fb

PLS veiledersamling → Oslo

Samling for de som har fullført veilederutdannelsen (tidligere kurslederutdannelsen) om kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn, og PLS samreguleringsmodellen.

kr 4.500

Fullt

Samling for de som har fullført veilederutdannelsen (tidligere kurslederutdannelsen) om kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn, og PLS samreguleringsmodellen.

Målet er å samles for å lære av hverandre, inspirere og bli inspirert, og øve sammen. Jeg utvikler også stadig nye og bedre versjoner av veilednings og presentasjonsmaterialet, og deltagerene på samlingen får utdelt siste versjon av dette, til bruk i egen veiledningspraksis.

Datoer: Lørdag og søndag 18 - 19. august.

Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Program:

Presentasjon av deltagere
Nyheter og oppdateringer fra Hans.
Nyutviklet presentasjonmateriell, til bruk for veiledere.
-Jeg utvikler stadig nytt og bedre materiele til bruk i veiledning. Her får du presentert de siste versjonene, og hvordan du kan bruke de selv.
-Du får også siste versjon av kursheftet. Og nå også i egen versjon med illustrasjoner, til bruk i veiledning.
Erfaringsdeling. Vi lærer og inspireres av hverandre.
-Hvordan har du brukt PLS siden sist? Skriv refleksjonsnotat på forhånd.
Caser.
-Ta med et case du ønsker å presentere, og få tilbakemelding på.
Øvelser og pussing på ferdigheter
-Lytteferdigheter
-Ledelsesferdigheter
-Veiledning og presentasjonsferdigheter. Forbered en 5-10 minutters presentasjon av et PLS tema. Vi øver i grupper av 3 og 3.

Jeg inviterer alle på middag lørdag 18. august fra kl. 17. (betalt av meg).

Pris: 4500 kr. (inkluderer lunsj begge dager og kursmateriell).