fb

Reguleringsstøtte er vesentlig for utvikling av selvregulering.

Lene-Dragland-Solvang

Selvregulering er et godt studert fenomen og har i lang tid vært sett på som viktig for barns utvikling og noe man spesielt har vært opptatt av i pedagogikk, utviklingspsykologi og også i traumeforståelse og traumeterapi. 

Det samme gjelder samregulering, som har fått mest oppmerksomhet i utviklingspsykologien og i forskningen på spedbarn og samspillet mellom barn og omsorgsgivere.

Begrepet reguleringsstøtte er relativt nytt, og henspiller på det vesentlige fenomenet at barn, men også voksne, av og til trenger hjelp og støtte fra andre, og da spesielt fra nære og kjente omsorgsgivere, for å regulere seg seg selv og komme i balanse emosjonelt, mentalt og relasjonelt. 

Dette er også utgangspunktet for utviklingen av PLS reguleringsstøttemodellen, som du lærer mer om i kursene du finner på denne nettsiden, 

https://foreldrekompetanse.no/traumer-relasjonelt-stress-og-barns-utvikling/

http://www.foreldrekompetanse.no/trassalder_kurs_for_foreldre_barnehager/

https://foreldrekompetanse.no/barn-og-traumer-praktisk-fordypningskurs/

og også i vår veilederutdanning, 

https://foreldrekompetanse.no/utdannelse/.

Du kan nå lese en artikkel om selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte på Famlabs nettsider.

Jeg har nå skrevet en artikkel som beskriver alle disse begrepene. Du kan lese denne artikkelen om selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte her.

Veilederutdannelse om reguleringsstøtte, kommunikasjon og konfliktløsning.

 Om du vil lære mer om selvregulering, samregulering og reguleringsstøtte i praksis, og spesielt fokusert på kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte i relasjoner med barn så er detn beste muligheten vår veilederutdanning, som du kan lese mer om her, 

https://foreldrekompetanse.no/utdannelse/.