fb

Gutt på 2 år får skrue i halsen

Gutt på 2 år får skrue i halsen
Overlever med hjelp fra foreldrene og AMK sentralen