fb
Flere redder liv med hjerte-lunge-redning
 

NRK Sørlandet rapporterer i en artikkel at stadig flere utfører førstehjelp ved illebefinnende situasjoner eller drukningsulykker. (Betegnelsen «drukningsulykke» brukes selv om man overlever.)

“Seksjonsleder ved akuttmottaket, Sørlandet sykehus i Kristiansand, Benedicte Severinsen, sier det er blitt større bevissthet rundt førstehjelp, og at oftere har folk som tilfeldigvis var på stedet gjort en livreddende innsats”.

 

Etter at hjertestartere for amatører kom på markedet så har flere vært på førstehjelpskurs. Samtidig gjør disse apparatene førstehjelp lettere, ettersom hjertestarteren gir en enkel instruksjon eller en stemme forteller hva man skal gjøre.

“Severinsen tror økt førstehjelpskunnskap har kommet i forbindelse med at stadig flere bedrifter investerer i hjertestartere. I den forbindelse sendes folk på kurs.”

 

I fjor var det, “sju drukningsulykker med barn på Sørlandet. Alle overlevde, og at folk på stedet ga hjerte- og lungeredning kan ha vært avgjørende.” Men allikevel er det fremdeles mange som føler seg usikre og er redde for å utføre førstehjelp på barn.

“Mange har nok hørt at det er forskjell når det gjelder hjerte- og lungeredning på barn og voksne. Men om du ikke husker det, så bare gå i gang med hjertekompresjoner.”

“Men husk å ringe 113 til akuttmedisinske nødtelefon. De kan bidra til førstehjelp.”

 

Vil du lære mer om førstehjelp på spedbarn og barn så er våre førstehjelpskurs det beste alternativet. Du kan lese mer om disse kursene her.

 

Les mer om livreddende hjelp på både barn og voksne her.