fb
bør førstehjelpskurs bli obligatorisk

 

Bør opplæring i førstehjelp være obligatorisk? Ihvertfall i visse typer av roller?

Svein Mollekleiv, president i Røde Kors, uttaler i en artikkel hos NRK Trøndelag “I offentlige etater bør det enkelt kunne vedtas at alle ansatte skal gjennomføre dette, og at vi skal øve på dette en gang i året. Da er vi trygge, da vil det fungere, og da vil hver og en av oss være i stand til å redde liv”.

Det er ikke vanskelig å forstå betydningen av at så mange som mulig kan grunnleggende førstehjelp. For ved livstruende skader er selve tiden før den grunnleggende hjelpen kommer i gang avgjørende. Jo fortere hjelpen kommer i gang jo bedre, også før autorisert personell kommer til og tar over.

Dessverre så er det mange som ikke kan grunnleggende førstehjelp. “I en fersk undersøkelse gjort av Respons Analyse på oppdrag fra Røde Kors kommer det frem at seks av ti nordmenn ikke tør å utføre livreddende førstehjelp når ulykken er ute. Nå vil Røde Kors at førstehjelpskurs blir obligatorisk.”

Det at mange ikke tør å hjelpe mener Mollekleiv at bunner i at de er redde for å gjøre feil. Men det er bedre å prøve og hjelpe enn å ikke gjøre noe i det hele tatt.

“Myndighetene bør være svært tydelige og oppfordre til og tilrettelegge for førstehjelpskurs både i barnehager, skoler og til alle arbeidsgivere på alle arbeidsplasser, sier han.”

Helseminister Bent Høie er bekymret over at så mange som seks av ti vet ikke hva de skal gjøre i en nødsituasjon. Og sier til NRK “det er et skremmende tall fordi vi vet at vi er avhengige av hjelpen til de første som kommer til stedet når man har vært utsatt for en ulykke.

“Ifølge Helsedirektoratet viser beregninger at vi kan redde 200 liv årlig dersom folk blir bedre på å gi livreddende førstehjelp. Derfor er det satt i gang en nasjonal dugnad for å styrke hver enkeltes kunnskap om førstehjelp.”

 

Vil du lære hva du kan gjøre i en nødsituasjon med spedbarn og barn? Da er våre førstehjelpskurs det beste alternativet. Du kan lese mer om dette kurset her.

 

Les hele artikkelen fra NRK Trøndelag her.

 

Foto av Sean Roy Unsplash