fb

Kommunikasjon, utviklingsstøtte og konfliktløsning.

Dette kurset er for foreldre, og deg som jobber med barn i barnehage og skole.

Fokuset i dette kurset er på de vanlige hverdagslige konfliktsituasjonene som de fleste opplever i en vanlig hverdag. Og på hvordan vi kan gi barn optimal utviklingsstøtte gjennom måten vi selv løser konflikter på.

Kurset gir deg en grundig innføring i basiskunnskaper og ferdigheter alle foreldre og de som jobber med barn bør ha (men som langt fra alle har i dag).

Kurset hjelper deg også å gi barna viktige ferdigheter de har nytte av resten av livet, i alle sammenhenger, i relasjoner, sosialt, skole og jobb.

Har dere mer krevende utfordringer, barn med traumer og andre større reguleringsutfordringer, anbefaler vi kurspakken “Barn og traumer, et pratisk fordypningskurs” som du kan lese mer om her. 

Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.

To versjoner av kurset.

Basiskurs og fordypningskurs.

Basiskurs:

I versjon 1 jobber du selv med videone og kursheftet.

-Nettkurs i 5 moduler. Total lengde ca 10 timer. Du får også kurshefte.

Pris: 3200 kr.

Du kan oppgradere til fordypningskurset om du ønsker det, etter å ha kjøpt basiskurset. 

Du deltar hjemme hos deg selv, fra din datamaskin, nettbrett eller telefon. Videoene får du i vår online læringsportal. Når du melder deg på får du tilgang til videoene med en gang, og tilsendt kurshefte. I fordypningskurset bruker vi Zoom til samlingene.

Fordypningskurs.

I versjon 2 får du live oppfølging i gruppe og individuelt. Du kan stille dine spørsmål, dele situasjoner du opplever og få veiledning, dele erfaringer og få mer støtte. Dette gir en dypere læringsprosess og du er en del av støttende gruppe.

-Nettkurs i 5 moduler. Total lengde ca 10 timer.

-5 online, live samlinger av 2 timer. Vi bruker Zoom til dette.

-Refleksjonsoppgaver og praktiske fokusområder mellom hver samling.

-1 individuell veiledningstime, 45 minutter.

-Du får kurshefte og arbeidsbok.

Pris: 5900 kr.

Trygghet, mestring og læring i konflikter.

Dette kurset lærer deg å kommunisere med barn på en måte som bidrar til færre konflikter, lavere intensitet når uenigheter oppstår og mindre tid brukt på konflikter.

Målet er at du og barnet skal oppleve mer trygghet, mestringsfølelse og en økt opplevelse av samarbeid, tillit og nærhet.

Kurset er også nyttige for å bedre samarbeidet mellom foreldre.

Kurset undervises av Hans Holter Solhjell.

hansJeg jobber til daglig med kurs og veiledning til foreldre, barnehager og skoler i kommunikasjon, konfliktløsning og hva vi kan gjøre for å gi barn en best mulig utvikling fra starten av.

Jeg skrev min hovedoppgave i pedagogikk om temaer relatert til barns utvikling, samspill og traumers betydning i de første årene, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk utviklingsteori, traumer, kroppsorientetert traumeterapi mm. 

Du kan lese mer om meg her.

Organisering av fordypningskurset.

Kurset har 5 moduler. Hver modul består av et online gruppeveiledningsmøte. Vi bruker da Zoom hvor alle deltagere kan se og høre hverandre, noe som fungerer veldig godt.

I forkant av hvert gruppemøte får du en video med forelesning om kursinnholdet, pensum fra kursheftet, øvelser og oppgaver.

Mesteparten av tiden i gruppemøtene brukes på deltagerenes spørsmål om erfaringer fra egen hverdag og kursinnholdet. I tillegg repeterer vi innholdet i videoene og kursheftet, jobber med oppgavene og gjør øvelser.  

Du får også tilgang til en privat Facebookgruppe hvor det er mulig å stille spørsmål og dele erfaringer.

I fordypningskurset får du:

-5 gruppeveiledningsmøter a 2 timer.

-5 moduler med foredrag på video, ca to timer per modul.

-Et møte hver uke (noen ganger er det 14 dager mellom).

-Pensum, oppgaver og øvelser før hvert møte.

-Facebookgruppe for deling av erfaringer, stille spørsmål mm.

Oversikt over de 5 modulene.

Modul 1. 5 faser i konfliktsituasjoner.

 

-5 faser i utviklingsstøttende konfliktløsning.
-Perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon.
-Anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting i konfliktsituasjoner.

-PLS reguleringsstøttemodellen. 

Målet med modul 1 er å hjelpe deg å komme i gang i praksis allerede fra starten av kurset. Og gi deg mange konkrete og praktiske verktøy du kan begynne å jobbe med. Vi videreutvikler og utdyper disse i de senere modulene, og legger til flere verktøy i tillegg.

Modul 2. Besluttningstagning i konfliktsituasjoner.

-Grensesetting
-Personlige grenser, regler, praktiske besluttninger og modenhetsmål.
-Hvem bør bestemme hva? Rød, gul og grønn sone.
-Tilpassning av besluttningstagning basert på barnets reguleringskapasitet.
-Prioriteringer og valg når det skjer mange ting på en gang, og flere hensyn å ta.
-Å være konsekvent, når og hvordan. Hvordan unngå å være konsekvent på en konfliktskapende måte.

Modul 3. Forebygging og ledelse i konfliktsituasjoner.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 1 og 2.
-Forebygging av konflikter.
-Gjennomføring og ledelse av hverdagslige situasjoner.
-Lederstiler, fleksibel situasjonstilpasset ledelse.
-Perspektivtagning, anerkjennende kommunikasjon, grensesetting og ledelse når barnet utfordrer oss.
-Når barnet eskalerer situasjonen, protesterer, saboterer, nekter, låser seg mm.

Modul 4. Deeskalering og reparasjon.

 

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 3 og 4.
Deeskaleringsfasen.
-Når barnet blir sint, rasende, gråter intenst mm.
-Når barnet skriker, truer, snakker stygt.
-Når barnet slår, biter, sparker mm.
-Når barnet løper bort, ikke vil snakke, skriker “gå bort” mm.
-Forskjellen på uregulert, ute av kontroll, aggresjon, og mer instrumentell aggresjon.
Reparasjonsfasen.
-I etterkant av negative hendelser.
-Relasjonsfokus, bekretelse av relasjon og omsorg.
-Voksnes ansvarstagning for egne handlinger.

 

Modul 5. Løsningsorientert dialog.

PLS reguleringsstøttemodellen, fase 5.
-Løsningsorientert dialog med barn.
-Læringsmotivasjon.
-Fordypning i perspektivtagende kommunikasjon.

Datoer for fordypningskurset.

Fordypningskurset er nettbasert med 5 møter på nett.

Møtene er normalt 1 gang i uken, men noen ganger går det 2 uker mellom en samling. Hver samling er på 2 timer.

I tillegg får du forelesninger på video, kurshefte og oppgaver mellom hver samling.

Onsdag 4. september kl. 20 – 22. 

Onsdag 11. september kl. 20 – 22. 

Onsdag 18. september kl. 20 – 22. 

Onsdag 25. september kl. 20 – 22. 

Onsdag 2. oktober kl. 20 – 22. 

Onsdag 16. oktober kl. 20 – 22.