokus på belastninger i omsorgsrollen.

Vi ser på hvordan kroppen, sinnet og relasjoner påvirkes av stress og traumer.  Du lærer også hvordan du kan kjenne igjen symptomer på alvorlig stress og traumer hos deg selv, og hva du kan gjøre med det.

Du lærer metoder og teknikker for å håndtere aktutt stress i utfordrende situasjoner, bearbeiding av stress og traumereaksjoner som har satt seg i kroppen i etterkant av hendelser eller langvarige belastninger, og teknikker fra traumeterapi for å bearbeide minner.

 

Innhold

 • Det Sosiale Engasjement Systemet, SES
 • Flukt/Kamp og Frysreaksjoner
 • Responstrakten og reaksjonsmønstre under stress og trusler
 • Kroppslige, mentale og emosjonelle symptomer på stress og traumer
 • Teknikker for å håndtere akutt stress i utfordrende situasjoner
 • Metoder for roe kroppen og redusere stress
 • Samarbeid og sosial støtte i møte med stress og utfordringer
 • Metoder fra traumeterapi for å bearbeide mer alvorlig stress som har satt seg i kroppen.

TRE, Tension and Traume Release Exercises

En av metodene du lærer mer å bruke i dette kurset er TRE, Trauma Release Exercises.

TRE er en metode som bidrar til å frigjøre og løse opp i dyptliggende spenninger på en mer dyptgående og grunnleggende måte enn vanlige avslappnings og spenningsreduserende teknikker.

TRE kan beskrives som dyp avspenning fra kroppens kjerne, hvor vi også kan jobbe med å løse opp i emosjonelle spenninger, spenninger som skyldes traumer, og også langvarig stress.

I TRE gjør vi en serie øvelser som hjelper kroppen i gang med det vi kaller nevrogenisk skjelving.

Dette er en form for skjelving som bidrar til forløsning og reduksjon av aktivering i etterkant av at kroppen har mobilisert for å mestre og håndtere utfordringer, eller beskytte seg mot trusler og fare, og aktivert flukt, kamp og frysreaksjoner.

En viktig del av metoden er også å lære mer om selvregulering, respektere kroppens og ens egne grenser, og bli tryggere på kroppens naturlige forløsende reaksjoner, som skjelving, gråt mm.

TRE er også en selvhjelpsmetode som du kan lære å bruke selv på egenhånd hjemme.

Du kan lese mer om TRE på nettsiden til Oppmerksom Bevegelse, her.

Kurs for personalgrupper

Kurs for personalgrupper

Kurset kan også bestilles til personalgrupper og tilpasses ulike behov og rammebetingelser.

Avhengig av lengden på kurset har vi mulighet til å ha mer eller mindre fokus på øvelser og læring av teknikker og metoder dere kan bruke selv. Kurset kan også organiseres over flere samlinger, og også kombineres med flere tema, som konflikter i relasjoner med barn mm.

Kursleder

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO.

Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktløsning relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv.

Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler. Jeg jobber også med stressmestring og traumeterapi.

Du kan lese mer om meg her.