fb

PLS oversikt og oppsummering i A3 + A4

kr 250

PLS oversikt og oppsummering i A3 + A4

Plakaten gir en oppsummering av de viktigste praktiske ferdighetene voksne kan utvikle og bruke i hver av de fem fasene i PLS reguleringsstøttemodellen.

Den er nyttig både for å huske og repetere raskt de viktigste punktene i modellen og til å veilede andre.

Når du kjøper plakaten får du den både i A3 og A4 versjon.

Den kan også kjøpes i A2, som er godt egnet på veggen i et kontor, møte eller pauserom i skoler og barnehager.