fb

Voksen ledelse i

relasjoner med barn.

Voksen ledelse i relasjoner med barn.

I en vanlig hverdag med barn så er det mange situasjoner hvor vi voksne har ansvar for lede situasjoner. Det kan være ved avslutning av en aktivitet, overganger mellom aktiviteter, i konflikter mellom barn og voksne, og i konflikter mellom barn. Måten vi voksne utøver vår egen lederrolle på er vesentlig både for barnas sosiale, relasjonelle og personlige utvikling såvel som for sosial miljøet.

Dette kurset har fokus på praktiske ferdigheter og forståelsesmåter vi voksne kan bruke for å utvikle vår egen lederrolle,, slik at vi i praksis kan løse problematiske situasjoner bedre sammen med barna.

Samtidig er det noen barn som utfordrer mer enn andre, på grunn av diagnoser, personlig historie mm. og gjør lederrollen som voksen mer krevende og konfliktfylte. dette kurset ser vi også på hva vi kan gjøre i slike situasjoner, og hvordan vi kan jobbe både i forkant, underveis og i etterkant av vanskelige situasjoner. Målet er også i slike situasjoner å styrke relasjoner over tid, styrke evnen til kommunikasjon, selvregulering og reguleringsstøtte både hos barn og voksne. I kurset har vi fokus på konkrete ferdigheter vi kan bruke også i slike situasjoner.

Innhold:

  • Voksnes lederrolle i et lærings og utviklingsperspektiv.
  • 5 faser i læringsorientert ledelse, PLS reguleringsstøttemodellen.
  • Forberedelse, gjennomføring, deeskalering, reparasjon og refleksjon/dialogfasen.
  • Å se og møte barns perspektiv og opplevelse, også i vanskelige situasjoner.
  • Annerkjennende kommunikasjon og aktiv lytting.
  • Situasjonstilpasset ledelse i konfliktsituasjoner.

Kurset blir lagt opp med fokus på praktiske konsepter, demonstrasjoner, refleksjonsøvelser og praktiske øvelser.

Kursleder er Hans Holter Solhjell. Jeg er pedagog, med hovedfag i pedagogikk fra UIO. Tidligere har jeg jobbet ved Politihøyskolen i Oslo hvor jeg underviste i psykologi. Jeg har spesialisert meg på kommunikasjon og konfliktkløsning i relasjoner med barn, sett i et lærings og utviklingsperspektiv. Til daglig så jobber jeg med kurs og veiledning for foreldre, barnehager og skoler. Jeg jobber også med stressmestring og traumeterapi. Du kan lese mer om meg her, https://foreldrekompetanse.no/om-oss/

Du kan lese mer om dette kurset på nettsiden, http://foreldrekompetanse.no/kurs-for-barnehager/