fb

Kronikk om førstehjelp i Adresseavisen

Kunnskap om førstehjelp er ferskvare

Vil du lære mer om førstehjelp? Da er våre førstehjelpskurs for foreldre og de som jobber med barn det beste alternativet. Du kan lese mer om disse kursene her.

Det siste året har det vært skrevet en del om livreddende førstehjelp i media. Og i mai skrev hjelpekorpsleder i Røde Kors og sykepleier Erika Von Gegerfelt en kronikk i Adresseavisen “Førstehjelp er ferskvare”, hvor hun beskriver opplevelsen å selv bli reddet i en nødsituasjon og hvorfor førstehjelp er så viktig for oss.

I følge Gegerfelt er det mange som ikke tør å hjelpe. De er redde for å gjøre noe galt eller har ikke nok kunnskap til å utføre førstehjelp eller kontakte det medisinske nødnummeret 1-1-3.

“I en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for Røde Kors, er det også bare 41 prosent som svarer at de tør å gi førstehjelp i alle livstruende situasjoner. For unge mellom 16–24 år er det bare 27 prosent.”

“Førstehjelp er ferskvare, det er praktisk kunnskap som må repeteres år etter år”, skriver Gegerfelt. Og grunnleggende førstehjelp og informasjon om det medisinske nødnummeret bør inngå i den pedagogiske læreplanen i barnehager, skole, utdanning, idrett etc.

“Hjertestans, store blødninger og hjerneslag er de situasjonene hvor unge oftere enn andre utfører førstehjelp. I undersøkelsen svarer også 40 prosent av de unge at de ikke kan 1-1-3, det medisinske nødnummeret. Uavhengig av alder er det 20 prosent som ikke vet at de skal ringe 1-1-3 ved kritisk skade og sykdom.”

 

Gegerfelt skriver videre at så mange som mulig burde inneha grunnleggende kunnskap om førstehjelp, hvor førstehjelp må bli allmennkunnskap.

“Det er vi i storbyene som er dårligst til å ta førstehjelpskurs. Blant annet svarer over dobbelt så mange i storbyene som i resten av landet at de ikke vet ikke hvordan man gir frie luftveier. Mange som dør i bilulykker i Norge, dør på grunn av mangel på oksygen.”

 

Med økt kunnskap, så kan flere liv reddes. Og man har større sjanse til å hjelpe andre i nød om det er familie, venner, kolleger eller fremmede.

Vil du lese mer om Erika Von Gegerfelts egen opplevelse? Les hele kronikken her.

 

Vil du lære mer om førstehjelp? Da er våre førstehjelpskurs for foreldre og de som jobber med barn det beste alternativet. Du kan lese mer om disse kursene her.