fb

PLS Startpakke

 

“Konfliktløsning, traumer, relasjonelt stress og barns utvikling”.

Hans Holter Solhjell PLS startpakke

I denne startpakken får du et tilbud på et av mine mest populære kurs for foreldre, barnehager og skoler.

 

Kurset heter:

Traumer, relasjonelt stress
og barns utvikling.

PLS startpakke

I kurset lærer du hva stress og traumer er, og hvordan relasjonelt stress påvirker hjernen og barns utvikling.

Du lærer også hva du selv kan gjøre i din hverdag for å løse konflikter bedre og samtidig støtte barns utvikling.

Og hvordan du løser konflikter på en måte som styrker barnets emosjonelle regulering og sosiale kompetanse.

Når barnet ikke klarer å regulere seg selv trenger barnet reguleringsstøtte.

Konfliktsituasjoner er de vanskeligste situasjonene å gi god reguleringsstøtte i.

Men det er mulig å lære.

 

I dette kurset lærer du om PLS reguleringsstøttemodellen.

PLS reguleringsstøttemodellen hjelper deg å gi barnet god reguleringsstøtte også i situasjoner der det er vanskeligst.

Og også i alle andre situasjoner.

Kurset har en live online samling hvor du kan stille spørsmål og få veiledning.

Og også et nettkurs hvor du lærer om stress og traumer, selvregulering og reguleringsstøtte, og konfliktløsning med PLS reguleringsstøttemodellen.

I denne startpakken får du nå i tillegg til kurset
kurshefte og 4 plakater
som hjelper deg å lære om
reguleringstøtte og konfliktløsning i praksis.

Kurshefte om kommunikasjon og konfliktløsning er meget omfattende og det samme som deltagerene på vår veilederutdanning får.

 .

Kurshefte

Du får også fire plakater som hjelper deg å huske og å lære traumeteorien og konfliktløsningsmodellen på en visuelt lett tilgjengelig måte.

 

Plakaten oppsummerer traumeteorien og konfliktløsningsmodellen du lærer om i kurset på en visuelt lett tilgjengelig måte.

Plakatene er gode påminnere i en travel hverdag, og også inspirerende med tanke på å lære dette i praksis.

Og de er nyttige for å forklare om reguleringsstøtte og konfliktløsning videre til andre.
De er veldig nyttige for de som har ansvar for å veilede foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Jeg har også veiledet foreldre som har disse plakatene med i møter med barnehage, skole og ppt.

Målet er å skape en bedre forståelse for barnet og hvordan man kan styrke samarbeidet med barnet og mellom de ulike involverte voksne.

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Du får kursheftet og plakatene sendt hjem til deg i posten.

Prisen er normalt 350 kr for kursheftet, 250 kr per plakat og 2490 kr for kurset.

Du får nå hele denne pakken for kun  2290 kr.

 

Du får kurset, kursheftet og plakatene ved å trykke på knappen under så kommer du til påmeldingssiden.

Når du melder deg på kurset, så får du tilgang til nettkurset med en gang.

Du får også en handout med presentasjonen fra kurset, og en plakat av PLS reguleringsstøttemodellen i sort hvitt a4 format som kan printes ut. Kursheftet og plakatene sender vi deg i posten

Jeg vil også nevne noen hyggelige tilbakemeldinger jeg har fått fra deltagere på dette kurset.

Jeg har fått tilsendt presentasjonen du hadde for oss, og vil bare si takk for det.  Den var utrolig bra, og det var hele presentasjonen din også.

Anja

Barnehagelærer

Det var vanskelig å dy meg for å ikke være for engasjert, fordi det var så spennende.
Kurset ditt ga både aha-opplevelser og bekreftelser. Veldig lærerikt!

Anja

Barnehagelærer

Modellen er konkret, håndfast med fokus på hva vi kan gjøre i hver enkelt situasjon, samtidig som den viser en helhet med fokus på langvarige prosesser.

Lene Solvang Dragland

lærer

Etter at jeg tok i bruk det jeg lærte i utdannelsen, opplevde jeg at fremgangen i denne typen prosesser, ble vesentlig bedre og resultatene kom raskere

Lene Dragland Solvang

lærer

Du har nå mulighet til å lære mer om dette, på en konkret og praktisk måte som er relevant både for foreldre og de som jobber i barnehage og skole.

 

Du får denne pakken med nettkurs, en live online kurskveld, kurshefte og plakater ved å trykke på knappen under så kommer du til påmeldingssiden.

 

Å snakke med deltakerne, høre dere spørsmål og historier og hjelpe til med veiledning er noe av det jeg liker best å jobbe med og jeg ser frem til samlingen.

Og så håper jeg å se deg der!

 

Trykk på knappen under for å komme til påmeldingssiden, så får du nettkurset med en gang, og bonusene sendt hjem i posten!