fb
Sjekk om tenåringen er utbrent

 

Skoleflink, populær, pen, veltrent, aktiv både i det sosiale liv og på Twitter, Facebook, Snapchat og Instagram.

Utgangspunktet er en kronikk skrevet av pedagog og pappa til 4, Eldar Dybvik,  i Aftenposten med tittelen “Kravene er endeløse. Målestokkene nådeløse”.

I kronikken skriver Eldar Dybvik, som til daglig jobber som seniorrådgiver og koordinator for “God oppvekst” hos Fylkesmannen i Vestfold, om presset dagens ungdom er utsatt for:

“Trykket på 16-åringen i dag er massivt og mangfoldig. De unge forventes å være over gjennomsnittet. Helst på topp. I et prestasjonsstyrt samfunn iscenesatt av media og myndigheter. Ofte forsterket av foreldre og den unges egne ambisjoner, dårlig selvfølelse og urealistiske krav, kombinert med mangel på ubetinget kjærlighet, vern og støtte”.

 

Og mange tenåringsforeldre kjenner seg igjen og ønsker en alternativ skolepolitikk, med tid og rom for utvikling av selvfølelse, samspill og samhandling.

Dybvik tror ikke nødvendigvis det var lettere å være ung før, men det var kanskje flere faste holdepunkter og færre muligheter, på godt og vondt.

“- Nå forventes det at vi er fleksible og innstilt på å bytte karriere og yrke flere ganger, helst uten fast ansettelse.”

 

Pedagogen mener det moderne livet har mange fordeler, men at det samtidig er krevende.

Marianne Østby er psykologspesialist og jobber i Psykisk helsetjeneste for barn, unge og voksne. Hun forteller at mange ungdommer kommer til dem med plager som uro, stress, og redsel for ikke å henge med sosialt, som hun mener kan være tegn på “utbrenthet”.

Hun opplever at kravene ungdommen møter er høye. De skal være vellykket, være med på mange aktiviteter, ha godt med penger og et flott utseende.

“- De trenger voksne mer enn noen gang, men det er lett å gi slipp på ungdommen siden de gjerne kommuniserer det motsatte og avviser deg.”

 

Daglig leder for Famlab Norge og Foreldrekompetanse, Hans Holter Solhjell, forteller om dagens travle hverdag og at ungdom i tillegg har press på seg for å mestre og fremstå som vellykket. Han mener:

“- Nivået for vellykkethet er høyere enn det har vært. Samfunnet blir stadig mer prestasjonsorientert og du skal være mester på så mange områder. Det gjør også at flere faller utenfor enn tidligere”.

 

Samtidig understreker han at dagens samfunn også har mange andre trekk, som gjør det lettere å leve enn noen gang:

“- I dag kommer alle ungdommer inn på videregående skole og vi har mange tilbud som kan gjøre livet morsomt og underholdende. Så vi skal ikke overdrive hvor vanskelig livet er i dag heller.”

Du kan lese hele artikkelen om ungdom og utbrenthet her.