fb

Perspektivspiralen i A3 + A4

$ 25

Perspektivspiralen i A3+A4

Perspektivspiralen illustrerer ferdighetene du trenger for å utøve perspektivtagning, anerkjennende kommunikasjon og empati i praksis. Og gjør det lettere å forstå hvordan du kan få det til også når det virker vanskelig i krevende situasjoner.

Perspektivspiralen dreier seg om hvordan vi voksne kan:

  • -Forstå barns perspektiv og opplevelse bedre og mer presist.
  • -Kommunisere bedre med barn om deres perspektiv og opplevelse gjennom bruk av perspektivtagende, anerkjennende kommunikasjon.
  • -Hjelpe barn å utvikle språk for sitt eget perspektiv, opplevelse og følelser.
  • -Gjøre bedre og mer tilpassede små og store tiltak og beslutninger som inkluderer barnets behov og perspektiv, medvirkning og autonomistøtte.

Plakaten er også nyttige for å forklare perspektivtagning og anerkjennende kommunikasjon videre til andre, for de som har ansvar for å veilede foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Plakaten kommer i to versjoner, en med barn i barnehagealder og en med ungdom.

Du får tilsendt plakaten både i A3 format og A4 format.