fb

PLS reguleringsstøttemodellen i A2

kr 400

PLS reguleringsstøttemodellen

Plakaten illustrerer PLS reguleringsstøttemodellen, som du lærer om i kursheftet og på våre kurs. Den hjelper deg å forstå og huske modellen, og er også inspirerende med tanke på å lære dette i praksis.

Den er også nyttige for å forklare om reguleringsstøtte og konfliktløsning videre til andre, også for de som har ansvar for å veilede foreldre og ansatte i barnehage og skole.

A2 format, som er godt egnet på veggen i et kontor, møte eller pauserom i skoler og barnehager.