fb

Trassalder?

Kurs om kommunikasjon og konfliktløsning
trassalder barn

Kurs i Oslo søndag 23. oktober kl 09 – 16!

 

Du kan også delta via Zoom, om det ikke passer å delta i Oslo.

 

Ved påmelding får du også tilgang til opptak av et tidligere kurs og tilsendt kursmateriell slik at du kan komme i gang med læringen med en gang!

Trygghet, mestring og læring i konflikter.

 

I dette kurset kurset lærer du å kommunisere med barn på en måte som bidrar til mer trygghet, mestringsfølelse og en økt opplevelse av samarbeid, tillit og nærhet.

Og som skaper fundamentet for læring, robusthet og en sunn livslang utvikling!

Du vil også oppleve færre konflikter, lavere stressnivå, mindre tid brukt på konflikter og at det enklere å løse situasjonen når uenigheter oppstår!

Kurset er også spesielt nyttige for å utvikle og styrke samarbeidet mellom foreldre!

«Veldig lærerikt kurs med gode forklaringer og eksempler fra en typisk hverdag. Det fikk oss til å se på de utfordrende situasjonene på en ny måte. Gode tips som er konkrete og kan tas i bruk med en gang.»

Espen

Nå også som nettkurs!

Vi har kurs i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Er det vanskelig for deg å komme på kurs? Vi har nå også nettkurs, og du kan delta hjemme fra din egen stue. Les mer om datoer og påmelding her

Nå også som kort introkurs over 1,5 time! Se alle datoer her.

«Vi fikk gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter.»

Hanna og Ivar

«Endelig har vi en deilig følelse av at vi gjør det riktige for barnet vårt.»

Anne og Sigurd

«Etter kurset kjenner jeg meg tryggere i konfliktsituasjoner.»

Hege

trassalder konflikt barn
trassalder koflikt barn two
trassalder koflikt barn games

Situasjonstyper vi bruker som eksempel i kurset

Yngre barn

 • Påkledning
 • Måltider og mat
 • Gå i butikken
 • Levere i barnehage
 • Komme seg ut om morgenen

Skolebarn

 • Lekser
 • Dataspill og TV
 • Utfordringer i skolen

Generelt

 • Situasjoner hvor barnet gråter intenst, blir rasende mm.
 • Om barnet truer, kaster eller ødelegger ting.
 • Om barnet slår, biter ol.
 • Konflikter mellom barn
 • Overgangssituasjoner
trassalder koflikt lite barn
trassalder skoler barn
trassalder skoler

I dette kurset lærer du å:

 • Bli bedre på å forebygge og løse konflikter.
 • Forstå de fem viktige fasene i konflikter og hva du kan gjøre i hver fase.
 • Bruke situasjonstilpasset ledelse i konfliktsituasjoner.
 • Bruke veiledende grensesetting på en måte som skaper læring.
 • Bli tryggere på deg selv i forhold til hvilke grenser du setter, og hvordan.
 • Kombinere tydelighet i foreldrerollen med empati og forståelse for barnet.
 • Se barnets perspektiv og opplevelse i situasjonen bedre.
 • Bruke anerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting, også i konfliktfylte situasjoner.
 • Hjelpe barnet bedre med å håndtere sine egne følelser, og å føle seg forstått og akseptert, også når barnet ikke får det han/hun har lyst på.
 • Hjelpe barnet med å styrke sin sosiale, emosjonelle og språklige kompetanse.
 • Lære alternativer til straff, ignorering, timeouts og belønningsskjemaer.
 • Skape positiv læring av konflikter både for deg selv, barnet og relasjonen.

Trassalder eller selvstendighetsalder?

Konflikter er en normal del av relasjoner og noe alle opplever enten du har barn i den typiske “trassalderen” eller eldre barn. Samtidig så er måten vi løser konfliktene med barna på vesentlig for barnas utvikling, og hvordan relasjonen utvikler seg over tid.

Målet med dette kurset er å lære å løse konfliktene på en måte som styrker barnas utvikling, øker deres sosiale og emosjonelle kompetanse, og styrker tilliten og nærheten i relasjonen.

Det blir da også lettere for oss voksne å se “trassalderen” som det den egentlig er, en “selvstendighetsalder”,  en viktig periode i barns utvikling. Og at dette er en utvikling vi kan støtte i alle aldre, uavhengig av barnets alder.

 

Kurset var veldig nyttig og vi har mye mindre konflikter nå, og de få vi har går mye fortere over. Takk for et fint og saklig kurs!

Anne Gry Venås

trassalder med barn

“Vi vil anbefale dette kurset til alle som har barn med sterk vilje”

“Jeg vil takke for fantastisk kurs. Et av mest nyttige kurs jeg har vært på”

“Gode konkrete eksempler og løsninger.”

Eldre barn

Mange foreldre opplever utfordringer og konflikter i relasjonen med eldre barn og ungdommer. Kurset er også høyst relevant for deg med eldre barn.

Kurs andre steder

Vi har kurs i Oslo. Du finner informasjon om kursdatoer, byer, lokaler, priser, påmelding mm. nederst på siden. Vi holder også kurs i barnehager, skoler, sfo, foreldremøter, personalmøter mm.

trassalder tenåring

Kursleder er Hans Holter Solhjell.

Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO. Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler, og også med stressmestring og traumeterapi. Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi.

Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktkløsning i relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv. Og har også utviklet flere metoder og modeller for å gjøre det raskt og effektivt å forstå og lære hva vi kan gjøre for å støtte barns utvikling bedre. Både i hverdagslige konfliktsituasjoner som alle opplever, og i de spesielt vanskelige situasjonene og relasjonene. I tillegg så er målet å gjøre det morsommere og hyggeligere å være foreldre, med mindre stress og frustrasjon.

Jeg har undervist kurs og utdannelser for foreldre og fagfolk siden 2006 og har aktivt jobbet med læringsprosesser, selvutvikling, terapi mm. i over 20 år. I tillegg har jeg også flere utdannelser i traumeterapi, kommunikasjon og endringsprosesser, Feldenkraismetoden, Somatic Experience, Trauma Release Exercises mm. Du kan lese mer om meg her.

Hans Holter

Få personlig veiledning!

Du kan få veiledning og private kurs for deg som ikke har mulighet til å komme på kurs. Veiledning er også nyttig for kursdeltagere som ønsker ekstra oppfølging.

Veiledningen skjer enten på Smestad i Oslo, eller i Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Du kan også få veiledning over internett, ved bruk av Skype, eller over telefon.

Les mer om veiledning her.

Få personlig veiledning!

Du kan få veiledning og private kurs for deg som ikke har mulighet til å komme på kurs. Veiledning er også nyttig for kursdeltagere som ønsker ekstra oppfølging.

Veiledningen skjer enten på Smestad i Oslo, eller i Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Du kan også få veiledning over internett, ved bruk av Skype, eller over telefon.

Les mer om veiledning her.

Kurs i barnehager, skoler og SFO.

Vi holder også kurs under foreldremøter og for personalet i barnehager, skoler og institusjoner. Vi tilpasser da innholdet og lengden på kurset til den aktuelle gruppen, tidligere kompetanse og behov.

Du kan lese mer om kurs for barnehager og skoler her.

Ta kontakt for en samtale, prisoverslag mm.

Kontakt oss via epostskjemaet.

Kurs i barnehager, skoler og SFO.

Vi holder også kurs under foreldremøter og for personalet i barnehager, skoler og institusjoner. Vi tilpasser da innholdet og lengden på kurset til den aktuelle gruppen, tidligere kompetanse og behov.

Du kan lese mer om kurs for barnehager og skoler her.

Ta kontakt for en samtale, prisoverslag mm.

Kontakt oss via epostskjemaet.

Kurshefte og plakater

kan kjøpes også uten å delta på kurs.

Har du ikke mulighet til å delta på kurset, kan du likevel bestille kursheftet og plakatene.

Heftet er meget omfattende og guider deg i detalj gjennom hva du kan gjøre, også i vanskelige konfliktsituasjoner.

Kursheftet koster 350 kr, og kan kjøpes her.

Husk at du får kursheftet og plakatene gratis om du deltar på kurset! Deltagere får disse sendt i posten når du melder deg på. 

Konfliktløsning kurshefte
Responstrakten plakat

Plakat av responstrakten

PLS reguleringsstøttemodellen plakat

Plakat av PLS reguleringsstøttemodellen

Plakat av Perspektivspiralen

Plakat av Perspektivspiralen

Ofte spurte spørsmål om kurset

Barnet mitt kan bli rasende og slå, sparke og bite. Er dette kurset aktuelt for meg?

Ja. Vi snakker spesifikt om slike tilfeller og hva som kan utløse denne type reaksjoner hos barn. Du lærer å forebygge og også hvordan du kan løse de underveis når de oppstår, på en måte som skaper læring og støtter barnets utvikling.

Holder dere kurs i barnehager og skoler?

Ja. Vi holder kurs både under foreldremøter og personalmøter. Du kan lese mer om våre kurs for barnehager her. Og om våre kurs i skoler her.

Kan jeg stille spørsmål om min egen situasjon under kurset?

Ja, du kan spørre om ting du selv opplever. Du får mange eksempler presentert i kurset og vi tar også utgangspunkt i deltagerenes egne spørsmål og opplevelser. Ønsker du mer individuell oppfølging anbefaler jeg å be om individuell veiledning.

Barna mine er eldre enn 6 år. Har dere kurs for oss med eldre barn?

Flere av deltagerne på kurset «Trassalder?» har eldre barn og får likevel stort utbytte av kurset.  Det anbefales også å benytte seg av muligheten for personlig veiledning i tillegg til kurset.

Hvem er kurset for?

Kurset er primært rettet mot foreldre med barn mellom ett og seks år, men det er også meget relevant for ansatte i barnehager og andre som har kontakt med barn og foreldre. Vi har også hatt mange deltagere som ikke har barn, venter barn eller har eldre barn. Alle med interesse for konfliktløsning og hvordan vi kan støtte barns utvikling vil lære mye på dette kurset.

Har dere kurs for fagfolk også?

Ja. Vi holder kurs for personalgrupper i barnehager, skoler, og barnevern. Dette kan gå over én eller flere dager, og kan inneholde oppfølging og veiledning avhengig av behov og ressurser.

Vi har også en veilederutdannelse i konfliktløsning og utviklingsstøtte for dem som ønsker å undervise og veilede i dette enten internt i egen organisasjon, i egen regi, eller i regi av oss. Du finner mer informasjon om denne utdannelsen her.

Vi har flere barn, og det er konflikter mellom barna. Er kurset deres aktuelt for oss?

Kurset er primært orientert mot voksen–barn-konflikter, men vi kommer også inn på konflikter mellom barn. Å kunne løse voksen–barn–konflikter på en konstruktiv måte er også en forutsetning for å kunne bidra konstruktivt i konflikter mellom barn.

Om kurset

mor med to barn

Barn og unges kommunikasjon når de er lei seg, frustrerte, sinte eller rasende er i stor grad emosjonell og nonverbal. I kurset vil du vil lære hvordan du kan kommunisere med barnet på dette nivået.

Resultatet vil være færre konflikter, at du lettere vil kunne sette grenser som blir forstått og akseptert, og at du kan hjelpe barnet bedre når det blir sint eller lei seg.

Vi går også grunding inn på hvordan vi kan gjøre for å gjøre grensesetting, kommunikasjon og problemløsning enklere for oss som foreldre, og lettere å akseptere for barna.

Du lærer også hvordan du kan møte barnas reaksjoner ved å vise forståelse og empati, uten å gi slipp på dine egne grenser. Du vil også lære hvordan du kan formidle forståelse og empati på en slik måte at selv de minste barna vil forstå, og oppleve seg forstått.

Du vil også bedre kunne hjelpe barnet å øke sin sosiale kompetanse, evne til problemløsning, å sette egne grenser i forhold til andre barn, og voksne, og å respektere andres grenser.

I kurset eksemplifiseres og demonstreres dette også i praksis, og du kan ta opp konkrete situasjoner du selv opplever.

Vi går igjennom og eksemplifiserer:

 • Hva du kan gjøre for å forebygge konflikter.
 • Hvordan du ved hjelp av empati og aktiv lytting kan løse opp konflikter raskere og lettere, uten å gi slipp på våre egne grenser.
 • Hvordan du ved hjelp av empati og aktiv lytting kan hjelpe barnet når det blir sint, lei seg eller opplever noe som vanskelig.
 • Ulike måter å si nei på, og når og hvordan du kan bruke de effektivt.
 • Hva du kan gjøre i etterkant av negative konflikter for å ta ansvar for din egen rolle i situasjonen, hjelpe deg selv og barnet å løse konflikter bedre etterhvert, og reparere eventuelle brudd i tillitt som kan ha oppstått.
 • Generelle prinsipper for god kommunikasjon.
 • Nonverbale elementer ved kommunikasjon, og grensesetting.
 • Hvordan vi ved å bruke disse prinsippene kan gjøre grensesetting lettere, og mer lærerikt for barnet.
 • Hvordan vi ved å bruke disse prinsippene kan lære barnet sosial kompetanse, å sette egne grenser og respektere andres grenser.
 • Hva setter vi grenser for, og hvorfor.

Trassalder eller selvstendighetsalder?

I småbarnsalderen, og også senere, vil mange oppleve at barn og unge kan reagere kraftig og voldsomt, enten med sinne, gråt og protester når vi setter grenser. Dette kan også gjelde i relasjoner med ungdommer. Også når barnet blir frustrert, sint eller lei seg av andre grunner, det ikke får til noe, det slår seg, eller det ikke får det som det vil, kan barn reagere kraftig.

Populært har denne perioden for de minste barna blitt kalt trassalderen. Dette er egentlig ikke et heldig begrep, da det gir barnet “skylden” for situasjonen, og ikke tar hensyn til det barnet opplever, og den voksnes ansvar for å hjelpe barnet med det barnet opplever som vanskelig, å håndtere sine egne følelser, og gradvis lære mer modne reaksjons og handlingsmønstre.

Denne tiden kan derfor like gjerne kalles selvstendighetsalderen, da barna i denne perioden lærer seg en rekke viktige ting, som å si nei, og å hevde seg selv i verden. Samtidig blir mye av grunnlaget for barnas sosiale kompetanse og familiens samspillsmønstre lagt i denne perioden. Også når vi har eldre barn kan det oppstå nye konflikttema, eller gamle konflikter og adferdsmønstre kan dukke opp igjen, og nye utfordringer oppstå.

Kurset og metoden som presenteres i kurset er basert på vitenskaplig dokumenterte prinsipper relatert motivasjon, læring, relasjoner, sosial, emosjonell og moralsk utvikling, og er også såkalt traumesensitiv. I kurset lærer du også alternativer til bruk av belønningsskjemaer, timeout, ros ol.

«Det går strålende hjemme, lille frøken ‘’hjelper oss’’ nå med daglige gjøremål og vi har redusert krisenivå til nesten ingenting. Kurset ditt burde ha vært obligatorisk for alle foreldre!» Peder.

Takk for tilsendt trassalder-kursmateriale, det har virkelig hjulpet oss!
Vennlig hilsen
Anne Bachmann

Anne Gry Venås

trassalder barn show stopp

«Gode verktøy, som gjør at vi fortere kan komme til et komunikasjonsnivå med barnet»

mor og barn trassalder

«Fikk noen store aha opplevelser på kurset! Alle foreldre burde ta dette foreldrekurset! Det har gjort meg mye mer tålmodig nå som jeg forstår barnet mitt og ikke bare ser på sønnen min som vanskelig».

«Et kjempeflott kurs som jeg vil anbefale til alle som har små barn. Få en lettere hverdag uten de unødvendige «kampene» Vennlig Hilsen Janniche Tvedt

gråt barn

Kursdatoer i Oslo.

Vanlig kurs på norsk.

Dato: Alle kurs i Oslo er avlyst inntil videre.

Sted: Sentralen, Øvre slottsgate 3.

Pris: 990 kr.

 

Flere kursdatoer kommer snart. Du kan sette deg på interesseliste her.

Kurssted

Sted: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo hos Sentralen, 2 etasje, rom 202. Dette ligger 2-3 minutters gange fra Stortinget T-banestasjon.

Det anbefales å bruke kollektiv transport da det er vanskelig å parkere i Oslo sentrum. Nærmeste P-hus er ved bankplassen, ca 5 minutter å gå. 

Nettkurs.

Den nettbaserte versjonen av kurset går mer i dybden, er mer omfattende, og gir deg oppfølging over 5 live online samlinger hver 14 dag. Du finner all informasjon om nettkurset, pris, datoer mm. her.

Nettkurset består 5 moduler med videoforedrag av ca 2 timer.Og 5 live samlinger av 1,5 time. Her kan du stille spørsmål, vi går gjennom konkrete eksempler fra deltagerene, gjør øvelser og jobber med kursheftet.

De 5 videoene er opptak av et live online kurs med mange eksempler og spørsmål fra deltagerne. Dette gir deg ekstra praktisk utbytte sammenlignet med vanlige nettkurs.

Du kan se videoene når det passer for deg, og repetere det så mange ganger du vil, og se de delene som viktigst for deg flere ganger. Du får tilgang til videoene med en gang ved påmelding.

Du får også tilsendt et omfattende kurshefte og arbeidshefte.

Dette er en super mulighet for alle, og spesielt for deg som bor langt unna våre kurssteder, eller ikke så lett kommer deg hjemmefra for å delta på kurs.

Du finner all informasjon om nettkurset, pris, datoer mm. her.

Jeg syns dette online kurset har vært meget bra fordi det er effektivt og fleksibelt.
Jeg kan se disse optakene om igjen for egen repetisjon og dele opp i mindre bolker etter behov.
Oppgavene du gir underveis er meget nyttige og kursdeltakernes deling av erfaringer underveis i kurset er ekstra lærerikt.

Stein Hagen.

trassalderimg

Uttalelser fra tidligere deltagere.

Klikk her
«Kurset har gitt oss gode verktøy og økt forståelse av datteren vår. Nå vet vi hva vi skal gjøre for å i større grad unngå konflikter før de oppstår, og hvordan vi skal håndtere dem hvis vi ikke klarer å unngå dem. I tillegg har vi blitt mer samkjørte i foreldrerollen. Alt vi har lært fungerer veldig bra, tusen takk for et nyttig og viktig kurs!» – foreldrene til Isabel, 2 år
«Et kjempeflott kurs som jeg vil anbefale til alle som har små barn. Få en lettere hverdag uten de unødvendige «kampene» Vennlig Hilsen Janniche Tvedt«Flink og interessant foredragsholder. Morsom, med artige eksempler der han brukte kropsspråk og stemme for å lage «situasjoner». Var kanskje litt liten tid, men han var flink å avgrense dem som kanskje var litt overivrig i å bli hørt :)»
«Har allerede anbefalt kurset til venner med barn. 🙂 Et godt kurs! Selv for de som har en veldig god kjemi med sine barn og kanskje mener at de har få konflikter, så var dette kjempenyttig i forhold til å forstå hvordan og hvorfor de små tenker og reagerer på hverdagslige ting. Veldig bra!» Mvh Ronny
«Vi hadde ikke spesielle vansker med våre barn, men med små «justeringer» og bevisstgjøring av egen adferd og bruk av annerkjennenende kommunikasjon føler jeg har hjulpet for færre disputter i tiden etter første kursdel».
«Gode konkrete eksempler og ikke minst løsninger på problem stillinger!»
«Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre. Etter få uker kunne vi senke skuldrene og føle at vi kommer til å mestre oppdragelsen av barna våre mye bedre framover.» «Hans er dyktig til å rollespille hverdagssituasjoner slik at barnets perspektiv trer tydelig frem og får oss til å tenke over hvordan vår egen væremåte som foreldre påvirker vanskelige situasjoner.» Foreldrepar.
«Takk for bra kurs vedrørende trass og grensesetting. Det var veldig bevisstgjørende, og jeg fikk stort utbytte av det personlig – og kommunikasjonen hjemme forbedret seg. Kurset er veldig relevant med sin praktiske orientering rundt situasjoner man kjenner seg igjen i som småbarnsforeldre, og gir gode teknikker for forebygging eller løsning. Jeg har fått konkrete forslag til hva jeg kan gjøre i enkelte situasjoner som oppstår, og det har vært svært effektivt og gitt gode resultater. Jeg har blitt mye mer fokusert på å være tydelig, møte mitt barns evt frustrasjon og gi tilbakemelding på hva jeg aksepterer og ikke. Jeg har også blitt mer bevisst mine egne grenser. Dette handler kort og greit om positiv kommunikasjon i praksis, noe som også er enkelt å overføre til andre situasjoner – med eller uten barn (f.eks. i sammenheng med kolleger eller venner). Jeg vil absolutt anbefale kurset for alle som har barn!» Monica, Tidligere kursdeltager
«Kurset var en god arena for refleksjon og læring. Vi lærte gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter i omgang med vår sønn. I tillegg opplevde vi at vi som par fikk en bra dialog rundt det å være foreldre og opplevde det som viktig at begge deltok på kurset sammen. Kurset ga oss en felles forståelse og referanseramme, som har gjort oss flinkere til å støtte hverandre i tilspissede situasjoner. Vi har også blitt bedre til å gi hverandre konstruktiv tilbakemeldinger på hvordan vi håndterer situasjoner i etterkant av konflikter. Vi kan varmt anbefale dette kurset til alle som har barn med sterk vilje.» Hanna Sterner and Ivar Løvberg, foreldre til Max 2 år
«Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass. Du hjalp oss akutt- med veldig gode resultater, og vi vil gjerne gi deg vår attest. Vi anbefaler din kompetanse i vildensky. Hans Holter Solhjell ble redningen da vi ikke lenger taklet samværet med vår egen 3-åring. Hverdagen vår var sterkt preget av krangel og konflikt mellom oss og henne. En konstant kamp for å få henne til å gjøre helt hverdagslige ting som å kle på seg, pusse tenner, legge seg eller bli med hjem fra barnehagen! Vi følte vi hadde prøvd alt fra medfølelse og overtalelse, til trusler og straff. Nå, et halvt år senere, er vi veldig glade for at vi fikk akutt hjelp i form av personlig veiledning med Hans Holter Solhjell. Han fikk oss til å se datteren vår i et nytt lys og ga oss enkle grep som fungerte umiddelbart. Hverdagen vår så raskt helt anderledes ut, ikke uten konflikt, men konflikt i mindre grad og med en deilig følelse av at det vi gjør er riktig for barnet vårt. Datteren vår har forvandlet seg i våre øyne- fra å være en sint, slitsom tyrann til å bli et levende, temperamentsfullt og selvstendig barn.» Anne og Sigurd,

Uttalelser fra tidligere deltagere.

«Kurset har gitt oss gode verktøy og økt forståelse av datteren vår. Nå vet vi hva vi skal gjøre for å i større grad unngå konflikter før de oppstår, og hvordan vi skal håndtere dem hvis vi ikke klarer å unngå dem. I tillegg har vi blitt mer samkjørte i foreldrerollen. Alt vi har lært fungerer veldig bra, tusen takk for et nyttig og viktig kurs!» – foreldrene til Isabel, 2 år

«Vi hadde ikke spesielle vansker med våre barn, men med små «justeringer» og bevisstgjøring av egen adferd og bruk av annerkjennenende kommunikasjon føler jeg har hjulpet for færre disputter i tiden etter første kursdel».

«Et kjempeflott kurs som jeg vil anbefale til alle som har små barn. Få en lettere hverdag uten de unødvendige «kampene» Vennlig Hilsen Janniche Tvedt«Flink og interessant foredragsholder. Morsom, med artige eksempler der han brukte kropsspråk og stemme for å lage «situasjoner». Var kanskje litt liten tid, men han var flink å avgrense dem som kanskje var litt overivrig i å bli hørt :)»

«Gode konkrete eksempler og ikke minst løsninger på problem stillinger!»

«Har allerede anbefalt kurset til venner med barn. 🙂 Et godt kurs! Selv for de som har en veldig god kjemi med sine barn og kanskje mener at de har få konflikter, så var dette kjempenyttig i forhold til å forstå hvordan og hvorfor de små tenker og reagerer på hverdagslige ting. Veldig bra!» Mvh Ronny

«Kurset og kursheftet gav oss et enkelt og konkret begrepsapparat og en felles forståelse på hvordan vi som foreldre kan bygge en bedre relasjon med barna våre. Etter få uker kunne vi senke skuldrene og føle at vi kommer til å mestre oppdragelsen av barna våre mye bedre framover.» «Hans er dyktig til å rollespille hverdagssituasjoner slik at barnets perspektiv trer tydelig frem og får oss til å tenke over hvordan vår egen væremåte som foreldre påvirker vanskelige situasjoner.» Foreldrepar.

Siden jeg ikke har hatt anledning til å bli med på kurs, har trassalder-hefte, dvd og individuell veiledning med Solhjell via internett vært et skreddersydd alternativ for meg. Jeg skjønte med en gang jeg begynte å lese at her får jeg virkelig svar. Heftet inneholder mye kunnskap om kommunikasjon og konflikthåndtering, men Solhjell presenterer det veldig ryddig og oversiktelig. Han skriver slik at jeg forstår, med et enkelt og tydelig språk og mange konkrete eksempler. Jeg opplevde at de spørsmålene jeg stilte meg selv underveis ble svart på fortløpende.

Det er ikke noen ”farlig enkel” metode han kommer med (som time-out, ignorering etc). Jeg synes heller at jeg sitter igjen med et slags kart. Nå vet jeg hvor i konflikten vi er, jeg forstår hva som skjer og hva som er lurt og mindre lurt å gjøre. Jeg har lært hvordan jeg kan møte sterke reaksjoner hos gutten min med empati, og på en måte som når inn. Og jeg har blitt mye klokere på grensesetting. Ved å få individuell veiledning på akkurat de situasjonene jeg er midt oppi selv, fikk jeg knyttet teorien til min egen hverdag.

Alt dette gjør at jeg kjenner meg tryggere i konfliktsituasjoner, og jeg blir ikke så lett sint eller dratt inn i konflikten selv. Jeg kan i stedet konsentrere meg om å være en god veileder for barnet mitt.

Hege

mamma til en viljesterk toåring (-:

Takk for bra kurs vedrørende trass og grensesetting. Det var veldig bevisstgjørende, og jeg fikk stort utbytte av det personlig – og kommunikasjonen hjemme forbedret seg. Kurset er veldig relevant med sin praktiske orientering rundt situasjoner man kjenner seg igjen i som småbarnsforeldre, og gir gode teknikker for forebygging eller løsning. Jeg har fått konkrete forslag til hva jeg kan gjøre i enkelte situasjoner som oppstår, og det har vært svært effektivt og gitt gode resultater. Jeg har blitt mye mer fokusert på å være tydelig, møte mitt barns evt frustrasjon og gi tilbakemelding på hva jeg aksepterer og ikke. Jeg har også blitt mer bevisst mine egne grenser. Dette handler kort og greit om positiv kommunikasjon i praksis, noe som også er enkelt å overføre til andre situasjoner – med eller uten barn (f.eks. i sammenheng med kolleger eller venner). Jeg vil absolutt anbefale kurset for alle som har barn!

Monica

(Tidligere kursdeltager)

Kurset var en god arena for refleksjon og læring. Vi lærte gode praktiske verktøy for å forebygge og håndtere konflikter i omgang med vår sønn. I tillegg opplevde vi at vi som par fikk en bra dialog rundt det å være foreldre og opplevde det som viktig at begge deltok på kurset sammen. Kurset ga oss en felles forståelse og referanseramme, som har gjort oss flinkere til å støtte hverandre i tilspissede situasjoner. Vi har også blitt bedre til å gi hverandre konstruktiv tilbakemeldinger på hvordan vi håndterer situasjoner i etterkant av konflikter. Vi kan varmt anbefale dette kurset til alle som har barn med sterk vilje.

Hanna Sterner and Ivar Løvberg

foreldre til Max 2 år

Hei! Nå er det et halvt år siden vi var hos deg, til personlig veiledning, kanskje du husker oss? Vi er foreldre til da 3 år gamle Frida, som ga oss hodebry i form av meget sterk vilje. Vi deltok også på kurset om trass. Du hjalp oss akutt- med veldig gode resultater, og vi vil gjerne gi deg vår attest. Vi anbefaler din kompetanse i vildensky. Hans Holter Solhjell ble redningen da vi ikke lenger taklet samværet med vår egen 3-åring. Hverdagen vår var sterkt preget av krangel og konflikt mellom oss og henne. En konstant kamp for å få henne til å gjøre helt hverdagslige ting som å kle på seg, pusse tenner, legge seg eller bli med hjem fra barnehagen! Vi følte vi hadde prøvd alt fra medfølelse og overtalelse, til trusler og straff. Nå, et halvt år senere, er vi veldig glade for at vi fikk akutt hjelp i form av personlig veiledning med Hans Holter Solhjell. Han fikk oss til å se datteren vår i et nytt lys og ga oss enkle grep som fungerte umiddelbart. Hverdagen vår så raskt helt anderledes ut, ikke uten konflikt, men konflikt i mindre grad og med en deilig følelse av at det vi gjør er riktig for barnet vårt. Datteren vår har forvandlet seg i våre øyne- fra å være en sint, slitsom tyrann til å bli et levende, temperamentsfullt og selvstendig barn.

Anne og Sigurd

Takk igjen for et fantastisk flott kurs i går, det var utrolig inspirerende og lærerikt! Jeg har gått på mange kurs gjennom lærerjobben, men dette var faktisk det første som gav mersmak.

Siri Linnerud Riber