fb

Manuell påmelding

Skal din arbeidsgiver betale så kan du bruke denne påmeldingsiden.

Vi må ha tilstrekkelig informasjon til å fylle ut en korrekt giro som godkjennes av din arbeidsgiver.

Statlige etater og kommuner har ofte egne regler for hvordan giroer skal fylles ut for å kunne behandles elektronisk med EHF faktura.
Vi trenger derfor riktig organisasjonsnummer og ressursnummer eller annen informasjon dere bruker internt. Det er fint om du sjekker dette med regnskapsansvarlig hos dere før påmelding.

Rabattkode gjelder ikke ved påmelding via denne siden. Dette skyldes vesentlig økte kostnader for oss ved manuelle påmeldinger.